Mennyi adóbírságot kaphatok?

Az adóhatóság annyiféle jogcímen állapíthat meg fizetési kötelezettséget az adózóknak, hogy az átlagember elveszik az egyes bírságok és pótlékok útvesztőjében. Az alábbiakban az eligazodáshoz kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy az adóbírság fogalmát és lehetséges mértékét szakértőnk segítségével bemutatjuk.

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Kép:PP/nun

Amennyiben az adóhivatal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az adózónak a bevallottnál több adót kell fizetnie (ráadásul úgy is lehet adótartozásunk, hogy nem is tudunk róla) vagy a bevallottnál kisebb összegű adót igényelhet vissza, akkor az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvében a revízió ezt az eltérést adókülönbözetként állapítja meg az adózó terhére. A megállapított adókülönbözet egy része vagy egésze képezheti az adóbírság alapját a következőképpen:

  • Jogosulatlan adóvisszaigénylés esetén a jogosulatlanul visszaigényelt teljes összeg után adóbírságot állapíthat meg az adóhivatal.
  • Utólagos adóbefizetési kötelezettség megállapítása esetén az adókülönbözet összegét csökkenti az adóbefizetés esedékességének napjától az ellenőrzés megkezdéséig folyamatosan fennálló túlfizetés. Az így kapott összeget adóhiánynak nevezik és ez képezi az adóbírság alapját (valamint a késedelmi pótlékét is).
Az adóbírság mértéke alapesetben az adóhiány vagy jogosulatlan visszaigénylés 50%-a. Az adóbírság mértéke azonban ennek a 200%-a is lehet, amennyiben az adóhiány vagy a jogosulatlan visszaigénylés a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. (Mostanában ráadásul több a 200%-os adóbírság, itt olvashat róla, hogy miért.)

Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetőleg mellőzhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó, az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. Ugyanitt fontos kiemelni, hogy 200%-os adóbírság esetén az adóbírság mérséklése törvényileg kizárt.

E körben fontos kiemelni, hogy az adóhivatal az adóbírság mérséklése körében a mindenkori gazdasági helyzetet, illetve az adózók megromlott gazdasági helyzetét nem tekinti kivételes méltánylást érdemlő körülménynek.

Az adóbírság mérséklésénél az adóhivatalnak az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen az adóhiány nagyságát, keletkezésének körülményeit, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát.

Az adóbírság mérséklése során az adózó javára értékelhető körülmények többek között:

  • az adózó adózási gyakorlattal nem rendelkezik (egy évet meg nem haladóan működik);
  • az adózó hasonló mulasztás miatt korábban még nem volt szankcionálva;
  • új jogszabályi rendelkezés téves értelmezése okozta a mulasztást;
  • egy korábbi ellenőrzés az adott kérdéskört már vizsgálta, feltárta és a szabálytalan elszámolást, illetve gyakorlatot nem kifogásolta;
  • a kiutalás előtti ellenőrzések esetében amennyiben az adózó a következő időszakban jogosulttá válik a költségvetési támogatás igénylésére.
Mindezek alapján az adóbírság mértéke nem csak hivatalból, hanem kérelemre is mérsékelhető, így ezzel kapcsolatban is célravezető lehet szakértőhöz fordulni, aki feltárja a lehetséges mérséklési okokat és esetlegesen már az jegyzőkönyvre tett észrevételben jelzi az adóhatóság felé.

Nem állapítható meg ugyanakkor adóbírság magánszemélyek terhére, ha a munkáltató (vagy a kifizető) valótlan adóigazolása miatt keletkezett, valamint az adó megfizetésére az adózó örököseként vagy az adó megfizetésére az adózó örököseként, vagy az általa megajándékozottként kötelezett személy terhére.

Dr. Nagy Szabolcs Balancing Adótanácsadó és Könyvviteli Kft.

Véleményvezér

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz 

Már gyurcsányozni sem érdemes.
Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár

Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár 

Világváros lesz Kolozsvárból.
A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak

A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak 

Nem is volt, de azért megszüntetnék.
Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja

Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja 

Miközben az elit gátlástalanul urizál, már az alapszolgáltatások sem működnek.
Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek

Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek 

A Fanta-botrány és a műbalhé.
Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet

Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet 

Újraválasztották Roberta Metsolát az Európai Parlament elnöki tisztségébe.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo