Termékfelelősség: milyen kárért felel a gyártó?

Előfordulhat, hogy egy termék meghibásodik, és a hiba következtében kár keletkezik. Ilyenkor felmerülhet, hogy felelősséggel tartozik-e a termék gyártója a hibás termék által okozott károkért. A termékfelelősség szabályai rendezik a termék hibája következtében előállt egyes károkért való felelősséget.

NIS2: rohamosan közeleg a határidő, kerülje el a bírságot!
Mit jelent a gyakorlatban a NIS2 a vállalkozások számára?
Hogyan válasszunk szolgáltatót a megfelelőség biztosításához?
Milyen eszközökkel lehet erősíteni a védelmet és mit kell tenni, ha támadás ért minket?

NIS2 újratöltve - IT-biztonság a gyakorlatban

2024. június 18.

Részletek és jelentkezés itt!

A termékfelelősség

A termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség tekintetében termék alatt ingó dolgot kell érteni. E fogalom a termékek tág körét öleli fel a nyersanyagoktól a kész termékekig, a használati tárgyaktól a szoftverekig. A termékfelelősség kiterjed olyan termékekre is, amelyek más dolog alkotórészévé váltak.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható. Ennek meghatározása során figyelemmel kell lenni különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A termék nem lesz hibás önmagában attól, ha később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

Kép: Freedigitalphotos/jesadaphorn

A termékfelelősség szempontjából gyártó a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója. Gyártónak minősül az is, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. az Európai Gazdasági Térség területére behozott termék esetén gyártónak minősül a terméket gazdasági tevékenysége keretében importáló személy is.

5 dolog, amit érdemes tudni a jótállásról
Érdemes tisztában lenni a jótállás - más szóval garancia - legfontosabb jellemzőivel, így többek között azzal, hogy mikor áll fenn jótállási kötelezettség, mi a különbség a jótállás és a szavatosság között, és így tovább. Szakértőnk segít!
Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Erre a forgalmazónak a károsult írásbeli felhívásától számított 30 nap áll rendelkezésére.

Milyen károkra vonatkozik a termékfelelősség?

A gyártó termékfelelőssége az úgynevezett következménykárok megtérítésére vonatkozik. Következménykárok olyan károk, amelyeket a hibás termék más életében, testi épségében vagy más dologban okoz. Tehát a termékfelelősség nem terjed ki a hibás termék kijavítására vagy az abban esett kár megtérítésére. Utóbbi esetre a szavatosság szabályai vonatkoznak.

A termékfelelősség alapján a gyártó köteles megtéríteni a termék által okozott halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkezett kárt. A gyártó köteles megtéríteni a hibás termék által más dolgokban okozott kárt, feltéve, hogy a kár összege annak bekövetkeztekor 500 eurónak megfelelő forintösszegnél magasabb. A más dologban okozott kárt akkor kell megtéríteni, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

Mit jelent, ha valakit jogszavatosság terhel?
A szavatosság fogalma viszonylag széles körben ismert. Sokan tudják, hogy ha valaki hibás árut vásárol, akkor az eladó szavatossággal tartozik. Szavatosságról azonban nem csak egy dolog fizikai minőségével, megfelelőségével kapcsolatban beszélhetünk. Létezik az úgynevezett jogszavatosság is, amely a tulajdonnak vagy más jogoknak az akadálymentes megszerzését biztosítja. Mit jelent a jogszavatosság, és milyen kötelezettségekkel jár?
A gyártót a termékfelelősség a termék általa történő forgalomba hozatalától számított 10 évig terheli. A károsult kártérítési igényét 3 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az elévülés kezdete, amikor a károsult tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a kárról, a termék hibájáról és a gyártó személyéről.

Mentesülés a termékfelelősség alól

A gyártó különböző feltételek mellett mentesülhet a termékfelelősség alól. Így mentesül, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba. A gyártó mentesül a felelősség alól akkor is, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta.

A gyártó mentesül a felelősség alól, ha a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett, illetve, ha a hibát jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Szintén okot ad a mentesülésre, ha a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető. Ez utóbbi okból viszont nem mentesülhet a gyógyszergyártó, ha a gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott kár alól.

Az alapanyag vagy a résztermék gyártója akkor is mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hibát a végtermék szerkezete, illetve összetétele okozta, vagy a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?
A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak hibás teljesítés esetére. A termékszavatossági kötelezettség alapján, a termék hibája esetén nem csupán a terméket eladó tartozik szavatossággal a fogyasztó felé, hanem a termék gyártója is. Milyen esetekben tartozik a gyártó termékszavatossággal? Hogyan érvényesíthető a termékszavatosság?

Véleményvezér

Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium

Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium 

A pórul járt pedagógusok minden bizonnyal beperlik a Belügyminisztériumot.
Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival

Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival 

Valami bűzlik Dániában mondaná Shakespeare.
Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve

Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve 

Mennyire becsüljük meg nyugdíjasainkat?
Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester

Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester 

A vidéket még mindig a Fidesz uralja.
Hatalmas adóemelésre készül Putyin

Hatalmas adóemelésre készül Putyin 

Fogy Moszkva pénze, jön tehát a hadisarc.
A Brexit rajongók azt ígérték, csökkentik a bevándorlást, ehhez képest fordítva történt

A Brexit rajongók azt ígérték, csökkentik a bevándorlást, ehhez képest fordítva történt 

Az Egyesült Királyság gazdasága mindig is a világ egyik legliberálisabb területe volt, úgy akartak szigorítani, hogy ezen az elven nem változtattak. Meg is lett az eredmény.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo