hirdetés

Pár nap, és megint minősít a NAV

Közeledik a második adózói minősítés, de a június 30-i határidő előtt még nem késő rendezni az esetleges adótartozást.
hirdetés

Közeledik a második negyedéves minősítési időszak vége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal júliusban ismét minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat és az áfa-regisztrált adóalanyokat. A besorolás a június 30-ai állapot alapján történik, eredményeként pedig a vállalkozások a kockázatos vagy a megbízható kategóriákba kerülnek. Az egyikbe sem sorolhatókra az általános eljárási szabályok vonatkoznak.

Mitől leszünk megbízhatók?

A megbízható minősítés egyik feltétele, hogy a vállalkozás adótartozása a negyedév végén – aktuálisan június 30-án – ne haladja meg az 500 ezer forintot. Az esetleges tartozást érdemes a hónap vége előtt rendezni, hiszen a megbízható adózói minősítés számtalan előnnyel jár. (ld. keretes írásunkat)

Kép:FreeDigitalPhotos.net/jesadaphorn

Annál is inkább, mert a megbízhatóság feltételeinek egy része adottság, amin nem lehet változtatni. Ezek közé tartozik, hogy a cégnek legalább három éve kell működnie.

A megbízhatósághoz az alábbi 10 feltétel mindegyikének meg kell felelnie a vállalkozásnak:

  1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,
  2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet,
  3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
  4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
  5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
  6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
  7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
  8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság,
  9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
  10. nem minősül kockázatos adózónak.
Fontos változás!

2016. július 1-jétől kockázatos adózónak fognak minősülni azok a vállalkozások is, amelyekkel szemben a minősítés évében és az azt megelőző 5 évben megállapított összes adókülönbözet, illetve a minősítés évét megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság összege meghaladja a vállalkozás tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át.

Bár fontos módosítás lesz július 1-jétől, hogy a megbízható és a kockázatos adózói minősítés adókülönbözet nagyságához kapcsolódó feltétele esetében az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet összegét csökkenti az adózó javára megállapított összes adókülönbözet összege, mégsem orvosolja azt a hiányosságot, hogy a vállalkozások maguk nem tudják kiszámítani a tárgyévi adóteljesítményük összegét - vélik az RSM DTM szakértői.

A krízispontok

A feltételek közül dr. Fekete Zoltán Titusz, az RSM DTM adómenedzsere szerint érdemes kiemelni a végrehajtásra vonatkozó feltételt (3. pont).  E szerint csak az lehet megbízható adózó, akivel szemben a minősítés évében és az azt megelőző öt évben nem indított az adóhatóság végrehajtást. Az eddigi tapasztalatok alapján a minősítési rendszer indulásakor nagyon sok vállalkozás kizárólag ezen a feltételen bukta el a megbízható adózói minősítését. Közülük is sokak számára azért lehet fájó ez, mert már nem is emlékeznek rá, hogy mi miatt és mikor volt végrehajtás a cégük ellen. Vagy azért, mert már olyan régen volt, hogy nem is emlékeztek rá, vagy azért, mert a végrehajtás olyan marginális összeget érintett, hogy a végrehajtás során kivetett elektronikus inkasszó különösebb fennakadást nem okozott a cég életében. Most viszont e miatt az inkasszó miatt 5-6 évre a megbízható adózók táborán kívül maradnak.

Gyakori az is, hogy valaki szentül meg van győződve, hogy az adókat mindig rendesen fizette, ezért sokkszerűen éri, hogy valamilyen korábbi végrehajtás miatt nem kerülhet a megbízható adózói körbe. Valójában viszont az adóhatóság által foganatosított végrehajtás nem csak adókat, hanem más, adók módjára végrehajtható köztartozást is érinthet.

További problémás pontokról itt olvashat.

Honnan tudhatom?

A megbízható adózói státuszra vonatkozó minősítést a NAV először a 2016. március 31-én fennálló adatok és tények ismeretében végezte el. Az első minősítés eredményéről küldött elektronikus levelet az Ügyfélkapun keresztül tekinthetik meg vállalkozások, kérdés esetén pedig akár telefonon, a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül – a 06/40/20-21-22-es számon, egyedi azonosítás után – is kaphatnak tájékoztatást – írja az adóhatóság közleménye.

Miért jó megbízhatónak lenni?

A megbízható adózók nemcsak az adó kiutalása, adóellenőrzések kapcsán élveznek előnyt, hanem a mulasztási és adóbírságok tekintetében is, illetve lehetőségük nyílik az úgy nevezett automatikus részletfizetésre is. Az ellenőrzés időtartama például – amennyiben adózó teljesíti együttműködési kötelezettségét – nem haladhatja meg a 180 napot, a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százalékkal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték. Évente egy alkalommal 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kaphat legfeljebb 500 ezer forint összegű tartozására. A tervek szerint 2017. január 1-jétől a megbízható adózók általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül; addig is a megbízható adózók a már megszokott feltételek mellett élhetnek az áfa kiutalási határidő rövidítésének lehetőségével. (Más szakértők szerint is megéri majd megbízható adózónak lenni!)

Ennek a logikának megfelelően a kockázatos adózókra szigorúbb szabályok vonatkoznak mind a bírságok, mind az adóellenőrzések kapcsán. Az áfa kiutalási határideje rövidítés lehetősége nélküli 75 nap lesz, az ellenőrzési határidő pedig 60 nappal automatikusan meghosszabbodik. Az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti az adóhatóság, és az általa kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka, míg a mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka lesz.

Ha az adózót egyik kategóriába sem sorolták be, értelemszerűen a „normál/általános” adózói státuszban marad, és a már ismert szabályok vonatkoznak rá. A tervek szerint a minősítésre negyedévente kerülne sor, és az első minősítés már érintené 2016 első negyedévét. Az adott minősítés (bizonyos esetekben) időközben változhat, illetve a minősítés ellen kifogást lehet emelni. 2016-tól a NAV megbízható, illetve kockázatos kategóriába sorolja az adózókat, mely alapján meghatározott kedvezményeket kapnak, vagy éppen ellenkezőleg szigorúbb elbánásban fognak részesülni.

hirdetés

Véleményvezér

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Egy víztároló gátja pusztult el Ukrajnában, aminek következményeként 10 Balatonnyi víznek kell pár óra alatt lefolynia a Dnyiprón.
Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.
Ugrált-e Juhász Péter meztelenül a Bazilika kilátóteraszán?

Ugrált-e Juhász Péter meztelenül a Bazilika kilátóteraszán?

Megosztotta a közvéleményt az a kormányelképzelés, hogy kiveszik a Btk-ból a közéleti diskurzusban elkövetett rágalmazást, becsületsértést. Sokan politikai okokat sejtenek.
Zárul a nagy magyar urnafalépítő korszak

Zárul a nagy magyar urnafalépítő korszak

2021 májusáig lehetett pályázni az önkormányzatoknak a Magyar Falu Program keretén belül temetők infrastrukturális fejlesztésére. A megvalósításra 18 hónapot kaptak a pályázat odaítélését követően.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo