hirdetés

A reklámadó és az új Ptk. felülírja az üzletmenetet

Mire kell ügyelnünk az új Ptk. kapcsán az idén: egy Ft-os cégalapítás, tagi kölcsönből törzstőke-emelés? Megváltoznak a szerződésszegés szabályai, szigorúbb szabályok vonatkoznak az ügyvezetői felelősségre és a kezességre, illetve a reklámadó is megbonyolítja a helyzetet.

Hazai szálláshelyek, vendéglátóegységek, figyelem!

Pályázzanak és nyerjenek díjat az ország legjelentősebb designversenyén -
nevezzenek be a Klasszis TopDesign 2023 megmérettetésre!
Külföldi és hazai szakértőkből álló zsűri, bemutatkozási lehetőség a nagyközönségnek, exkluzív díjátadó gála.

Regisztráljon most!

hirdetés

Kép: SXC

A 2015-ös évet nem csak az adó és a cafeteriaváltozások miatt fogják döcögősnek érezni a cégek: a jogszabályi környezet az új Ptk. életbe lépésével ugyanis alapvetően megváltoztathatja az üzletmenetet, a reklámadó pedig komoly bürokraktikus terheket ró még a cégekre. Az új Ptk. szerencsére nem egyik napról a másikra lépett hatályba, így a jogalkotók hagytak elég időt a felkészülésre. Erre szükség is van, hiszen a törvénycsomag jelentős változásokat hozott a gazdasági társaságok életében, ráadásul a jogszabályok sokszor még az ügyvédeknek is komoly fejtöréseket okoztak.

A hatálybalépést megelőző napokban rengeteg kérdés vált aktuálissá: felzúdulást okozott a vezetői tisztségviselők felelőssége (ami komoly piacot hozott létre a felelősségbiztosítást nyújtó társaságoknak), viszont az elmúlt hónapokban immár kiderült, hogy nem eszik olyan forrón a kását, mint azt sokan gondolták. „Az ügyvezetők felelőssége a törvény hatálybalépése előtt is megvolt, így ez lényeges változást tulajdonképpen nem hozott, csak a szabályok szigorodtak” – mondta Dr. Neuberger Ákos ügyvéd, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda munkatársa a Piac & Profit által szervezett konferencián.

Komoly változások

A gazdasági társaságok esetén viszont komoly változások léptek életbe: a GT átemelésre került az új Ptk.-ba, így most már ez a jogszabálycsomag rendelkezik a gazdasági társaságok alapításáról és működéséről is. Ennek megfelelően többek között a társasági szerződéseket összhangba kell hoznia hatályos Ptk.-val. Ennek megfelelően a Kft.-k törzstőkéjét fel kell emelni hárommillió forintra, módosítani kell a társaság alapító okiratait, illetve az új Ptk.-nak megfelelő továbbműködésről dönteni. Viszont ha a kft. tulajdonosai elhalasztják a törzstőke emelését (amelyet 2016. március 15-ig kell végrehajtani) akkor a végső határidőig a régi Gazdasági Társaságokról szóló törvényt (GT) kell alkalmazniuk a működésükre. Lehetőség nyílt azonban arra, hogy a törzstőkét a társaság felosztható nyereségéből töltsék fel. További könnyítés, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetésére egy évnél hosszabb határidőt hagyott a jogszabály.

Új Ptk: mégsem akkora a szabadság?
A tavaly hatályba lépett új Ptk. kétségkívül legnagyobb újítása az volt, hogy bizonyos korlátokkal ugyan, de megengedte egy társaság tagjainak a társasági jog szabályaitól való eltérést. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint a bírósági gyakorlat azonban az ún. státuszszabályok kidolgozásával megszorítóan értelmezi az eltérés lehetőségét.
Nagyobb mozgásteret ad az új Ptk. a cégek alapítónak abban, hogy hogyan építsék fel saját vállalatuk tulajdonosi szerkezetét. Az új Ptk. ugyanis sok esetben megengedi, hogy az alapítók eltérjenek a főszabálytól – ott, ahol ezt az eltérést a törvény kifejezetten nem tiltja. Ilyen például, hogy a BT-k kültagjai is rendelkezhetnek-e aláírási joggal, amelyet elméletileg nem enged a Ptk., a gyakorlatban azonban ettől a szabálytól el lehet térni.

Az ügyvezetők felelőssége

Különbséget kell tenni a vezetői tisztségviselői jogviszony megsértésével a társaságnak okozott károkért, és a harmadik személynek okozott károkért való felelősség között. Az ügyvezető a jogi személynek okozott károkért, pl. szerződésszegéssel okozott kárért felel jogi személlyel szemben. Ugyanakkor a vezető tisztségviselőt nem terheli eredményfelelősség, ha munkáját az ügyvezetőktől elvárható gondossággal végzi. Ha e kötelezettségének eleget tesz, akkor kárfelelősség nem terheli. „Ha például utánajárhatott volna, milyen partnerrel köt szerződést, de nem tette, és a partner szerződésszegése kárt okoz a társaságnak, akkor felelősség terheli” - hangsúlyozta a jogi szakember.

Külön téma a szerződésen kívüli károkozás. Itt továbbra is a károkozás felróhatóságán alapul a felelősség kérdése. „Ha az ügyvezető a társasági tevékenysége közben okoz kárt, mondjuk lever egy vázát, akkor ügyvezetőként felelősségre vonható, ám ha magánszemélyként töri össze azt a vázát, akkor legfeljebb magánszemélyként vonható felelősségre” – emelte ki Neuberger.

Más tartozásának átvállalása – miként lehetséges?
A gazdasági életben és a magánéletben is gyakran szükségessé válik, hogy magánszemélyek vagy cégek átvállalják a másiktól kötelezettségeik teljesítését. A régi Polgári Törvénykönyv egységesen a tartozásátvállalás keretében adott erre lehetőséget. Az új Ptk. azonban többféle lehetőséget is ad arra, hogy szükség esetén más személy kötelezettségeit elvállaljuk. Melyek ezek a módok?
Ahhoz, hogy az ügyvezetők felelősségi körét kordában tarthassuk, lehetőség van a törvényben arra, hogy korlátozzák az ügyvezetők felelősségi körét. A törvény ugyanis néhány kivétellel még a súlyosan gondatlan szerződésszegés esetén is megengedi, hogy a vezető tisztségviselők is mentesüljenek a felelősség alól, ha felelősségi körük korlátozott volt.

Reklámadó

Habár az üzletmenetet az új Ptk. nagyban felülírja, nem lesz vele annyi baja vele a vállalkozásoknak, mint a reklámadóval. „A törvény megfogalmazása homályos, az általa használt kifejezések pontatlanok, ezért többféle értelmezésre is lehetőséget adnak” – mondta a jogi szakember, aki szerint a kidolgozatlanság abból is látszik, hogy az adó néhány hónapos pályafutása alatt már többször módosították a jogszabályt, valamint több kiegészítő rendelkezés is megjelent a témában.

„Olyan problémák merültek fel, mint például hogy mi minősül reklámanyagnak? A logózott boríték? Az üzlet neve az ingatlanon? A nyomtatott póló igen, a hímzett nem? Tehát van ugyan a törvénynek egy csapásiránya, de az adó tárgya és az adóalany szinte minden egyes szerződésnél különbözhet” – sorolta a gondokat Neuberger Ákos. Mivel a törvény a megrendelőt is beteszi az adóalanyok közé, akár a megrendelés is is adóköteles lehet – ha a megrendelőnek nincs egy nyilatkozata a közzétevőtől. Ugyanakkor mivel ezek jellemzően sokszereplős jogviszonyok: a megrendelő megbíz egy ügynökséget, amelyik megbíz egy csapatot, amely elkészíti a reklámot, egy hirdetési felület közzéteszi, de ebben az esetben ki adjon kinek nyilatkozatot? „Még ha nem is érjük el az ötszázmilliós határt – azaz nem kell adót fizetnünk,  - még akkor is adminisztrálnunk kell az adót és ez már most látszik, hogy nem kis feladat” – mondta a jogász szakember.

Ha viszont a megrendelő havonta 2,5 millió forint értékben rendel meg reklámot, de nem tud mellé nyilatkozatot tenni a közzétevőtől, akkor 20 százalékos reklámadót kell megfizetnie. Márpedig sok olyan hirdetési felület van – mint a Facebook, vagy a Google – amelyek nem adnak ki nyilatkozatot minden egyes megrendelt reklámról. Ebben az esetben az a megoldás, hogy egy levélben felszólítjuk a közzétevőt a nyilatkozat megtételére és a levél másolatát megküldjük az adóhatóságnak. „Ennek az a hozománya, hogy az adóhatóság egy idő után rendelkezni fog adatokkal arról, mennyi reklámot rendeltek meg magyar cégek a Facebookról – és ha ez elér egy szintet valószínűleg meg is próbálják behajtani. Kérdés a Facebook mit reagál majd erre”- mondta Neuberger.

Cégalapítás 1 forinttal: tényleg igaz?
Kering az interneten olyan hirdetés, amely szerint akár 1 forinttal is megoldják nekünk egy kft. alapítását. A hirdetés szerint nem kell tartani az új Polgári Törvénykönyv által bevezetett 3.000.000 forintos törzstőke minimumtól, mert azt elegendő akár 100 év múlva befizetni. Valóban lehetséges az 1 forintos cégalapítás? Milyen kockázatai lehetnek? Mi a tényleges „ára” az 1 forintos cégalapításnak? Szakértőnk segít!
hirdetés

Véleményvezér

Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik

Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik 

Azerbajdzsán megtámadta Hegyi-Karabahot, hogy visszaszerezze egykori területét. Az akció teljesen átrendezi a kaukázusi erőviszonyokat.
Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti

Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti 

A befektetők jól átgondolják hová vigyék a pénzüket és ma nehéz jobb helyet találni az USA-nál.
Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi

Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi 

A szakemberek szerint beláthatatlanok a következmények.
A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében

A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében 

Magyarország népessége tényleg drámaian csökken, nemsokára Ausztria lélekszáma is több lesz, mint a miénk, de ez nem általános európai tendencia.
Megkezdték a britek a visszaszivárgást az EU-ba

Megkezdték a britek a visszaszivárgást az EU-ba 

A nyugati világnak az egyik legizgalmasabb sajátossága, hogy lehet hibázni, csak sokba kerül. Most pont ez történik a britekkel a Brexit miatt.
Hadházy Ákos talált egy fürdőmedencét, amiben néptáncolnak, nem tréfa

Hadházy Ákos talált egy fürdőmedencét, amiben néptáncolnak, nem tréfa 

A független országgyűlési képviselő láthatóan igyekszik felülmúlni az általa feltárt lombkorona nélküli lombkoronasétány ügyet. Lehet most sikerült, mert a magyar pénzlopási kreativitás határtalan.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo