hirdetés

Közel a határidő!

A vállalkozásoknak bizonyos adók esetében december 20-ig feltöltési kötelezettsége van. Ha nem érkezik be a pénz a határidőig, mulasztási bírság szabható ki! Lássuk, mely tételekkel kell számolni!
hirdetés

Kép:sxc

A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy az adóév utolsó hónap 20. napjára (naptári év szerint adózók esetében december 20.-ára) – tehát amikor már kellő pontossággal láthatók, megbecsülhetők a tárgyévi adatok – a vállalkozás megállapítja, hogy mennyi lesz a tényleges adókötelezettsége, és ezen adókötelezettséget csökkentve a tárgyévre már befizetett előlegek összegével, a különbözetet megfizeti. Az egyszerűsített vállalkozói adó kivételével a feltöltési kötelezettség csak akkor teljesül, ha a befizetéshez bevallás is kapcsolódik - magyarázzák a Saldo szakemberei.

A "feltöltési kötelezettség" kiszámolásával kapcsolatos nehézségekről itt olvashatja szakértőnk véleményét!

A feltöltési kötelezettség több adónemre is vonatkozik. A Saldo szakértői segítenek abban, hogy mely esetben pontosan mi a teendő!

Társasági adó

A társasági adó feltöltési kötelezettséget a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése szabályozza. E szerint a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Európai Uniós és/vagy költségvetési támogatás esetén a várható fizetendő adó adóalapjába nem számít bele a támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg. Nem vonatkozik a feltöltési kötelezettség többek között arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, az MRP-re, a közhasznú nonprofit gazdasági társaságra, a vízitársulatra, az alapítványra, a közalapítványra, az egyesületre, a köztestületre, az egyházra, a lakásszövetkezetre, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézményre, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, a szociális szövetkezetre és az iskolaszövetkezetre, valamint arra az adózóra, amely adóbevallást megszűnésekor, illetve, cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be.

A feltöltési kötelezettség elmulasztásának szankciói
Az Art. 172. § (12) bekezdése alapján, ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os mértékben és az egyszerűsített vállalkozói adó kivételével nem vallotta be, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.
Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklet I. fejezet 3/A/a) pontja alapján az adóév utolsó havi, negyedévi előleget – a Tao. tv. szerinti előleg kiegészítésre kötelezettek – az előleg kiegészítéssel egyidejűleg teljesítik.

A feltöltési kötelezettségnek megfelelő összeget egyúttal be is kell vallani a 1201 nyomtatvány 1201-01 lap 15. sorában. A társasági adóelőleg kiegészítésre kötelezett adózónak ezen adóbevallást akkor is be kell nyújtania, ha nem keletkezett adóelőleg kiegészítési (fizetési) kötelezettsége, mivel az adóévi várható adó teljes összegét már teljes egészében megfizette az adóelőlegek esedékességi időpontjában, vagy az adóévben nem is keletkezik adófizetési kötelezettsége, mert az adó alapja negatív, ekkor a 15. sorba nullát kell írnia.

Az energiaellátók jövedelem adójával és a hitelintézetek járadékával kapcsolatos információkért kattintson ide!

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról az 1990. évi C. törvény rendelkezik, a feltöltési kötelezettséget viszont nem a Htv, hanem az Art. 2. számú melléklet II/A. fejezet 2./c pontja szabályozza.

E szerint a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. Ehhez bevallási kötelezettség is kapcsolódik, az illetékes önkormányzat által közzétett nyomtatványon.

Tehát kizárólag azon adózói körnek van helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettsége, amely a társasági adóban is kötelezett feltöltésre.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló többször módosított 2002. évi XLIII. törvény 12. § (4) bekezdés szerint az adóalanynak az adóelőleget december 20. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

A kiegészítési kötelezettség minden eva alanyra vonatkozik értékhatár nélkül, viszont nem kapcsolódik hozzá bevallási kötelezettség.

Innovációs járulék

2012. december 1-jei hatállyal új szabály került beiktatásra a Kutatási és Technológiai Innovációs alapról szóló 2003. évi XC. törvénybe. Az 5. § új (7a) bekezdése értelmében minden innovációs járulékfizetésre kötelezett adózót – első ízben a 2012-ben kezdődő üzleti évre vonatkozóan – feltöltési kötelezettség terhel, azaz az adóévre már bevallott járulékelőleget az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie. A járulék-kiegészítésre kötelezett az előleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (naptári éves adózóknál 2012. december 20-ig) bevallást nyújt be, és ezzel egyidejűleg tesz eleget fizetési kötelezettségének. A 2012-es adóévben az innovációs járulék feltöltési kötelezettséget a 1201. számú nyomtatvány 1201-01-es lapjának 17. sor a) oszlopában kell bevallani.

A feltöltési kötelezettség bevezetésére tekintettel módosul az utolsó negyedéves járulékelőleg fizetés időpontja is, ugyanis az 5. § (2) bekezdése alapján azt az előleg-kiegészítési kötelezettséggel egyidejűleg kell teljesíteni. Ez a naptári éves adózók esetében azt jelenti, hogy az utolsó negyedéves járulékelőleget nem 2013. január 20-áig, hanem 2012. december 20-ig kell megfizetni.

hirdetés

Véleményvezér

Már a katasztrófaturizmus sem a régi

Már a katasztrófaturizmus sem a régi

A népirtások helyszínei nagy kedvencek a katasztrófaturisták célpontjainak listáján.
Na végre, feljelentették Hadházy Ákost, kár, hogy ugyanazért, amiért Orbán Viktort nem

Na végre, feljelentették Hadházy Ákost, kár, hogy ugyanazért, amiért Orbán Viktort nem

2018 áprilisában a Fidesz parlamenti képviselői Orbán Viktor vezényletével elbontották a Kossuth téri kordont, ma már ugyanez tilos.
Sorozatos meglepetések a boltokban

Sorozatos meglepetések a boltokban

A boltok többségében áttértek a napi árazásra, szinte kiszámíthatatlan milyen meglepetések érhetik a vásárlókat.
A jövő üzlete a nővérimport

A jövő üzlete a nővérimport

Az életkor folyamatos emelkedése egyre nagyobb terheket ró az egészségügyre a világon mindenütt.
Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Az uniós pénzből épített fideszes lombkorona nélküli lombkoronasétány még a kormánypártiakat is összezavarta.
A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A Magyarországon dolgozó kínai kiskereskedők boldogan dörzsöhetik a tenyerüket.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo