hirdetés

Tíz kedvezmény, amivel csökkenthető a társasági adó

Több olyan fontos adókedvezmény is igénybe vehető a társasági adóban, amelyek segítségével a számított adó akár hetven, illetve nyolcvan százalékát megtakaríthatjuk. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatójának segítségével összegyűjtöttük a legfontosabbakat!
hirdetés

Idén - forgalomtól, mérettől függetlenül – kilenc százalékos lesz a társasági nyereségadó. Fontos tudnia azonban a vállalkozásoknak, hogy sok olyan kedvezmény is rendelkezésre áll, amelyek segítségével jelentősen csökkenthető a befizetendő közteher. A számított adó 80 százalékáig csökkenthető ugyanis a fejlesztési adókedvezmény címén, és az így csökkentett adóból – legfeljebb annak 70 százalékáig – érvényesíthető minden más adókedvezmény. Nincs tehát 100 százalékos mértékű adókedvezmény; a számított adó nullára nem csökkenthető – de azért megéri ezekkel is számolni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatásának segítségével összegyűjtöttük a lehetőségeket.

Kép:PP archív

A „80 százalékos” korlát szerinti fejlesztési adókedvezmény

Fejlesztési adókedvezmény

A következő beruházások üzembe helyezése és a kormányrendeletben foglaltak szerinti üzemeltetése esetén vehető igénybe:

  • legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
  • kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,
  • legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
  • legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,
  • legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,
  • j legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás, - munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
  • a jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek szabályozott piacra történő bevezetésének a napját követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, j legalább 100 millió forint értékű beruházás,
  • legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás, - jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, szabad vállalkozási zóna79 területén üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás.
Az adózó a – 2017-től – 13 adóéven át érvényesíthet adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő 12 adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 16. adóévben veheti igénybe. A konstrukció szabályairól itt olvashat!
Meg lehet úszni az innovációs járulékot
A 2015-ös évtől nem kizárólag az innovációs járulék szabályai kerültek át egy teljesen másik törvénybe, ennél sokkal fontosabb változásnak tekinthető, hogy szűkült az innovációs járulék fizetésre kötelezettek köre.
A „70 százalékos” korlát szerinti adókedvezmények

Látvány-csapatsportok támogatása

Az adózót a látvány-csapatsportok – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong – valamelyikében működő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány támogatása esetén adókedvezmény illeti meg az adózót. A támogatás történhet visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott pénzösszeg átutalásával, térítés nélkül átadott eszköz, ingyenes szolgáltatás formájában a törvényben meghatározott jogcímeken.

Filmgyártás támogatása

Az adózó a részére a mozgóképszakmai hatóság által kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás megfizetését is teljesítse.

Előadó-művészeti szervezet támogatása

Az adózó a részére az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli101 adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás megfizetését is teljesítse.

Úgy tűnik, könnyebb lesz offshoreozni idéntől
2016 utolsó ülésnapján fogadta el az Országgyűlés az új adóamnesztiát, és egyben módosítja a magyar magánszemélyek tulajdonában álló offshore társaságokra irányadó szabályozást. Bár azt várnánk, hogy emiatt az adóparadicsomokban bejegyzett cégekre vonatkozó szabályozás szigorodik, mégis úgy tűnik, hogy könnyebb lesz „offshoreozni” 2017-től.
Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

A 2016. március 10-étől hatályos szabályok alapján az adózónak lehetősége van arra, hogy adókedvezményt vegyen igénybe a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság által alapított zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság részére a XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezése érdekében benyújtandó pályázat költségeinek fedezésére nyújtott támogatása alapján. Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehető igénybe, amelyet a támogatás fogadására jogosult olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság állít ki. Az adókedvezmény a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából érvényesíthető. A szabályozás rögzíti, hogy a támogatás adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének 75 százaléka nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül, támogatónak ezen összeggel meg kell növelnie az adózás előtti eredményét (az adózás előtti eredmény terhére elszámolt költségek 25 százaléka elismert költség).  Az olimpiai pályázat támogatása esetén kiegészítő támogatást nem kell átutalni, azonban az előző szabály következtében az adózó ugyanakkora adóelőnyre tehet szert, mint a látvány-csapatsport, a filmalkotások, vagy az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén.

Szövetkezeti közösségi alap-képzés

A szövetkezet az adóévben képzett közösségi alap 6,5 százalékát adókedvezményként veheti igénybe. Az adókedvezmény de minimis támogatásnak minősül.

Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak (KKV) minősülő adózó a megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után adókedvezményt108 vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke 2017-től a hitel kamata, megszűnt tehát a kamat 40/60 százalékára, illetve a 6 millió forintra vonatkozó korlátozás.

Adózás 2017: meglepetések az utolsó adócsomagban
Nem várt rendelkezések is találhatóak a karácsony előtt kihirdetett új adócsomagokban. Több adókulcs is mérséklődik, így a például a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati vagy a társasági adó. Csökken az eho-kulcs is; a várakozásokkal ellentétben nem emelkedik a katás vállalkozók havi adóterhe. Teljesen új keretek közé kerül az offshore cég fogalma, és új remény csillan fel azok számára is, akiknek az adóamnesztia legalább olyan életbe vágó, mint a látványcsapatsportok támogatása.
Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

A 2016. november 26-át követően megkezdett energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás megvalósítása és üzemeltetése esetén adókedvezmény vehető igénybe a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben.

Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 – kisvállalkozások esetén 50, középvállalkozások esetén 40 – százalékát, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele – többek között –, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül. Ugyanazon beruházás tekintetében az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel.

Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

Az adózó adókedvezményt vehet igénybe az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósult élőzenei szolgáltatás ellenértéke, díja után. Élőzenei szolgáltatásnak minősül a FEOR-08 szerinti zenész, énekes személyes közreműködésével – rendszeresen vagy meghatározott időpontban, nyilvános, a vendégek számára ingyenes előadás útján – nyújtott zeneszolgáltatás. Az adókedvezmény mértéke az élőzenei szolgáltatásra tekintettel az adózó által költségként, ráfordításként az adóévben elszámolt, általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték (díj) összegének legfeljebb 50 százaléka lehet, amely de minimis támogatásnak minősül. (A jogdíjak után is jár adókedvezmény - csak már nem annyi mint rég!)

Növekedési adóhitel

A NAHI viszonylag új fogalom az adókedvezmények sorában: lényege, hogy a kedvezményre jogosult vállalkozásoknak a tárgyévi adó meghatározott részét, nem a tárgyévben, hanem a tárgyévet követő két adóévben kell megfizetniük, így azt a további növekedésükre fordíthatják. A jogalkotó ezzel a kamatmentes kölcsönnel segíti az érintett vállalkozások fejlődését. A növekedési adóhitelről itt olvashat részletesebben!

hirdetés

Véleményvezér

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Az orosz és az ukrán hadsereg láthatóan nem bír egymással.
Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

A választások előtt fedezet nélkül kiszórt költségvetési milliárdok árát most fizetjük meg. A Pénzügyminisztérium gyakorlatilag átalakult adóemelési üzemmé.
Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Egy víztároló gátja pusztult el Ukrajnában, aminek következményeként 10 Balatonnyi víznek kell pár óra alatt lefolynia a Dnyiprón.
Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo