Milyen jogai vannak az ingatlan tulajdonosának a haszonélvezet fennállása alatt?

A haszonélvezeti jog olyan jogosultság, amely jelentősen korlátozza a tulajdonost az ingatlannal kapcsolatos jogainak gyakorlásában. A haszonélvezet az ingatlan birtoklásának, használatának, és hasznosításának jogát elődlegesen a haszonélvező számára biztosítja. Felmerül a kérdés, hogy milyen jogai vannak a tulajdonosnak a haszonélvezet fennállása alatt?

Az ellenőrzés joga

A tulajdonos a haszonélvezeti jog gyakorlását ellenőrizheti. Az ellenőrzési jog kiterjed annak ellenőrzésére, hogy a haszonélvező a jogait rendeltetésszerűen gyakorolja-e. Így a tulajdonos ellenőrizheti az ingatlan állapotát, a használat, hasznosítás módját. Az ellenőrzés kiterjedhet arra, hogy a haszonélvező a rendes gazdálkodás szabályai szerint él-e a jogaival, és teljesíti-e a kötelezettségeit, így például teljesíti-e az ingatlan használatával járó kötelezettségeket. Az ellenőrzés során a tulajdonos meggyőződhet arról is, hogy van-e olyan rendkívüli javítás vagy helyreállítás, amelyre tulajdonosként ő köteles.

Az ellenőrzést a haszonélvező tűrni köteles, a szükséges mértékben együtt kell működnie és meg kell adnia a szükséges felvilágosítást. Az ellenőrzés jogát a tulajdonos nem gyakorolhatja visszaélésszerűen, az nem irányulhat a haszonélvező szükségtelen zavarására.

Biztosíték követelése

Ha a tulajdonos azt tapasztalja, hogy a haszonélvező az ingatlant nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, vagy ha a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, tiltakozhat a haszonélvező e magatartása ellen. A tiltakozás eredménytelensége esetén a tulajdonos a haszonélvezőtől biztosítékot követelhet. A tulajdonosnak természetesen joga van ahhoz is, hogy bírósági úton kényszerítse ki, hogy a haszonélvező hagyjon fel például a rendeltetésellenes használattal.

Utólag mit lehet tenni, ha túl olcsón adtam el az ingatlant?
Előfordulhat, hogy valaki a valós forgalmi értékénél jelentősen alacsonyabb áron adta el ingatlanát vagy egyéb vagyontárgyát, és ez csak utóbb derül ki számára. Felmerül, hogy ebben az esetben van-e bármilyen lehetősége az eladónak a szerződés érvénytelenítésére vagy a vételár különbözet követelésére?
Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. A haszonélvezet felfüggesztésére általában súlyosabb esetekben kerülhet sor. A felfüggesztés olyan mértékű lehet, ami a cél eléréséhez szükséges, így vonatkozhat az ingatlan egésze helyett, annak egy részére is. A felfüggesztés addig tart, amíg a haszonélvező biztosítékot nem ad.

Az ingatlan birtoklása, használata 

A haszonélvezet fennállása alatt a tulajdonos rendszerint nem élhet a birtoklás, használat és a hasznok szedésének jogával. Azonban, ha a haszonélvező e jogokkal nem él, akkor e jogokat a tulajdonos is gyakorolhatja. Ha például a haszonélvező nem lakja és nem használja az ingatlant, és más személynek sem engedte át a használatot, akkor az ingatlant a tulajdonos is használhatja, hasznosíthatja. Ha a haszonélvező időközben élni kíván e jogaival, akkor ezt megteheti, és a tulajdonosnak fel kell hagynia a használattal.

A haszonélvezőnek joga van arra, hogy a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását harmadik személynek akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átengedje. Ebben az esetben a tulajdonos e jogok gyakorlására a harmadik személyt megelőzően - azonos feltételek mellett –  igényt tarthat.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Véleményvezér

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút 

Köszörüljük ki a csorbát üzeni Magyar Péter azoknak, akik eddig azért bírálták, mert baloldali médiumoknál beszélt.
Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben

Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben 

90 forint felett egy zloty ára.
Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba

Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba 

Nem is tudni melyik a nagyobb baj, hogy nincs orvos, vagy, hogy illetéktelenül lakik a polgármester a szolgálati lakásban.
Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket

Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket 

Lóg az orruk az átvert méhészeknek.
A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart

A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart 

Megújulótermelésben a sor végén kullogunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo