hirdetés

Termékfelelősség: milyen kárért felel a gyártó?

Előfordulhat, hogy egy termék meghibásodik, és a hiba következtében kár keletkezik. Ilyenkor felmerülhet, hogy felelősséggel tartozik-e a termék gyártója a hibás termék által okozott károkért. A termékfelelősség szabályai rendezik a termék hibája következtében előállt egyes károkért való felelősséget.
hirdetés

A termékfelelősség

A termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség tekintetében termék alatt ingó dolgot kell érteni. E fogalom a termékek tág körét öleli fel a nyersanyagoktól a kész termékekig, a használati tárgyaktól a szoftverekig. A termékfelelősség kiterjed olyan termékekre is, amelyek más dolog alkotórészévé váltak.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható. Ennek meghatározása során figyelemmel kell lenni különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A termék nem lesz hibás önmagában attól, ha később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

Kép: Freedigitalphotos/jesadaphorn

A termékfelelősség szempontjából gyártó a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója. Gyártónak minősül az is, aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. az Európai Gazdasági Térség területére behozott termék esetén gyártónak minősül a terméket gazdasági tevékenysége keretében importáló személy is.

5 dolog, amit érdemes tudni a jótállásról
Érdemes tisztában lenni a jótállás - más szóval garancia - legfontosabb jellemzőivel, így többek között azzal, hogy mikor áll fenn jótállási kötelezettség, mi a különbség a jótállás és a szavatosság között, és így tovább. Szakértőnk segít!
Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Erre a forgalmazónak a károsult írásbeli felhívásától számított 30 nap áll rendelkezésére.

Milyen károkra vonatkozik a termékfelelősség?

A gyártó termékfelelőssége az úgynevezett következménykárok megtérítésére vonatkozik. Következménykárok olyan károk, amelyeket a hibás termék más életében, testi épségében vagy más dologban okoz. Tehát a termékfelelősség nem terjed ki a hibás termék kijavítására vagy az abban esett kár megtérítésére. Utóbbi esetre a szavatosság szabályai vonatkoznak.

A termékfelelősség alapján a gyártó köteles megtéríteni a termék által okozott halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkezett kárt. A gyártó köteles megtéríteni a hibás termék által más dolgokban okozott kárt, feltéve, hogy a kár összege annak bekövetkeztekor 500 eurónak megfelelő forintösszegnél magasabb. A más dologban okozott kárt akkor kell megtéríteni, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

Mit jelent, ha valakit jogszavatosság terhel?
A szavatosság fogalma viszonylag széles körben ismert. Sokan tudják, hogy ha valaki hibás árut vásárol, akkor az eladó szavatossággal tartozik. Szavatosságról azonban nem csak egy dolog fizikai minőségével, megfelelőségével kapcsolatban beszélhetünk. Létezik az úgynevezett jogszavatosság is, amely a tulajdonnak vagy más jogoknak az akadálymentes megszerzését biztosítja. Mit jelent a jogszavatosság, és milyen kötelezettségekkel jár?
A gyártót a termékfelelősség a termék általa történő forgalomba hozatalától számított 10 évig terheli. A károsult kártérítési igényét 3 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az elévülés kezdete, amikor a károsult tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a kárról, a termék hibájáról és a gyártó személyéről.

Mentesülés a termékfelelősség alól

A gyártó különböző feltételek mellett mentesülhet a termékfelelősség alól. Így mentesül, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba. A gyártó mentesül a felelősség alól akkor is, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta.

A gyártó mentesül a felelősség alól, ha a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett, illetve, ha a hibát jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Szintén okot ad a mentesülésre, ha a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető. Ez utóbbi okból viszont nem mentesülhet a gyógyszergyártó, ha a gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott kár alól.

Az alapanyag vagy a résztermék gyártója akkor is mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hibát a végtermék szerkezete, illetve összetétele okozta, vagy a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?
A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak hibás teljesítés esetére. A termékszavatossági kötelezettség alapján, a termék hibája esetén nem csupán a terméket eladó tartozik szavatossággal a fogyasztó felé, hanem a termék gyártója is. Milyen esetekben tartozik a gyártó termékszavatossággal? Hogyan érvényesíthető a termékszavatosság?
hirdetés

Véleményvezér

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.
Ugrált-e Juhász Péter meztelenül a Bazilika kilátóteraszán?

Ugrált-e Juhász Péter meztelenül a Bazilika kilátóteraszán?

Megosztotta a közvéleményt az a kormányelképzelés, hogy kiveszik a Btk-ból a közéleti diskurzusban elkövetett rágalmazást, becsületsértést. Sokan politikai okokat sejtenek.
Zárul a nagy magyar urnafalépítő korszak

Zárul a nagy magyar urnafalépítő korszak

2021 májusáig lehetett pályázni az önkormányzatoknak a Magyar Falu Program keretén belül temetők infrastrukturális fejlesztésére. A megvalósításra 18 hónapot kaptak a pályázat odaítélését követően.
Öt év után kiderült Fekete-Győr András ártatlan

Öt év után kiderült Fekete-Győr András ártatlan

Nem fognak expresszt elnevezni a magyar igazságszolgáltatásról, ez már biztos.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo