Beleszólhatnak a természetvédők az új Alkotmányba

A Magyar Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága felkérte a Magyar Természetvédők Szövetségét, hogy tegyen javaslatot a készülő Alkotmány koncepciójához. A hetekben zajlik az alkotmányozással kapcsolatos konzultáció.

Az MTVSZ szerint többek között rögzíteni szükséges, hogy a Magyar Köztársaság a fenntartható társadalom célkitűzéseit valósítsa meg, mely a jelenlegi és a jövő nemzedékek érdekeit szolgálná. Ezért már a Preambulumban meg kellene említeni a fenntartható társadalmat, mint a magyar állam célkitűzését, s az alkotmány további passzusaiban definiálni is kellene azt.

"Fenntartható az a társadalom, amely környezetével -társadalmi és természeti környezet egyaránt- olyan harmonikus együttélést valósít meg, amely nem sérti a jelen és jövő nemzedékek jól-léti értékeinek megőrzését." Mik is ezek?

Jól-léti értékek

 • Egyenlő hozzáférés esélye a természeti erőforrásokhoz, és annak hasznaihoz
 • Egyenlő hozzáférés esélye a társadalom által nyújtott lehetőségekhez (oktatás, egészségügyi szolgáltatás, védelem, információ, jövedelemszerzés, művészetek, kultúra, rekreáció stb.)
 • Az egészség megőrzése (testi, lelki, szellemi, érzelmi)
 • A környezet jó minősége (egészséges, ép, gazdag természetes környezet)
 • Biztonság (személyes, haza biztonsága, béke)
 • Tudás, műveltség, bölcsesség
 • Munka, kiteljesedés a munkában, a munka öröme
 • Erényes erkölcsi normák szerinti élet (tisztesség, becsület, mértékletesség, nagylelkűség)
 • Önbecsülés, identitás-tudat
 • Autonómia
 • Család, családi kapcsolatok fontossága, családi biztonság
 • Igazi barátság, emberi kapcsolatok fontossága
 • A másik ember méltóságának tisztelete
 • Az élet tisztelete
 • Másoknak való segítségnyújtás, gondoskodás, együttműködés
 • A környezetről, természetről való gondoskodás
 • Igazságosság, egyenlő bánásmód a másik emberrel
 • Szolidaritás a rászorulókkal, nélkülözőkkel
 • Bizalom a másik emberben
 • Bizalom a közéleti, társadalmi intézményekben
 • Vallásosság, hit


Egyéni felelősség

A Szövetség javasolja, hogy az Alkotmány mondja ki: Minden ember felelősséget visel az emberi faj fennmaradásáért, a jövő nemzedékek jól-létéért.

Az emberi faj fennmaradásáért viselt felelősség érdekében minden ember kötelezettsége:

 • Az élet minden formájának tisztelete
 • A természeti erőforrások fenntartható használata 
 • A nem anyagi értékek megőrzése (a természetben zajló folyamatok háborítatlansága, a természet esztétikuma, harmóniája, az örömszerzés, a megszerezhető tudományos ismeretek, az esztétikai és rekreációs szükségletek kielégítése érdekében)
 • Egészségének lehető legteljesebb, önakaraton múló megőrzése. Mindenki felelős önmaga és mások egészségének megőrzéséért.
 • A megelőzés és elővigyázatosság elvének alkalmazása.

Ön milyen alapelveket javasolna a készülő magyar Alkotmány számára, akár ökológiai, akár más szempontból?

Véleményvezér

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.
Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában

Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában 

Mindenképpen javítani kellene a finanszírozáson.
Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek

Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek 

A világgazdaság számai egyre javulnak, miközben a magyar államháztartás senyved.
Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben

Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben 

Tényleg ciki Brüsszelben az idegen nyelvet alig tudó magyar képviselők jelenléte.
Jó hír, mégsem pusztul el a világ

Jó hír, mégsem pusztul el a világ 

Sokan úgy gondolják, hogy addig létezik a világ, amíg vannak méhek.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo