Új fegyver a vásárlók kezében!

A jövőben a vásárló közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, köszönhetően a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyvnek, amely bevezeti a termékszavatosság intézményét.

A gyártóval szemben is felléphet a vásárló - Kép. SXC

„Az új szabályozás szerint termékszavatosság érvényesíthetőségére nem lesz hatással, hogy a terméket időközben továbbértékesítették-e, amennyiben ugyanis az új tulajdonos is fogyasztónak minősül, akkor ő is közvetlenül érvényesítheti a szavatossági igényét a forgalmazóval, gyártóval szemben” - hívja fel a figyelmet Torsten Braner, a Taylor Wessing e|n|w|c nemzetközi ügyvédi iroda partnere.

A vállalkozások életét amúgy is sok területen felforgatja az új Ptk.

A gyakorlatban sokszor felmerül a kérdés, hogy azon készülék vásárlója, melyet eredeti vevője tovább értékesített - például online felületen -, javítási igényét érvényesítheti-e a gyártóval, illetve a forgalmazóval szemben.  A vásárló a termék meghibásodása esetén az új Ptk. szerint jótállási jogot, kellékszavatossági jogot illetve termékszavatossági jogot érvényesíthet.

Még mindig a jótállás a legerősebb fegyver

A vásárló számára a termék meghibásodása esetén a legerősebb jogosultságot továbbra is a jótállási jog jelenti. A garancia (jótállás) egy ígéret a gyártó, importőr, olykor a kereskedő részéről, hogy a jótállási idő alatt történő meghibásodásért kezeskedik. A jótállást  gyakran  a kötelezett önkén vállalja marektingeszközként; a hosszabb idejű garanciavállalással növelve a versenyképességét.  Az esetek jelentős részében – főként egyes tartós fogyasztási cikkek esetében – azonban a jótállás nem önkéntes vállaláson, hanem jogszabályi kötelezettségen alapul. „Mivel a jótállás az adott termékhez kapcsolódik, a továbbértékesítés nem befolyásolja a jótállás érvényesíthetőségét, a jótállási jogokat az új tulajdonos is gyakorolhatja a kereskedővel szemben” – mutat rá Torsten Braner. (Ám a szavatossággal és a jótállással még mindig komoly gondok vannak.)

Figyeljünk az átállásra!
Március 15-től lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) A legnagyobb hatású törvényünk lecserélése mindenki életére hatással van, az átállás pedig számos csapdát rejt – többek között a szerződések megfeleltetése kapcsán.
A jótállás mellett a vásárló kellékszavatossági jogot is érvényesíthet a termék meghibásodása estén. A szavatossági jog hibás teljesítés esetén a törvény szerint minden vásárlót megillet, amennyiben a hiba már a vásárláskor is fennállt. Ezt a körülményt szavatossági jog érvényesítése esetén – szemben a jótállással – a vásárló kötelezettsége bizonyítani. Könnyebbséget jelent azonban, hogy fogyasztói szerződések estében az első hat hónapban megfordul a bizonyítási kötelezettség és meghibásodás esetén vélelmezni kell, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt (tehát az eladó felel a hibáért). (A vevőt tájékoztatni is kell a jogairól, ebben különösen a webáruházak gyengék.)

„Fogyasztói szerződés esetén a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthetjük szavatossági igényeinket. A jelenleg hatályos szabályok szerint azonban a vevőnek szavatossági igénye csak a közvetlen eladóval szemben van. Ha egy eszközt, készüléket ismételten eladtak, azaz továbbértékesítettek, akkor a második vevőnek alapvetően nincs szavatossági igénye az eredeti (első) eladóval szemben” – hangsúlyozza Torsten Braner. A vevő a használt terméket eladó személlyel szemben érvényesítheti a szavatossági igényeit, mivel csak vele áll szerződéses kapcsolatban.

Fontos változások március közepétől

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv – egyes európai uniós jogrendszerek nyomán - bevezeti a termékszavatosság intézményét. A termékszavatosság esetén – szemben a kellékszavatossággal – a vásárló nem csak a vele szerződött eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, kijavítást, kicserélést kérhet. A gyártót, forgalmazót akkor terheli felelősség, amennyiben a termék hibája már a forgalombahozatalkor fennállt.

A termékszavatossági jog érvényesíthetőségét nehezíti ugyanakkor, hogy a hiba forgalombahozatalkori fennállásának tényét (az eladó felelősségét) – a kellékszavatosságtól eltérően - mindvégig a vásárlónak kell bizonyítania. A kellékszavatossági igények érvényesítésére csak fogyasztói szerződések és ingó dolgok vásárlása esetén van lehetőség, a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalától számított két éven belül. A termékszavatosságra tehát nincsen hatással, hogy a terméket időközben továbbértékesítették-e, amennyiben ugyanis az új tulajdonos is fogyasztónak minősül, akkor ő is közvetlenül fordulhat a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz.

Vagyonával is felel az ügyvezető
Március közepétől gyökeresen megváltozott a cégek vezetőinek élete. Az új Polgári Törvénykönyv egyik szabálya érzékenyen érintheti a vezető tisztségviselőket, hiszen a jövőben akár saját vagyonukkal is felelhetnek a társaság működésével kapcsolatban másnak okozott kárért. Jogi szakértőnk segít áttekinteni a lényeget.

Véleményvezér

Ilyen se volt még, nyilvános hirdetésben keresnek számlahamisítót

Ilyen se volt még, nyilvános hirdetésben keresnek számlahamisítót 

A magas adók miatt a csalók kánaánja Magyarország. A világrekorder áfa nagyon vonzó alternatíva a törvénykerülőknek.
Lecsúsztunk a második helyről, de azért még mindig dobogón vagyunk az inflációt tekintve

Lecsúsztunk a második helyről, de azért még mindig dobogón vagyunk az inflációt tekintve 

A világ legfejlettebb országainak inflációs listáján Törökország után megelőzött minket Kolumbia is. Az unióban azért őrizzük az első helyünket.
Hadházy Ákos pert nyert Müller Cecília ellen

Hadházy Ákos pert nyert Müller Cecília ellen 

Nyunyóka feltalálója megalázó vereséget szenvedett. Nem rágalmazás azt mondani róla, hogy visszaélt hivatali hatalmával.
Hol a legjobb gyereket nevelni? Nem fértünk be az első húszba

Hol a legjobb gyereket nevelni? Nem fértünk be az első húszba 

A kormány 12 éve hirdette meg családbarát programját. Sok eredmény nem látszik.
10-12 órát is kell várni egy kórház sürgősségi osztályán

10-12 órát is kell várni egy kórház sürgősségi osztályán 

Elképesztő kórházi fényképet közölt egy Facebook tag. Reméljük csak rémhír, vagy hamisítvány, de nem annak tűnik.
Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában 

Ausztriában jószerivel nem található olyan vendéglátóhely, ahol ne hallhatnánk magyar szót. A kormányzati sikerjelentések ellenére ismét nő a külföldön dolgozó magyarok száma.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo