Így lesz biztonságban a családi vagyon

A felelős vállalkozó családok egyedi alapelvek és szabályrendszerek felállításával gondoskodnak arról, hogy a változások forgatagában a családi vagyon biztonsága garantált legyen. Ennek leginkább rendezett formája a családi alkotmány. Szakértőnk mintával segít, hogy elkészíthessünk a sajátunkat.

„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.

Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!

2024. május 16. Budapest

Részletek és jelentkezés

A vállalkozó családok és családi vállalkozások többsége számára elsődleges cél a családi vagyon gyarapítása és megőrzése. A család és a tulajdonában álló vállalkozás(ok) növekedésével azonban a családi kapcsolatok és szerepek jellemzően összetetté és ezért nehezen kezelhetővé válnak. A családtagok hirtelen számos dilemmával szembesülnek, amelyeket célszerű már a kezdetektől tudatosan kezelni: ki számít közvetlen családtagnak, kik és milyen feltételek alapján szerezhetnek tulajdonrészt a cégben, nem családtagok tölthetnek-e be vezetői tisztséget, kik és milyen mértékben részesülnek az osztalékból, eladósodhat-e túlzottan a cég, ha a családtagok megélhetéséről van szó, van-e szükség házassági szerződésekre, egyáltalán hogyan döntsön a család ezekben a kérdésekben?

Az egy fedél alatt elő és egy cégben/cégcsoportban dolgozó családtagok magán és szakmai életének szoros összefonódása, kölcsönös függése és kiszolgáltatottsága sokrétű kockázatot jelent a személyes kapcsolatokra és a családi vagyonra nézve egyaránt. A család sikere érdekében tehát kulcsfontosságú egyetértésre jutni mindazok jogai és kötelezettségei tekintetében, akiknek közös érdeke a családi vagyon gyarapodása és megőrzése – ebben segít a családi alkotmány.

Sok érdeket kell egyeztetni
Kép:PP archív

A családi alkotmány egy állam alkotmányához hasonlóan alaptörvényeket, alapelveket fektet le, amelyek meghatározzák a családi vagyonra ráhatással bíró családtagok jogait és kötelezettségeit. Két fő célja a családi vagyon gyarapítása és megőrzése. A családi alkotmány továbbá a család erkölcsi világképét és egyedi értékrendjét megtestesítő dokumentum, amely konkrét tartalmi pontjai iránymutatást és döntési támogatást adnak családi vagyont és kapcsolatokat érintő gyakorlati kérdések megvitatásához.

A családi alkotmány a vállalkozó családok elsődleges céljait segíti elő
1. A vagyon gyarapítása céljából keretrendszert teremtLegfőbb eszközei a család tulajdonában álló vállalkozás(ok) gazdasági értékteremtő tevékenysége, az egyéb (pénzügyi) befektetésekből származó, illetve öröklés és házasságkötések útján szerzett vagyon2. A vagyon megőrzése érdekében kockázatot kezel:Legfőbb kockázatai a vállalkozás(ok) és befektetések negatív teljesítménye, a tulajdonrész erodálódása, kulcsfontosságú családtagok váratlan halála, baleset vagy betegség, házasságok, válások, ”fekete bárány” jelenség és családi viták általi vagyonvesztés
Mi kerüljön családi alkotmányba?

Formáját és tartalmát tekintve minden család alkotmánya egyedi. Léteznek féloldalas és százoldalas családi alkotmányok. Szóban persze minden családi vállalkozásnál léteznek alapszabályok, azonban az aktuális generációváltási hullám és az ehhez kapcsolódó örökléssel járó növekvő anyagi és érzelmi kockázatok miatt egyre többen választják az írásos formát.

A családi alkotmány fő tartalmi elemei hagyományosan kitérnek az alábbi területekre, amelyek szinte minden vállalkozó család és családi vállalkozás életében sarkalatos pont, illetve lehetséges konfliktusok forrása a vagyon gyarapításának és megőrzésének vonatkozásában.

Az alábbiakban a legfontosabb területeket tekintjük át, aminek alapján hozzákezdhet saját családi alkotmánya elkészítéséhez.

Kommunikáció: családi fórumok rendje, összetétele, döntési mechanizmusai, informális családi összejövetelek rendje   Családtagok nevelése, oktatása és taníttatása: a család világi- és vallási értékrendszere, előnyben részesített iskolák és jövőbeni vezetők számára preferált szakterületek   Házasságok: házastársi vagyonközösség, házassági szerződés és öröklés feltételei, válások   Családi vállalkozás szervezeti vonatkozásai:

  • Családtagok felvétele, előléptetés, kiléptetés, javadalmazás szintjei, vezetői pozíciók és tulajdonrész megszerzésének feltételei, utódlás és generációváltás folyamata
  • Nem családtagok felvétele/előléptetése vezetői pozícióba, tulajdonrész szerzésének feltételei
Családi vállalkozás gazdasági-pénzügyi vonatkozásai:
  • Tulajdonrész adás-vételének feltételei családon belül és kívül
  • Befektetés/beruházás mértéke, eredmény visszaforgatása, kockázati magatartás
  • Osztalékfizetés üteme, mértéke, struktúrája
  • Külső tanácsadók (ügyvéd, üzleti tanácsadó, bankár, vagyonkezelő, mediátorok, terapeuták stb.) alkalmazása
Társadalmi felelősségvállalás: a család nevével fémjelzett társadalmi-közösségi tevékenységek köre, adományok és szponzoráció mértéke
Vége lesz az új generációval a családi cégeknek?
A családi vállalkozások számára sok esetben a véget jelenti a generációváltás, mégis kevesen terveznek tudatosan. Pedig a jól működő vállalkozások megmaradása nem csak családi, hanem nemzetgazdasági érdek is. De azt is tudomásul kell venni, ha az utódok más utat választanak.
Hogyan készül el a családi alkotmány?

Egy teljes családi alkotmány elkészítése több hónapos, akár egy éves folyamat is lehet. Ez természetes, hiszen a dokumentum nehéz kérdéseket tárgyal, amelyek kifejtését az érzelmi telítettség miatt (pl. mi van, ha a családfő-ügyvezető balesetben megsérül?) egy ponton túl nem lehet siettetni.

Mivel alapelvekről és alapvető szabályokról van szó, fontos, hogy ezek az érintett családtagok egyetértésével szülessenek meg. A családi alkotmány tartalmát tehát ideális esetben a családtagok állítják össze az alapító(k), de mindenképpen ikonikus családtagok közreműködésével. Az álláspontok részletezése, közelítése történhet egyéni vagy csoportos egyeztetéseken családi összejövetelek, családi fórumok és/vagy céges megbeszélések alkalmával. Hasznos, ha egyetlen családtag – jellemzően a családfő/alapító/ügyvezető – tartja egy kézben a folyamatot és a dokumentum eredeti verzióját, amíg el nem készül.

Megeshet, hogy a folyamat megreked, hiszen bizonyos kérdésekhez maga a családfő is túl közel van és gyakori, hogy nem sikerül közös megegyezésre jutni. A folyamat elősegítésére külső tanácsadók és ügyvédek segítségét ekkor érdemes kérni – korlátozottan és alkalomszerűen. Amennyiben a külső tanácsadó vagy ügyvéd rendelkezik mediátori végzettséggel, rendkívül hasznos támogatást nyújthatnak.

Az elkészült családi alkotmány a gyakorlatban családi fórumok és taggyűlések alkalmával használható, amikor például előléptetéseket, osztalék kifizetéseket, közelgő házasságkötést, iskoláztatást és egyéb, a vállalkozást érintő sarkalatos kérdéséket tűznek napirendre. A családi alkotmány természetesen idővel elavulhat és megfelelő közös érdekből módosítható.

A családi alkotmány hosszú távú elveket és döntési mechanizmusokat fektet le, amelyekből generációk kaphatnak iránymutatást és inspirációt a mindennapi élet apró döntései, a lassan végbemenő változások nagy dilemmái vagy hirtelen traumák viharai sodrában. De a fáradság megéri, hiszen ha egy döntési helyzet kilátástalannak tűnik, mindig lesz hova fordulni. Sok erőt kívánunk saját családi alkotmánya elkészítéséhez.

Horváth Dénes Családivállalkozásokról.hu

 

Véleményvezér

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba 

A nagy újraelosztási ráta ellenére alig jut az egészségügyre.
Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság

Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság 

Négy hónap alatt tűnt el a költségvetési hiány.
Újra lőnek az ukrán tüzérek

Újra lőnek az ukrán tüzérek 

Nagy hatótávolságú rakétákat is kapnak az ukránok.
Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján 

A magyar jogásztársadalom levizsgázott.
Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo