Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?

2018. június 07. csütörtök - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak hibás teljesítés esetére. A termékszavatossági kötelezettség alapján, a termék hibája esetén nem csupán a terméket eladó tartozik szavatossággal a fogyasztó felé, hanem a termék gyártója is. Milyen esetekben tartozik a gyártó termékszavatossággal? Hogyan érvényesíthető a termékszavatosság?

Milyen esetben áll fenn termékszavatosság?

Termékszavatosság alatt a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog hibájáért fennálló gyártói szavatosságot kell érteni. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor érvényes minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mit jelent, ha valakit jogszavatosság terhel?
A szavatosság fogalma viszonylag széles körben ismert. Sokan tudják, hogy ha valaki hibás árut vásárol, akkor az eladó szavatossággal tartozik. Szavatosságról azonban nem csak egy dolog fizikai minőségével, megfelelőségével kapcsolatban beszélhetünk. Létezik az úgynevezett jogszavatosság is, amely a tulajdonnak vagy más jogoknak az akadálymentes megszerzését biztosítja. Mit jelent a jogszavatosság, és milyen kötelezettségekkel jár?

Fontos, hogy szemben a kellékszavatossággal, termékszavatosság ingó dolog eladása esetén áll fenn, és csak akkor, ha a vásárló fogyasztó, az eladó pedig vállalkozás volt. A fogyasztó olyan természetes személy (azaz ember), aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a szerződés megkötésekor. A termékszavatosság tehát csak fogyasztókat megillető szavatossági jog, szemben a kellékszavatossággal, amellyel a fogyasztónak nem minősülő személy is élhet. Termékszavatosság csak ingó dolgok eladása esetén áll fenn, így ingónak nem minősülő termék (pl. ingatlan) vásárlása esetén termékszavatossággal nem, csak kellékszavatossággal lehet élni.

A termékszavatosság jelentősége abban áll, hogy a fogyasztó a megvásárolt termék hibája esetén nem csupán azzal a személlyel szemben élhet szavatossági igénnyel, akitől a terméket vette, hanem közvetlenül a termék gyártójával szemben is érvényesítheti szavatossági igényét.

a panaszossal is jóban kell lenni

Kép: Freedigitalphotos/jesadaphorn

Milyen jogai vannak a fogyasztónak a gyártóval szemben?

A termékszavatosság alapján a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

Szemben a kellékszavatossággal, a fogyasztónak termékszavatosság esetén szűkebb jogai vannak. Termékszavatosság esetén a fogyasztó a kijavításon, kicserélésen túl nem élhet más szavatossági igénnyel. Így nem élhet árleszállítás iránti igénnyel, a gyártótól nem követelheti a fogyasztó által elvégeztetett javítás költségét, illetve a gyártóval szemben a szerződéstől nem állhat el. Ha a fogyasztó ez utóbbi jogaival szeretne élni, akkor kellékszavatossági igény keretében természetesen megteheti, de nem a gyártóval szemben, hanem azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

Kizárhatja a szavatosságot a használtautó-kereskedő?
A használt autók vásárlása nyilvánvalóan nagyobb kockázatot jelent a fogyasztók számára, hiszen ezen gépkocsik között jóval gyakoribb a hibás vétel lehetősége. Ezért előfordul, hogy a kereskedő az adásvételi szerződésben megpróbálja kizárni a szavatossági felelősségét a jövőben kiderülő hibákkal kapcsolatban. Megteheti-e ezt jogszerűen a kereskedő?

Ha a fogyasztó termékszavatossági igénnyel szeretne élni, akkor a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli.

Milyen esetben mentesül a gyártó?

A gyártónak lehetősége van arra, hogy a termékszavatossági kötelezettsége alól mentesüljön. A gyártó mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta. Mentesül a termékszavatosság alól a gyártó akkor is, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető. A gyártó mentesül akkor is, ha a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Elindult a Piac & Profit Online Akadémia!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek