Milyen eszközökkel lehet fegyelmezni a munkavállalót?

Az elbocsátásnál költséghatékonyabb a fegyelmi eszközökhöz nyúlni egy jó munkát végző, ritkán hibázó munkatárssal szemben, hiszen igen sok időbe, energiába és pénzbe kerül egy új munkavállaló betanítása. De melyik a megfelelő fegyelmezési eszköz? Mire ad lehetőséget a Munka Törvénykönyve?

„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.

Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!

2024. május 16. Budapest

Részletek és jelentkezés

Nem lehet egyetlen hibáért megválni egy egyébként jó dolgozótól - el kell fogadnunk, hogy esetenként még az egyébként elkötelezett és precíz emberek is hibázhatnak. Ha ezt közvetítjük, az ráadásul növeli az alkalmazottak lojalitását. Ugyanakkor fontos pontosan jelezni, hogy hol vannak a tűréshatárok a munkáltatónál, így a fegyelmi eszköz minden dolgozó számára üzenet értékű.

A fegyelmi büntetések alkalmazásánál az egyetlen igazi korlát az, hogy a munkáltató nem élhet egyszerre a fegyelmezési és felmondási jogával.  Fontos tudni azt is, hogy a hátrányos jogkövetkezmény, avagy a büntetés nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát. Bár a fegyelmi felelősség alapja az új Mt. 56. § 1. bekezdése szerint a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése, azonban a törvény nem szabályozza, mi számít pontosan munkaviszonyból származó kötelezettségnek. Ismét hangsúlyozzuk tehát, hogy érdemes minél pontosabb szerződéseket kötni!

Szükség van büntetésre?
Sokszor és sokat beszéltünk már arról, hogy az igazán eredményes munkahelyi környezet kialakításához motivációra, dicséretre és érdekes feladatokra van szükség. De szakértőnk azért hozzáteszi, néha büntetésre is…
A munkáltató egyoldalúan, külön megállapodás nélkül is élhet a figyelmeztetés eszközével. Ez a legenyhébb büntetési forma csupán egy szóbeli vagy írásos tájékoztató, amely megállapítja a vétkes kötelezettségszegés tényét, figyelmezteti a munkavállalót kötelezettségeinek betartására, és esetleg tájékoztatást tartalmaz arról, hogy esetleges további kötelezettségszegések esetén a munkáltató súlyosabb eszközökkel fog élni.

Rögzítsük pontosan

Célszerű a munkaszerződésbe foglalni, milyen szankciók járnak az egyes kötelezettségszegésekért, milyen esetben indulhat fegyelmi eljárás a dolgozó ellen. (Itt összeszedünk három másik elemet, ami nem maradhat ki a munkaszerződésből.) Ezáltal a munkavállaló és munkáltató is tisztába kerül azzal, hogy, milyen vétség milyen következményekkel járhat.

Jó, ha tudjuk, hogy  munkáltatóként csak a kötelezettségszegés súlyával arányos jogkövetkezményt állapíthatunk meg. Kiszabhatunk egyszerre több jogkövetkezményt is feltéve, ha az arányosság elvére figyelemmel ez indokolt (például alacsonyabb munkakörbe helyezés két hónapra és üdülési támogatásból kizárás).

Alkalmazhatunk vagyoni vagy nem vagyoni természetű szankciókat is: nem vagyoni természetű fegyelmi büntetés lehet a szóbeli vagy írásbeli megrovás, vagyoni természetű lehet a jutalom megvonása, a munkabér csökkentése legfeljebb egyhavi alapbérig  vagy a pénzbüntetés, vegyes pedig például a munkakör átmeneti megváltoztatása.

A gyakorlatban azonban nem egyértelmű, hogy a munkáltatónak akkor is tartania kell-e magát a maximálisan elvonható juttatáshoz, ha un. egyoldalúan biztosított juttatást (pl. jutalmat) von el a dolgozótól, kötelezettségszegés miatt. Bevett gyakorlat ugyanis, hogy a munkáltató a prémium, jutalom feltételeként előírja, hogy a munkavállaló az értékelt időszakban fegyelmi vétséget nem követhet el.

Kép:Pixabay

Hátrányos jogkövetkezményként a munkaviszony feltételeit csak határozott időre módosító hátrány állapítható meg. A fegyelmi büntetés tehát nem vezethet a munkaszerződés végleges jellegű módosulásához. (Ha ilyen változtatást szeretnénk, akkor a munkaszerződés módosítási feltételeire kell tekintettel lennünk.)

Tilos a "szégyentábla"

Tilos azonban a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát sértő büntetés. Nem jogszerű például, ha a munkáltató nyilvánosan kifüggeszti a legtöbbet mulasztó vagy legtöbb selejtet gyártó munkavállalók listáját. Az ilyen fajta szégyentáblák létrehozása vagy a többi munkavállaló előtti megszégyenítés még kollektív szerződésben sem kiköthető, mivel ez a munkavállalók személyiségi jogait és emberi méltóságát erősen sérti.

A jogszabály értelmében, melyet a bírói gyakorlat is igazol, a vagyoni hátrány  - a törvény értelmében - nem terjedhet ki időben a munkaviszony végéig,  csak meghatározott időre alkalmazható. A fegyelmi büntetés egyhavi díján túl alkalmazható kártérítési felelősség – gondatlan károkozás esetén – a dolgozó négyhavi távolléti díja, szándékos és súlyos gondatlanság esetén pedig a teljes kárt meg kell térítenie. (A munkavállalói károkozás esetén érvényes kártérítési szabályokról itt olvashat részletesebben.)

A szankciókat minden esetben jól át kell gondolni és a körülményeket gondosan ki kell vizsgálni, mielőtt fegyelmező eszközt használnánk egy munkavállalóval szemben. Az etikus vezetés miatt azért is, mert a hátrányos jogkövetkezményt megállapító intézkedéssel szemben a munkavállaló harminc napon belül keresettel élhet a munkaügyi bíróságnál.

 

Véleményvezér

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba 

A nagy újraelosztási ráta ellenére alig jut az egészségügyre.
Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság

Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság 

Négy hónap alatt tűnt el a költségvetési hiány.
Újra lőnek az ukrán tüzérek

Újra lőnek az ukrán tüzérek 

Nagy hatótávolságú rakétákat is kapnak az ukránok.
Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján 

A magyar jogásztársadalom levizsgázott.
Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo