hirdetés

Számlatömb, nyugta: ezért bírságol a NAV

Egy évvel azután, hogy a kft. tulajdonosa átadta cégét, ellenőrzés alá vonták azt. Az új tulajdonost 50 ezer forintra bírságolta az adóhivatal, amiért nem tudta megmondani és főként megmutatni, mikor, hol vette a számlatömböt, amit használ. Mint később kiderült, ezt a korábbi tulajdonosnak kellett volna nyilvántartania még a számla vásárlásakor egy sor másik adattal együtt. Mik ezek az adatok és pontosan hogyan kell nyilvántartani őket? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.
hirdetés

Kép:Pixabay

A számlatömb, illetve minden olyan nyomtatvány vásárlásánál, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadás alá kell vonni. Ilyen nyomtatványok vásárlásakor az eladónak el kell kérnie a vevő adókártyáját,cége bírósági végzését vagy cégkivonatát, illetve amennyiben nem aláíró a társaságban, szükség van egy aláírási címpéldányra és egy meghatalmazásra az ügyvezetőtől.

Szigorú számadású nyomtatványok:
A könnyebb beazonosítás miatt azt is lehetne mondani, hogy azok a dokumentumok, amelyek előre nyomtatott sorszámozással vannak ellátva.Pontosabban az alábbiak:- Számla, illetve annak minden válfaja (egyszerűsített, készpénzfizetési) - Nyugta - Kiadási és bevételi pénztárbizonylat, - Raktári bevételi és kiadási bizonylat, - Csekkek, elszámolási utalványok, ajándékozási utalványok, - - étkezési utalványok - Szállítólevelek, MÁV fuvarlevelek, tüzelőutalványok - Külföldi és belföldi kiküldetési rendelvény továbbá
Gépi úton előállított bizonylatoknál a program készítőjétől kell kérni egy nyilatkozatot, amely azt tanúsítja, hogy az általa készített program mindenben megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak.
A felsorolt dokumentumok nem helyettesíthetőek egy korábbi vagy már használatban lévő számlatömbbel, pecséttel, de még a társasági szerződéssel sem. Amennyiben a vásárló nem tudja felmutatni ezeket a papírokat, nem vásárolhat szigorú számadású nyomtatványt.  (Lásd keretes írásunkat arról, hogy mely nyomtatványok számítanak szigorú számadásúnak).

A nyomtatványt forgalmazóknak azért van szükségük a fenti dokumentumokra, mert az adóhatóságnak folyamatosan jelenteniük  kell az általuk értékesített nyomtatványok típusát,sorszámát, illetve sorszámtartományt (tól - ig), a vevő nevét és címét, a vevő adószámát és a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító számát.

Nyilvántartás vezetése, könyvelői tanácsok

A szigorú számadás alá vont nyomtatványokról – a személyi jövedelemadó törvény szerint - olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a következő adatokat: a nyomtatvány neve és számjele, a beszerzés kelte, a tömb(ök) sorszáma (tól-ig), a használatbavétel kelte, a felhasználás kelte, valamint a kiselejtezés kelte – hívja fel a figyelmet Holczer Ferenczné könyvelő. A nyomtatványokat készletre vételkor folyamatos sorszámmal kell ellátni. Az e nyomtatványokból beszerzett készletet jegyzék kíséretében kell a nyomtatványok megőrzésével megbízott dolgozó részére állományba vétel, illetve kezelés és őrzés céljából átadni. Az átvétel alkalmával meg kell vizsgálni, hogy az egyes füzetekben az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámos és esetleges egyéb jelzések (pl. a számlavezető pénzintézet jelzőszáma) helyesek-e.

A szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat az egyéb nyomtatványoktól elkülönítetten kell tárolni és nyilvántartani. A nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie.

Mivel a szigorú számadás alá vont bizonylatokra vonatkozó beszerzést a vállalkozás végzi, illetve ő tudja, hogy adott beszerzést mikor kezdi el rendeltetésszerűen használni, ezért a szigorú számadás alá vont bizonylatok nyilvántartása az ő feladata. Az ellenőrök  általában elfogadják, ha egy cég, saját nyomtatványon, vagy elektronikusan vezeti a nyilvántartást. Súlyos következmények lehetnek

Az adóhatósági ellenőrzések tapasztalata szerint azonban a szigorú számadású nyomtatványok adózók által használt nyilvántartása gyakran hiányos adattartalmú, azaz nem tesz eleget teljes mértékben a következők szerinti jogszabályi előírásoknak. Egy eljárás során az adóhatóság szigorúan ellenőrzi a számlák és egyéb bizonylatok  valódiságát, illetve azt, hogy a számlát tényleg az használta-e fel, aki vásárolta azt. Amennyiben a szigorú számadás alá vont bizonylatok, illetve az adóhatóságnál meglévő információk nincsenek összhangban, ez alapot jelenthet ahhoz, hogy az adóhatóság megállapítást tegyen vagy további kapcsolódó ellenőrzéseket indítson. A vizsgálat végződhet az adó-visszaigénylés jogtalannak nyilvánításával vagy bevétel-eltitkolás miatti becsléssel. A nyilvántartás hiánya, pontatlan vagy hiányos vezetése miatt akár 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki a NAV. Amennyiben adóhiányt tár fel az ellenőrzés, akkor ehhez adóbírság és késedelmi pótlék társul.

Elveszett a számlatömb? Ezt kell tenni!
Nincs egyetlen olyan jogszabály vagy rendelkezés sem arra vonatkozóan, hogy mi a teendő ez esetben, azonban célszerű először az adóhatóságnak bejelentenünk, vagy közzétennünk egy hivatalos lapban. Akár a bejelentést, akár a közzétételt választjuk, szerepeltetni kell a számlatömb tulajdonos cég nevét, székhelyét és az elveszett számlatömb (-tól, -ig) sorszámát, továbbá az érvénytelenítés napját. Így egy esetleges adóellenőrzés alkalmával, ha az adóellenőr számon kéri rajtunk a megvásárolt számlatömbünket, fel tudjuk mutatni az elvesztésével kapcsolatos bejelentésről szóló dokumentumainkat. A további teendőket itt találja.
 
hirdetés

Véleményvezér

Na végre, feljelentették Hadházy Ákost, kár, hogy ugyanazért, amiért Orbán Viktort nem

Na végre, feljelentették Hadházy Ákost, kár, hogy ugyanazért, amiért Orbán Viktort nem

2018 áprilisában a Fidesz parlamenti képviselői Orbán Viktor vezényletével elbontották a Kossuth téri kordont, ma már ugyanez tilos.
Sorozatos meglepetések a boltokban

Sorozatos meglepetések a boltokban

A boltok többségében áttértek a napi árazásra, szinte kiszámíthatatlan milyen meglepetések érhetik a vásárlókat.
A jövő üzlete a nővérimport

A jövő üzlete a nővérimport

Az életkor folyamatos emelkedése egyre nagyobb terheket ró az egészségügyre a világon mindenütt.
Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Az uniós pénzből épített fideszes lombkorona nélküli lombkoronasétány még a kormánypártiakat is összezavarta.
A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A Magyarországon dolgozó kínai kiskereskedők boldogan dörzsöhetik a tenyerüket.
Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Az ukrajnai háború ott tart, hogy minden oldal mindent elővesz a hadi spájzból, ami még működik.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo