Munkaköri leírás: ezt a 7 dolgot írja bele

A munkaköri leírás, nem része a munkaszerződésnek, de vitás kérdések eldöntésében a munkaügyi bíróságok minden esetben kérik a feleket a munkaköri leírások becsatolására is. A munkaköri leírás a munkavállaló részére nyújt tájékoztatást és ezt a munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja, de nem határozhat meg olyan feladatokat amelyeket a munkavállaló nem képes rendes munkaidejében ellátni. Miket célszerű mindenképp beleírni a munkaköri leírásba?

Az eredményes munkához alap, hogy mindenki tudja, mi a dolga
Kép:FreeDigitalPhotos.net/jesadaphorn

A munkaszerződést a munkavállaló munkába állása előtt (legkésőbb a munkába állásakor) írásban kell megkötni, a munkaköri leírást ezt követően, legkésőbb 15 napon belül kell a dolgozóval írásban közölni. Jogszabály ugyan nem szabályozza, de fontos kelléke a munkaügyi dokumentumoknak. A munkaköri leírás határozza meg a munkavállaló "helyét" az adott gazdálkodó szervezetben, szabályozza az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a munkáltató munkahelyi kötelezettségeit, a munkaszerződésben meghatározott béren felül a további juttatásokat, a bérfizetés időpontját, a szabadság kiadását és minden egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat - magyarázza Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász.

Ezek a munkavállaló általános kötelezettségei
- A felettese által kiadott feladatokat maradéktalan elvégzi.
- A rendszeresített dokumentációkat és okmányokat előírásszerűen és naprakészen vezeti.
- Munkaköri feladatait mindenkor a szervezet elvárásainak és vonatkozó szabályozásainak megfelelően, a Társaság eredményességének, a minőségi, biztonságtechnikai (munka,- környezet-, és tűzvédelmi) követelményeknek megfelelően köteles ellátni.- Rendeltetésszerűen használja a számára biztosított eszközöket, berendezéseket.
- Az alkalmazott minőségirányítási rendszereket megismeri és a munkakörre vonatkozó előírásait betartja.
Nem célszerű a munkaszerződésben tételesen felsorolni az ellátandó feladatokat, hiszen ebben az esetben a módosításhoz közös megegyezés szükséges, míg a munkaköri leírást a munkáltató a változó körülményeknek megfelelően módosíthatja, mivel nem része a munkaszerződésnek - hangsúlyozza a munkajogász. (Itt összefoglaltunk néhány olyan tartalmi elemet, amelyet feltétlenül érdemes rögzíteni az alkalmazottak munkaszerződésében.)

A munkakör azoknak a feladatoknak az általános meghatározása, amelyeket a munkavállalónak a munkaszerződés alapján teljesítenie kell. A munkavállaló csak olyan munkák elvégzésére utasítható, amelyek e feladatcsoportba tartoznak. A munkakör tehát csak általánosan, keret jelleggel rögzíti az ellátandó feladatokat. A munkakör leírás nem más, mint ezek részletes kifejtése, egy lista arról, hogy mi minden teendő tartozik az adott munkakörhöz

A munkaköri leírásnak minimálisan az alábbi információkat szükséges tartalmaznia:

1. A munkakör megnevezése és a munkaköri kód (FEOR)

Megegyezik a munkaszerződésben lévő munkakörrel. A munkaköri kóddal könnyen azonosíthatóvá válik a munkakör.

2. A munkavállaló közvetlen felettese, közvetlen beosztottja, helyettesítője

Célszerű a személyek helyett a munkaköröket meghatározni, így elkerülhető, hogy ha változás történik az alkalmazott személyében, módosítani kelljen a munkaköri leírást is.

3. Feladatkör

Ez a munkaköri leírás érdemi része, itt kell ügyelni a feladatok részletezésére. Bevett gyakorlat, hogy a munkaköri leírásban a feladatok felsorolását a munkáltató egy általános mondattal zárja, amelyben fenntartja magának a jogot további, „egyéb” teendők meghatározására. Ez a megfogalmazás önmagában nem tilos, a munkaköri leírás tehát nyílt felsorolásban is rögzítheti a feladatokat - írja az ado.hu. Ugyanakkor ez természetesen nem hatalmazza fel a munkáltatót arra, hogy olyan feladat elvégzését rendelje el erre hivatkozással, amely nyilvánvalóan nem része a munkakörnek. Azaz, az „egyéb feladat” is csak a munkakörbe tartozó lehet. Ezt persze megfogalmazhatjuk a másik oldalról is: ha a munkaköri leírás ugyan nem tartalmaz kimondottan egy feladatot, de az vitán felül a munkakör része, úgy annak ellátását a munkavállaló nem tagadhatja meg.

4. Felelősségi kör

A munkavállaló felelős a határidők és minőségi követelmények betartásáért. Itt részletezni is lehet, hogy a minőségi követelmények mit takarnak. Részletezni kell, hogy milyen irányítói, döntési és ellenőrzési felelőssége és jogköre van az adott munkakörben dolgozónak.

5. A munkakör betöltésének követelményei

A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, egyéb speciális tanfolyam szükségessége írható elő. Továbbá, ha van technikai feltétele, azt is ide kell írni.

6. A munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok

Ilyen lehet például a szervező, tájékozódó, döntő, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő,tárgyaló készség.

7. Munkakapcsolatok

A dolgozó munkája során kapcsolatot tart mindenkori felettesével, közvetlen munkatársaival.

A munkaköri leírásba célszerű beírni azt is, hogy az abban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, húzza alá Dr Hajdú-Dudás Mária. A munkaköri leírás a munkakör betöltőjének csak a legfontosabb feladatait tartalmazza. A munkavállaló ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szereplő eseti vagy rendszeres feladatokat, ha annak szükségessége felmerül vagy erre vezetőitől utasítást kap.

 A munkaköri leírást ajánlott az alábbi nyilatkozattal  célszerű zárni:

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.

 

Véleményvezér

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút 

Köszörüljük ki a csorbát üzeni Magyar Péter azoknak, akik eddig azért bírálták, mert baloldali médiumoknál beszélt.
Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben

Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben 

90 forint felett egy zloty ára.
Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba

Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba 

Nem is tudni melyik a nagyobb baj, hogy nincs orvos, vagy, hogy illetéktelenül lakik a polgármester a szolgálati lakásban.
Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket

Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket 

Lóg az orruk az átvert méhészeknek.
A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart

A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart 

Megújulótermelésben a sor végén kullogunk.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo