A felmondás szabályai

A munkaviszony megszüntetésével foglalkozó sorozatunk első részének témája a közös megegyezés és részben a felmondás volt. Ebben a cikkben pedig a Piac & Profit szakértő partnere a felmondással kapcsolatos további kérdéseket tárgyalja.

Mi a Magyar Péter-jelenség titka?
Mennyiben más Magyar Péter, mint Orbán Viktor?
Mennyi voksot szerezhet a Tisza Párt, kitől vehet el szavazatokat?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Somogyi Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Political Capital szociológus társalapítójától!

2024. május 23. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Nem lehet akárhogy! – Kép: Pixabay

A közös megegyezés a legrugalmasabb, a felmondás pedig a leggyakoribb megszüntetési jogcím a munkaviszony megszüntetésekor. A felmondás okairól és indoklásáról szóló cikket itt találja.

A munkaviszony főszabály szerint tartós jellegű jogviszony, és ez igaz akkor is, amikor határozott idejű, de mondjuk, nem két napra szóló munkaviszonyról beszélünk. Éppen ezért a jogalkotó a jogviszony megszüntetésénél egy közbenső időtartamot ír elő, ez a felmondási idő. Ennek gyakorlati szempontból az a lényege, hogy mindkét fél felkészülhessen a jogviszony végére.

A felmondási idő főszabály szerint 30 nap, ami időarányosan a munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött évek után további napokkal nő. Az Mt. ezen kívül lehetőséget ad arra is, hogy a felek eltérően megállapodjanak, és maximum – munkaszerződésben – 6 hónapos felmondási időben állapodjanak meg. Még ennél hosszabb felmondási idő is elképzelhető, ehhez azonban már kollektív megállapodás szükséges.

Felmondási idő nemcsak határozatlan, hanem határozott idejű munkaszerződések esetében is van, azzal a megkötéssel, hogy annak hossza maximum a szerződés lejártáig tarthat.

Mikor kezdődik a felmondási idő?

A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, de nem kizárt, hogy a felmondás csak egy későbbi napot határozzon meg. Míg korábban az Mt. felmondási védelemben részesítette azt, aki keresőképtelen állapotban volt, a hatályos Mt. szerint ezen időszak alatt is fel lehet mondani, legfeljebb a felmondási idő nem kezdődik meg. A jogszabály meghatározza azonban, hogy ilyen esetekben mikor kezdődik a felmondási idő. Betegség miatti keresőképtelen állapot esetében annak lejártát követő napon, legfeljebb a betegszabadság lejártát követő egy év múlva megkezdődik a felmondási idő, még akkor is, ha a munkavállaló továbbra is keresőképtelen. Beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelen állapot vagy hozzátartozó ápolására igénybe vett fizetés nélküli szabadság esetében annak lejártát követő napon kezdőik meg.

Felmondás közlése

Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet vagy kell közölni a felmondást. Lehet személyesen, postai úton vagy akár elektronikus formában.

Mikor nem szabad felmondani?
Bizonyos körülmények fennállta esetén a munkáltató felmondással még akkor sem szüntetheti meg a jogviszonyt, ha egyébként az okok alapján lehetne. Ez a tilalom viszont csak erre a jogcímre vonatkozik, vagyis mind a közös megegyezés, mind az azonnali hatályú felmondás járható útja lehet a munkavállalótól való megválásnak. Az új munka törvénykönyve (Mt.) lényegesen szűkítette a munkavállalókat érintő védelem körét, sőt egyes körülményeknél pluszkötelezettséget rótt rájuk.
1. Személyesen

Ez a közlési forma nem jelenti azt, hogy a felmondást a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell átadnia. Mint ahogyan arra az első részben utaltam, a döntést kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának meghoznia, a közlést már nem feltétlenül ő köteles megtenni. Persze nem kizárt. De a felmondást átadhatja a titkárnő vagy akár a jogi képviselő is. Ez a forma azért lehet „tiszta”, mert amikor a munkavállaló az átvételt aláírja, közöltté válik a felmondás. Ha a munkavállaló az átvételt megtagadja, akkor is közöltnek kell azt tekinteni, azonban erről egy jegyzőkönyvet kell felvenni, hogy egy későbbi jogvita során egyértelműen bizonyítható legyen a felmondás közlése.

2. Postai úton

A felmondás ebben az esetben akkor közölt, ha azt a címzett vagy az átvételre jogosult személy átvette, vagy közöltnek kell tekinteni, ha az átvételt megtagadta. Mi van akkor, ha a munkáltató ily módon azért nem tudja kézbesíteni az iratot, mert a munkavállaló nem tájékoztatta a munkáltatót új lakcíméről. A munkaviszonyban mindkét felet köti az együttműködési kötelezettség. Amennyiben ezt a munkavállaló megsértette, később nem hivatkozhat arra, hogy a munkáltató nem küldte meg neki a felmondást, hiszen ő volt az, aki az együttműködési kötelezettségét nem teljesítette. Ilyen esetben is be fog állni a kézbesítési vélelem, méghozzá a kézbesítés megkísérlésének napján.

3. Elektronikus formában

Az új Mt. nagy vívmányai közé tartozik a jognyilatkozatok elektronikus formában történő közlésének lehetősége. Közöltnek kell tekinteni az elektronikus dokumentumot, ha az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

Felmentési idő

Felmentési idő a munkavállalót a munkáltatói felmondás esetén illeti meg, és legalább a felmondási idő felére. Erre az időtartamra a munkavállalónak távolléti díj jár, kivéve, ha a munkavállaló egyébként sem lenne jogosult munkabérre. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos szabály, hogy ha a munkavállalót a munkavégzés alól a munkáltató végleg felmentette, a kifizetett munkabért nem lehet visszakövetelni, ha a munkabér-fizetési kötelezettséget kizáró körülmény utóbb következik be.

dr. Szabó Gabriella Onlinejogsebész

Véleményvezér

Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat

Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat 

A fényképeken jóságos képviselő kemény üzletember.
Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők

Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők 

Korlátozná a köztelevízió a véleménynyilvánítás szabadságát.
Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét

Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét 

Aranyat rejtettek a betonba, vagy mi került ennyibe?
Nagyot javult a közbiztonság Európában

Nagyot javult a közbiztonság Európában 

Csak a nézettség számít.
Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban 

80 felett már nincs sok esélyünk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo