Mozgóbér? Így lehet szabályosan!

Habár a Munka Törvénykönyvében a mozgóbér fogalma nem szerepel, a munkáltató fizethet ilyen juttatást, csak fontos tudnia, hogy mire ügyeljen, mert komoly bírságba lehet beleszaladni a hibák miatt.

Kép: Pixabay

A hatályos törvényi szabályozás ugyan nem nevesíti a mozgóbért, mint juttatási formát, de ettől függetlenül – kiegészülve a bírói gyakorlattal – tartalmaz az arra való jogosultsággal és kifizetéssel kapcsolatos szabályokat. Az Mt. a munkabért elsősorban két nagy kategória mentén kezeli, egyrészt az időbérként, másrészt a teljesítménybérként, valamint ismeri a kettő összekapcsolásával kialakuló bérstruktúrát is. A mozgóbér – mint a teljesítménybér sajátos formája – tipikusan ez utóbbi körbe tartozik, hiszen általában a munkavállalót megillető időbér melletti, valamiféle teljesítményhez, eredményességhez, munkavállalói magatartási követelmények stb. teljesítéséhez kapcsolódó kifizetést takar a gyakorlatban.

A jogalkotó eltérően szabályozza a teljesítménybérrel kombinált időbérként fizetett munkabért attól függően, hogy milyen ennek a két bérelemnek az alapbérhez viszonyított aránya. Amennyiben ugyanis a munkabér időbér része nem éri el az alapbért, akkor az ilyen típusú munkabérről mindenképpen munkaszerződésben kell megállapodni a feleknek, míg azokban az esetekben, amikor a mozgóbér csak az alapbért elérő időbéren felül illeti meg a munkavállalót, annak munkaszerződésbe foglalása nem kötelező. Így például, ha a munkavállaló alapbére 122.000 Ft, amelyből 100.000 Ft időbér, akkor a mozgóbért munkaszerződésbe kell foglalni, és ebben az esetben a juttatás a munkavállaló távolléti díjának részét képezi – figyelmeztet együttműködő partnerünk, az Adó online szakértői cikkében.

Természetesen a felek ettől függetlenül is munkaszerződésbe foglalhatják a munkavállalót megillető mozgóbérre vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a jogosultság feltételeit is, és akár abban is megállapodhatnak, hogy azt a munkavállaló távolléti díjába a munkáltató beszámítja.

Az idénymunka idei szabályai
Közeledik a mezőgazdasági idénymunkák szezonja. Ez az egyszerűsített foglalkoztatási forma egyre népszerűbb. Összefoglaltjuk a legfontosabb tudnivalókat a munkáltató számára.
Munkaszerződésbe foglalás esetén a mozgóbérre jogosultság feltételei és annak mértéke kizárólag a felek közös megegyezésével módosíthatók, azoktól a munkáltató egyoldalú döntésével kizárólag a munkavállaló javára térhet el.

Amennyiben sem kötelező, sem önkéntes munkaszerződésbe foglalásra nem kerül sor, úgy a munkavállalót a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján illetheti meg mozgóbér. Ez a kötelezettségvállalás alapulhat akár a munkáltató által kiadott szabályzaton, akár kialakult – de írásba nem foglalt – gyakorlaton is. A kötelezettségvállalás alakiságától függetlenül a munkavállalónak, a mozgóbérre való jogosultság feltételeinek teljesítése esetén, alanyi joga van a juttatásra, az a munkáltató mérlegelési jogkörében nem vonható meg. Ennek a jognak az érvényesítése érdekében a munkavállaló az általános elévülési időn, azaz 3 éven belül bírósághoz is fordulhat.

A munkáltatói kötelezettségvállalás során különös figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód követelményének megtartására. Azaz, a juttatás feltételeinek meghatározása során sem közvetlenül, sem közvetetten nem lehet a munkavállalókat valamely védett tulajdonságukra (például nem, bőrszín, életkor, vallási hovatartozás stb.) tekintettel megkülönböztetni.

Az egyoldalú kötelezettségvállaláson alapuló mozgóbér esetén is szem előtt kell tartania a munkáltatónak, hogy azt nem módosíthatja, nem vonhatja vissza egyoldalú döntésével korlátozások nélkül. A munkavállaló hátrányára történő módosításra (visszavonásra) akkor van jogszabályi lehetőség, ha a munkáltató körülményeiben az egyoldalú kötelezettségvállalás közlését (gyakorlat kialakulását, szabályzat közzétételét) követően olyan lényeges változás következett be, amely a vállalt kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Ilyen lehet például, ha a munkáltató váratlan gazdasági események miatt fizetésképtelenné válik. Önmagában azonban a várnál kisebb nyereség – amennyiben a nyereség mértéke nem volt előzetes feltétele a juttatásnak – nem indoka a vállalt kifizetések megtagadásának.

Természetesen annak nincs akadálya, hogy a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalását határozott időre – például naptári évre – tegye, majd annak lejártát követően módosítsa azt.

Munkaerő-kölcsönzés vagy színlelt foglalkoztatás?
Hatékony és mindkét fél számára előnyös foglalkoztatási forma lehet a munkaerő-kölcsönzés. De nem lehet bármeddig és bárhogyan szerződni a kölcsönzővel, hiszen szigorú szabályok biztosítják, hogy ne lehessen csak az egyszerűség miatt kölcsönzött munkaerővel kiváltani a foglalkoztatottakat. Meddig munkaerő-kölcsönzés, és mikortól színlelet munkavállalás?

Véleményvezér

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat 

Példátlan állami terrorcselekmény volt.
Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért

Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért 

Régen a lángos egy olcsó népi eledel volt, ma már egy másik kategória, ahogy sok egyéb élelmiszer is.
Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe

Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe 

Egy különleges közbeszerzés furcsaságai.
Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben

Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben  

2,2 milliárd forintból, EU-s támogatással épül egy tűzoltólaktanya. 
Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos

Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos  

i bölcsőde EU-s támogatással, 220 millióból épült Ürömön, leginkább egy villára hasonlít. 


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo