Nem lesz könnyű, de jön az új Ptk.

A sokat emlegetett törzstőke-emelési kötelezettségen kívül is jelentős változásokat hoz az új Polgári Törvénykönyv a vállalkozások életében. A cégek azonban csak kevéssé készültek fel az új szabályokra, pedig már a kódex hatálybalépése sem egyszerű feladvány.

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Készületlenek a magyar vállalkozások - Kép: Pixabay

Hamarosan, március 15-én lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) amely jelentős változásokat hoz a cégek életében. Az új magánjogi kódex azonban amellett, hogy értelmezése önmagában is képes komoly fejtörést okozni a cégeknek, már most, hatályba lépése előtt is több száz ponton módosult.

„Ember legyen a talpán, aki ezt követni tudja,” – mondta Győrfi-Tóth Péter jogász, a DLA Piper partnere. „Mi nem vagyunk kis iroda, de majdnem negyven jogásznak is fél évébe tellett hogy feldolgozza az új Ptk. jogszabályait, a vállalkozások pedig még nagyobb lemaradásban vannak” – hangsúlyozta. „Tudják, hogy jön az új jogszabály, hallottak róla ezt-azt, de összességében elmondhatjuk, hogy a vállalkozásokat felkészületlenül fogja érni a sok változás” – mondta a szakértő.

Kevésbé lesz "felhasználóbarát"

A hamarosan hatályba lépő jogszabály magasabb elvárásokat fogalmaz meg a mind a gazdasági szereplők, mind a magánszemélyek esetén. „Az egyik pont, ahol ez tetten érhető, az a szerződésszegések köre: itt például jelentősen leszűkült a szerződéses kötelezettségek alóli „kimenekülés” lehetősége” (amelyről részletesebben cikkünk következő részében olvashat) – hangsúlyozta a jogász szakember,a ki szerint ráadásul nagyon kevés felkészülési idő állt a jogalkalmazók részére, így komoly bizonytalanság fogja övezni a hatályba lépést” – mondta Győrfi-Tóth.

Jelenleg külön álló jogszabály a Gazdasági törvény (Gt) és a Ptk., az új Ptk. azonban már szabályozza a kereskedelmi jogokat is, így szorosabb kapcsolat jön létre a jogszabályok között, azonban a jelenlegi Gt.-nél kevésbé részletes az új szabályozás. Ennek következtében megnő a kiegészítő jogszabályok szerepe, így a törvényi háttér kevésbé lesz „felhasználóbarát” – hangsúlyozta Molnár Gábor a DLA Piper partnere az ügyvédi iroda által tartott sajtóbeszélgetésen Budapesten. A jogász véleménye szerint az új Ptk. összességében nehezebben lesz alkalmazható, mint a korábbi Ptk.és Gt.

Itt felkészülhet az új Ptk.-ra!
Még életbe sem lépett, december végén máris módosították az új Polgári Törvénykönyvet, amely komoly változásokat hoz a magyar jogrendszerben. Változik a társaságok belső finanszírozására vonatkozó szabályozás, emelkedik a kft.-k törzstőkéjének kötelező minimuma, és módosulnak a törzsbetétek mértékére, illetve a pótbefizetésre vonatkozó szabályok is március 15-étől. A Piac & Profit konferenciáján szakemberek ismertetik a részleteket.
Már a hatálybalépés sem egyszerű: a vállalkozások 2014. március 15-től alkalmazhatják az új Ptk-t, de nem kötelezően. A véghatáridőig a cégek az első okirat módosítás idején kötelesek dönteni az új Ptk-ra való áttérésről. A kkt-k bt-k esetén a véghatáridő 2015. márc. 15, kft. és rt. esetén 2016. március 15. Az átállási döntésig a most hatályos Gt.-t kell alkalmazni, de egyes rendelkezések, mint az ügyvezetői felelősség már most hatályba lépnek!

A már fennálló szerződéses jogviszonyokra azonban – ha a felek nem rendelkeznek erről külön – a szerződés lejártáig a régi Ptk. vonatkozik.

A dologi jellegű jogviszonyok esetén a 2014. március 15-ei határidő vonatkozik.

A vállalkozásokat érintő legfontosabb változások

A szabálytól való eltérés ehetősége:

Ez a kitétel elvileg rugalmasabbá teszi a cégalapítást, illetve a cégformát, illet a társaságok működését. Két esetben azonban tilos eltérni a szabályozástól: az egyik ilyen, amikor a törvény ezt kifejezetten tiltja, a másik esetkör a jogalkotó esetén kiemelt kisebbségi tulajdonosok, munkavállalók illetve hitelezők érdeksérelme, a törvényes működési felügyelet akadályozása. „Ez azt a problémát veti fel, hogy gyakorlatilag bármely szabálytól való eltérés sértheti valakinek az érdekeit. Ez bizonytalanná teheti a jogalkalmazást, és éppen a Ptk. rugalmasságát szünteti meg. Ráadásul a Ptk. nem egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy ki számít például kisebbségi tulajdonosnak” - vélte Molnár Gábor. Ráadásul a jelenlegi Gt. pontosan meghatározza a tagok hatásköreit, az új Ptk. azonban csak általánosságban fejti ki a témát és a társaságok tagjaira bízza, hogyan határozzák meg a hatásköröket. Ez összességében rugalmasabb működést tesz lehetővé, ám a jogbizonytalanságot is fokozza.

Tovább szorul a hurok az ügyvezetők nyakán
A fizetésképtelen cégek ügyvezetőit a jövőben már a felszámolás befejezését megelőzően, a közbenső mérleg alapján is kötelezheti a bíróság arra, hogy álljanak helyt a társaság ki nem egyenlített tartozásaiért.
Törzstőke emelés

A kft.-re vonatkozó szabályozásban a törzstőke emelés a cégalapítások megszűrésének szándékával született. Az eredeti tervek szerint minden kft.-nek hárommillió forintra kellett volna emelnie a törzstőkéjét. A parlamenti vita során azonban komolyan puhult a törvény:  2016. március 15-ig a kft-nek nem kötelező törzstőkét emelnie, azonban ebben az esetben a társaság nem alkalmazhatja az új Ptk. szabályait. A határidőig mindenképpen meg kell emelni a törzstőke, mivel az azt elmulasztó cégek törlésre is kerülhetnek. „Igaz, ez akár papíron is megoldható, hiszen a tőkeemelésről tényleges befizetés nélkül is lehet dönteni, ugyanis éppen az új Ptk. engedélyezi, hogy a befizetésre nincs véghatáridő, akár száz év is lehet. Ebben az esetben azonban, amíg a tag be nem fizeti a törzstőke-részt, tilos számára osztalékot fizetni, és ha a társaság nem fizethet osztalékot, akkor semmilyen jogcímen sem fizethet a befizetéssel késő tagnak.

Pénzügyi segítségnyújtás tilalma eltörölve, illetve enyhítve

Ennek következménye, hogy egyszerűbbé válnak a vállalatfelvásárlások, mivel így könnyebbé válik a hitelből végzett felvásárlás, ugyanis így a hitelfelvételhez a céltársaság eszközeit is igénybe lehet venni.

Szavazatelsőbbségi részvények

Az új Ptk. engedélyezi a nem tipizált részvények kibocsátását is: a Zrt-k tagjai így a saját igényeihez szabhatják a részvényekben foglalt jogokat. Ez a befektetéseket teheti egyszerűbbé: nem kell külön szerződéseket kötni a kiegészítő feltételekhez, ám most mára részvényekben bármilyen megállapodás rögzíthető.

Vételi és eladási jog öt éves időkorlátja eltörölve

Az új Ptk. nem köti időkorláthoz a kiszállási, vagy kivásárlási jogokat, ez nagyban könnyíti a befektetéseket a kockázati tőke esetén, de sok komoly patthelyzetet is felold a tulajdonosok között.

A cég már nem fogyasztó!

A fogyasztók védelméről az új Ptk. rendkívül szigorú szabályokkal gondoskodik. Mivel a fogyasztó lényegesen kevesebb információval rendelkezik és kockázatvállalási készsége is alacsonyabb, így a Ptk kötelező érvényű jogszabályokkal egyenlíti ki a jogi különbségeket. Viszont jelentősen változott a fogyasztó fogalma: most már csak természetes személyek lehetnek. Egy kkv például már nem minősül fogyasztónak, míg korábban, ha foglalkozási körén kívülről rendelt szolgáltatást, élvezte a fogyasztókat védő szabályok előnyeit. Az új Ptk. azonban úgy véli, hogy a cégek gondoskodjanak maguk az érdekeik védelméről.

Az új Ptk. nem csak a vállalkozások, hanem az ügyvezetők, a vezető tisztségviselők életét is alapjában átírja. Erről cikkünk következő részében olvashat!

Még többe kerül a késve fizetés
A Polgári Törvénykönyv 2013. július 1-jétől hatályos módosítása több ponton is megváltoztatta a számlák késedelmes kifizetésére vonatkozó szabályokat. Eddig a vállalkozó szabadon eldönthette, hogy késedelmesen fizető partnerének felszámol-e késedelmi kamatot vagy sem. Mostantól mindenképpen meg kell ezt tennie, ráadásul kötelező lesz minimum 40 eurónak megfelelő forintösszeget is felszámolnia behajtási költségátalányként. Ez aránytalanul nagy terhet róhat a késedelembe eső gazdálkodókra. Különösen nehéz helyzetet teremt az olyan jóhiszemű vállalkozások számára, akik azért nem tudnak alvállalkozóiknak pontosan fizetni, mert őket sem fizette ki a fővállalkozó.

Véleményvezér

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz 

Már gyurcsányozni sem érdemes.
Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár

Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár 

Világváros lesz Kolozsvárból.
A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak

A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak 

Nem is volt, de azért megszüntetnék.
Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja

Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja 

Miközben az elit gátlástalanul urizál, már az alapszolgáltatások sem működnek.
Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek

Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek 

A Fanta-botrány és a műbalhé.
Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet

Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet 

Újraválasztották Roberta Metsolát az Európai Parlament elnöki tisztségébe.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo