hirdetés

Ahol a közmunka versenytárs, és az időben adott fizetés a motiváció

Nemcsak a nagyvállalatok szervezett toborzási rendszerével és juttatásaival, de sokszor még a közmunkával is versenyezniük kell a kisvállalatoknak a szakképzett munkaerőért. A nyomást érzik a cégvezetők, de egyelőre kevés a valóban tudatos lépés. Az ismeretségekben és a rugalmasságban bíznak inkább – derül ki a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a BGE Budapest LAB kutatási programjának keretében készült kutatás eredményeiből.
hirdetés

A magyar munkaerőpiacra jellemző erőforrás-hiányos állapot – a KSH adatai szerint 2018 tavaszán Magyarországon közel 80 ezer üres álláshely volt – a hazai kis- és középvállalkozásokat is sújtja. Olyannyira, hogy a szakemberhiány bizonyos területeken komolyan veszélyezteti a vállalkozások üzleti sikerét, sőt akár fennmaradását is.

Ahogy esik…

Korábbi kutatások eredményei is mutatják, hogy a kkv-k emberi erőforrás-menedzsmentjének, HR rendszereinek formalizáltsága jellemzően alacsony, és nem is fejlődött sokat az elmúlt évtizedekben. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a BGE Budapest LAB kutatási programjának keretében készült friss kutatás megerősíti, a hazai kkv-knál általában nincs tehetségmenedzsment, nincs tervezés, kevés a képzési lehetőség, és a végiggondolt kompenzációs rendszer is többnyire hiányzik – így nem csoda, hogy általában a kkv-k kevésbé vonzó munkahelyek a multinacionális vállalatokhoz képest. (A kutatás korábbi eredményeiről itt olvashat!)

(Mennyire jelentett problémát az Ön cégének a megfelelő munkaerő biztosítása az elmúlt évben a következő szinteken? Forrás: BGE Budapest LAB Családi Vállalkozás Kutatási Program)

A szakirodalom szerint a formalizáltság szintje összefügg a vezető/tulajdonos iskolai végzettségének szintjével, korábbi vezetési tapasztalataival és az alkalmazottai iránti elkötelezettségével. De számítanak az iparági sajátosságok, a képzett munkaerőért folyó verseny élessége és az ügyfelek elvárásai is.

„A kkv-k eszköztárában az informális csatornák jóval nagyobb súllyal szerepelnek, és tapasztalataik is pozitívabbak ezekkel a módszerekkel kapcsolatban. Pedig a formalizáltság több szempontból segíthetné a sikeres toborzást” – hangsúlyozta dr. Csillag Sára, a BGE PSZK egyetemi docense a kutatás bemutatása alkalmából tartott sajtóbeszélgetésen. A szakember kiemelte, hogy sok esetben szinte kizárólag személyes ajánlásokon keresztül zajlik a toborzás, a felvételi elbeszélgetést pedig a cégvezető/tulajdonos végzi, informális keretek között. A felvételi kérdéseknél saját tapasztalataira-megérzéseire támaszkodik, és sokszor pillanatnyi benyomások hatására dönt. A legfontosabb tényező pedig jelenleg az, hogy bárki jön, az kell.

Van, hogy a családi példa rettent el a vállalkozástól
Vajon előnyt vagy hátrányt jelent egy új üzlet beindításában, ha a családban van már vállalkozói tapasztalat? Az elsőre talán egyszerűnek tűnő kérdésre valójában mégsem olyan egyértelmű a válasz, mert olyan is előfordul, amikor éppen ez az elrettentő példa.
Holott a felvételiként használt informális beszélgetésekről a strukturált interjúra való áttérés – ami lehetővé tenné a jelöltektől ugyanazon adatok begyűjtését és ezek összehasonlítását – mellett komoly előrelépés lenne a betöltendő állás munkakörelemzésre épülő, minél realisztikusabb bemutatása is. Ez az állásra jelentkezőt segítené annak felmérésében, hogy el tudja dönteni, tényleg szeretné-e az adott pozíciót, és így csökkenthető lenne a fluktuáció.

Ha nem ért hozzá, legalább legyen lelkes

A kkv-k elvárásai is mások a formalizáltan működő nagyvállalatokéhoz képest. Számukra a munkavállaló rugalmassága (kevésbé specializált, szélesebb munkakör elfogadása) mellett kiemelten nagy a szervezeti értékekhez és a vezetőhöz való illeszkedés jelentősége – ez utóbbi a családi vállalkozások esetében különösen fontos a tapasztalatok szerint.

A jelöltek közti választás legfontosabb szempontja gyakran nem a végzettségről szóló papír, a már meglévő szakértelem, hanem a munkához való megfelelő hozzáállás. Az esetleg hiányzó szakmai ismereteket inkább hajlandók megtanítani az új kollégának. Ez megdönti azt a sztereotípiát, hogy csak a nagy cégeknél lehet szakmai képzést szerezni vagy fejlődni: a kis cégek is hajlandók befektetni az alkalmazottak fejlesztésébe. Részben azért, mert a jelenlegi képzési rendszer hiányosságai, illetve a munkaerőhiány rászorítja őket erre.

Előttem az utódom?
Már a nyugdíj felé kacsingat a rendszerváltáskor az üzleti életbe lépett generáció, de a cégük átadásánál számos probléma felmerülhet. Az utódlást jól elő kell készíteni, és a folyamat cégjogi, illetve adózási meglepetésekkel is szolgálhat. Egy rendhagyó kettős interjúban a téma szakértőit kérdeztük a generációváltás kihívásairól.
Az erőforrás-hiányos munkaerőpiacon érezhetően meggyengült a munkáltatók hatalmi pozíciója: sokszor a munkavállaló diktálja az elvárásokat, a munkáltató pedig teljesíti azokat. Ez nemcsak az egyre magasabbra rúgó bérigényekben tükröződik, hanem a munkához való hozzáállásban is tetten érhető. A kkv-k a szaktudás hiányát még többé-kevésbé elfogadják az aktuális munkaerő-piaci körülmények között, de a motiváció, a dolgozni vágyás, a tettvágy és szorgalom kiemelten fontos számukra. „Megbeszéljük, hogy egész héten be van osztva és dolgozik, és két nap múlva felhív, hogy neki délután már nincs kedve dolgozni.”

A megkérdezett cégvezetők közel felének okoz gondot a munkavállalók elkötelezettsége és megbízhatósága, ami a munka minőségére és összességében a munka elvégzésére is kedvezőtlenül hat. „A kutatás eredményei szerint a legnagyobb munkavállalói értéket a motiváció és a szakmaszeretet képviseli. Kifejezett munkáltatói elvárásként fogalmazódik meg a kölcsönösség és a tisztelet igénye is” – foglalja össze dr. Csillag Sára.

A BGE kutatásának eredményei tehát megerősítik, hogy a kemény kompetenciákra való igény fennmaradása mellett felértékelődni látszanak azok az ún. generikus kompetenciák (pl. a már említett szakmaszeretet, tettvágy, pozitív hozzáállás, kölcsönösség), amelyek a munkahelyi beilleszkedés, a sikeres teljesítés és együttműködés szempontjából meghatározó jelentőségűek, és amelyek birtoklása nemcsak az üzleti sikert, hanem az egyéni boldogulást is elősegítik.

Kiválasztás: ismerősök előnyben

A toborzási csatornák közül a kapcsolati háló, legintenzívebben a munkavállalók kapcsolati hálójának használata a domináns.

„Ha autóiparban van, akkor száz százalék, hogy ismerem. Olyan szinten, hogy a céges telefonszáma mellett tudom a magánszámukat is. Ennek a cégnek a felépítése is abból fakad, hogy én ki mindenkit ismerek. Egy telefon… csak így lehet üzletet fejleszteni.”
Ez hatékony módszer, hiszen a munkavállalói hálózat könnyen mozgósítható, és a munkavállalókon keresztül érkező jelöltek nagyobb eséllyel válnak be. Egyfelől tisztában vannak az elvárásokkal, másfelől az ajánlás egyfajta informális felelősséget is jelent: ha nem válik be a jelölt, az rossz fényt vet az ajánló munkatársra.

A kapcsolati háló egyfajta informális hirdetési csatornaként is működhet, megkérik a munkavállalókat (vagy más ismerőst), hogy terjesszék a munkalehetőség hírét az ismeretségi körükben.

Ez az informális működés bizonyos tekintetben nagyobb nyomást is jelent a cégre nézve, hiszen a munkavállalók kapcsolatrendszerén keresztül könnyedén ellenőrizhető, mennyire igaz, amit a cég állít magáról. Vagyis a kapcsolati háló sikeres működtetésének feltétele a jó munkáltatói márka (employer branding). Feltehetően emiatt és a munkaerőhiány pozitív mellékhatásaként a kkv-szektorban elmozdulás történik a felelős és vonzó munkáltatói kép kialakítása felé.

„Otthon beszélgettek, baráti körben tudták, hogy itt dolgozik nálunk régóta, mondta, hogy mindig megkapja a fizetését, és gyakorlatilag így kerültek hozzánk. Majdnem mindegyik szegről-végről ismeri a másikat.”
A kkv-k, ha mégis hirdetnek, inkább az online felületeket részesítik előnyben. De nincsenek pozitív tapasztalatok. Alacsony beválásra panaszkodnak a cégvezetők, valamint arra, hogy nincs kapacitásuk a rengeteg beérkező jelentkezés szűrésére, feldolgozására.
A család a 21. században is versenyképes
A világ legrégebbi gyógyszergyártó cége, a Merck többségi tulajdona immár 12 generáció óta az alapító család kezében van, és a világot behálózó Auchan áruházakat is egy család irányítja. A többgenerációs családi vállalatok látszólag mind egy-egy sikertörténet, ám számtalan speciális nehézséggel kell megküzdeniük. A családi konfliktusok, a generációváltás nehézségei, az utódok könnyelmű életmódja vagy az üzleti világban rosszul mozgó örökös könnyen veszélybe sodorhatja a vállalatot.
A leggyakrabban használt kiválasztási módszer az alkalmazott kipróbálása, ami időbefektetést igényel. Ennek a kerete legtöbbször a próbamunka vagy próbaidő. Van, ahol saját gyakornoki programot is kidolgoztak, más a szakképzési rendszerbe kapcsolódott be, mert úgy látja, ez az egyetlen út az utánpótlás biztosítására. A cégvezetők szerint ezek a programok jelentős befektetést igényelnek, de a nagy merítés miatt nagyobb eséllyel találnak jó embert rajtuk keresztül.

A legális foglalkoztatás már versenyelőny, de a közmunka is versenytárs

A fenti tendenciákat látva nem meglepő, hogy a kkv-k is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a meglévő munkaerő megtartására, motiválására. Különösen azért, mert az alkalmazottak tudásának cégbe integrálására nincsenek bevett gyakorlataik. Természetesnek veszik, hogy ha egy alkalmazott kilép, viszi magával a tudást is. A legfontosabb munkaerő-megtartó eszköznek egyértelműen a fizetést és egyéb juttatásokat tekintik a kkv-k vezetői. Igyekeznek versenyképes bért biztosítani, azonban ezen a területen nem mindig képesek versenyezni a nagyobb vállalatokkal.

„Olyan nagy elszipkázás van, hogy azt nem tudom megfizetni. Próbáltam hozni, de a felszabadultak megtudták, hogy szabadok, és fölém volt ígérve. Mikor megbeszéltük, hogy jönnek, akkor is egy héten belül föléjük lett ígérve, és már mentek el.”
Persze nem csak a pénzről van szó. A kutatásból az is kiderül, hogy a feketemunka elterjedtsége miatt bizonyos szektorokban már a bejelentett munka is versenyelőnynek számít a többi kkv-val szemben, ahogy az is kivételes vonzerő, ha időben érkezik a fizetés, és a törvény szerint járó szabadságot is kiadják.

A magas bérekkel szemben, mintegy másik végletként fogalmazódik meg, különösen a minimálbér körül fizető kkv-k esetén, hogy az állam által finanszírozott közmunkaprogram elszívó erőt jelent, vagy versenyhelyzetet teremt. A termelési környezetben meglévő erős teljesítményelvárásokkal szemben a munkavállalók inkább választják a kevésbé megerőltetőnek ígérkező közmunkát, ami nem mellesleg a lakhelyül is szolgáló településen végezhető.

A vonzó fizetés mellett a munkakörülmények javítására is törekednek a kkv-k a munkaerő megtartása érdekében. Van igyekezet a munkavégzés fizikai feltételeinek javítására (munkaruházat, korszerű munkaeszközök), bár ez a legtöbb esetben eléggé alapszintű dolgokat jelent. Próbálkoznak a munkarend munkavállaló igényeihez való igazításával is a lehetőségekhez mérten – a rugalmasság kifejezetten előnyként jelentkezhet a nagyvállalatokhoz képest.

„Meg arra is figyelünk, hogy azért mindig fejlesszünk, meg az, hogy normális körülmények között tudjanak dolgozni. Tehát, fűtött helyiségben dolgoznak, normális WC-jük van, normális öltözőjük van, munkaruhájuk van.”
A válaszadóknál többször felmerült a közösség mint megtartó erő fontossága, ennek meglétét azonban a cégvezetők jellemzően saját vezetési stílusukkal, döntéseikkel hozták összefüggésbe. Ezzel kapcsolatban inkább ösztönösen cselekszenek a cégtulajdonosok és vezetők. Az Y generáció kapcsán oly sokat emlegetett fejlődési lehetőség, ami a céghez kötné a munkavállalót, csak a tudásintenzív iparágakban merült fel, ott viszont nagyon fontos.

Bizonyos tényezők viszont kifejezetten a kkv-k számára jelenthetnek előnyt a lokális munkaerőpiacon. A személyes kapcsolatok kiszámíthatóságot, stabilitást és biztonságot jelenthetnek. A vállalat által folytatott tevékenység pedig a szakember számára szakmai lehetőséget és az általa szeretett szakma gyakorlását teszi lehetővé, egyúttal helyi munkalehetőséget biztosít – a közmunka mellett gyakorlatilag egyetlen opcióként.

Ki kell csavarni a Keresztapa kezéből a gyeplőt?
Sok magyar családi vállalkozás fölött lebeg a generációváltás kényszere, de ez komoly nehézségekkel jár: sem az alkalmazottak, sem az alapítók nem engednek könnyen a régi szokásokból, az utódnak sok esetben meg kell harcolnia a pozícióért az elődjével. Egy hiánypótló kutatás most rámutat ennek okaira a magyar cégvilágban.
Nyitni kell

Ez utóbbi az egyik fő vonzerő, amivel a munkaerőigény kielégítése érdekében a hagyományos munkavállalói kört bővíteni kényszerülő kkv-k vonzóvá válnak a gyes-ről visszatérő nőknek. A kutatás eredményei szerint van törekvés más hátrányos helyzetű csoportok, például a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására is – pályázati támogatással –, azonban az ezzel kapcsolatos tapasztalatok nem mindig pozitívak. A cégvezetők számára kihívást jelentett e munkavállalók beillesztése a cégbe. Gyakori megoldás a nyugdíjasok (vissza)foglalkoztatása is.

A lokalitás, bár bizonyos szempontból előny, sok esetben nehézséget jelent. Ahol a munka jellegéből adódóan erre lehetőség van (pl. IT-fejlesztés), a cégek előszeretettel foglalkoztatnak az ország vagy akár a világ más részén élő munkavállalókat. A gyártásban, feldolgozóiparban viszont, ahol erre nincs lehetőség, ott komoly teher a munkába járás és az albérlet finanszírozása – akár a munkavállalót, akár a munkáltatót terheli.

A családi cégeknél még nagyobb a kockázat

A BGE Budapest LAB által kiemelten vizsgált családi vállalkozások számára az alacsony HR-tudatosság kétféle oldalról is plusz kockázatot jelent. Esetükben a személyiségjellemzők, a családi kohézió és bizalom felülírják a szakmai kompetenciákat, az objektív teljesítményt, azaz az üzleti élet által diktált szükségleteket, emiatt csökken a hatékonyság, és nő az üzleti kockázat. A beillesztés során tapasztalható kevés befektetés (kevés idő, pénz és figyelem) pedig a családi cégek számára kiemelten fontos személyes kapcsolatok és bizalom szempontjából jelent kockázatot.

A kockázatok csökkentése érdekében fontos lenne a gyakran összemosódó tulajdonosi és menedzsmentszempontok elkülönítése. Az EY 2017-es felmérése szerint a családi vállalkozások esetében különösen nehéz a vezető beosztású, szenior, nem családtag munkavállalók bevonzása és megtartása, mert erősen él az a nézet, hogy a vezető állásokba családtagokat kell ültetni, nem pedig megfelelő képességekkel és végzettséggel rendelkező szakembert. A HR formalizáltságának növelése lehetővé tenné ez esetben is ugyanazon elvárás- és kiválasztási kritériumrendszer használatát családtag és nem családtag jelentkezők esetén egyes pozícióknál.

hirdetés

Véleményvezér

Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Az uniós pénzből épített fideszes lombkorona nélküli lombkoronasétány még a kormánypártiakat is összezavarta.
A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A Magyarországon dolgozó kínai kiskereskedők boldogan dörzsöhetik a tenyerüket.
Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Az ukrajnai háború ott tart, hogy minden oldal mindent elővesz a hadi spájzból, ami még működik.
Orbán Viktor után Mészáros Lőrincet is feljelentette Hadházy Ákos

Orbán Viktor után Mészáros Lőrincet is feljelentette Hadházy Ákos

A korrupció ellen harcoló független képviselő Orbán Viktort hivatali visszaélés miatt jelentette fel, Mészáros Lőrincet csalásért.
Elképesztő adatok érkeznek Horvátországból az euró bevezetése után

Elképesztő adatok érkeznek Horvátországból az euró bevezetése után

Már semmi nem a régi. Korábban az euró bevezetése egy országban komoly inflációt okozott, most viszont Horvátországban meglepetést.
Rekord a 100 éven felüliek számában

Rekord a 100 éven felüliek számában

A világjárványt követően általános jelenség volt, hogy mindenütt csökkent a várható élettartam. Japánban viszont meghaladta a 90 ezret a 100 éven felüliek száma.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo