Ezzel is kevesebb nyomot hagyunk

2017. szeptember 20. szerda - 08:04 / Nagy Mariann
 •    

Mivel csökkenthető a zöld lábnyom? Többel is, mint gondolod! Bizonyos beruházásokkal még adókedvezményt is igénybe lehet venni, s az így képződő megtakarítást további jó célokra lehet fordítani.

Adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Ilyennek minősül például a végső energiafogyasztás csökkenését eredményező beruházás. Tudni kell, hogy a kedvezmény 6 adóévben érvényesíthető, legfeljebb a számított adó 70 százalékáig.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

Az adókedvezmény igénybevételének kezdő időpontja – az adózó döntésétől függően – a beruházás üzembe helyezésének adóéve, vagy pedig az azt követő.

Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás mértéke kisvállalkozások esetén 50, középvállalkozásoknál 40 százalék lehet.

Az adókedvezmény feltétele

Az adózónak igazolnia kell, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgál. Az igazolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állítja ki az adózó kérelmére.

A beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba kell venni, azokat a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évig a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemeltetni, illetve használni kell.

 • Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kötelező üzemeltetési időszakban vagy az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig az adózónál adótartozás miatt adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy ha igen, az sikeres volt, vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta.
 • Az adózót a NAV be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt mulasztási bírsággal nem sújtotta.

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett eszközt, illetve azok:

 • nyilvántartásba vételének időpontját, helyét
 • bekerülési értékét, többletköltségét,
 • az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.

A kedvezmény igénybevétele esetén az érintett társasági adóbevallásban adatszolgáltatási kötelezettséget is kell teljesíteni.

Az adókedvezmény nem vehető igénybe:

 • ha az érintett vállalkozó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós
  Napfényből és szén-dioxidból állítanak elő zöld üzemanyagokat
  Orosz és amerikai kutatók összefogásával teszik hatékonyabbá a hidrogénüzemanyag gyártását. A hidrogénautók működtetése zéróemissziós, mert a kipufogójukon csak vízpára jön ki.

  szabványoknak feleljen meg (még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba);

 • nehéz helyzetben lévő társaság;
 • felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt áll;
 • nem teljesíti a Tao. tv-ben és a 176/2017. (VII. 4.) kormányrendeletben foglalt feltételeket.

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését a NAV az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

Mivel ezt a kötelező ellenőrzést a jogszabály írja elő, így az adókedvezmény igénybevétele esetén a beruházás teljes lefolytatása alatt fokozottan ügyelni kell a – technológiai, adózási és számviteli – szabályok pontos betartására. Ehhez célszerű a technológiai és a számviteli szakemberekkel való folyamatos egyeztetés, akár a legjelentéktelenebbnek tűnő kérdésekben is.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek