hirdetés

Köthető-e megállapodás ingatlan elbirtoklásáról?

Az elbirtoklás a tulajdonjog megszerzésének egyik sajátos módja. Elbirtoklás esetén, meghatározott időn keresztül történő sajátként birtoklással, a törvényben meghatározott feltételekkel az ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjoga megszerezhető. Az elbirtoklás megállapítása iránt gyakran indítanak pert, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy az érintettek szerződéses úton is rendezhetik-e például egy ingatlan elbirtoklását? Szakértőnk segítségével erre a kérdésre adunk választ!
hirdetés

Az ingatlan elbirtoklása

Elbirtoklás útján szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, aki az ingatlant 15 éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.
5 éves elbirtoklással is tulajdonos lehet
Az elbirtoklás ismert lehetőség a tulajdonszerzésre. Az új Ptk. viszont az eddigi opciók mellett egy újabb lehetőséget is bevezet, amellyel már 5 év alatt is tulajdont lehet szerezni.
Az elbirtoklás egyik feltétele, hogy az elbirtokló az ingatlant sajátjaként birtokolja. A sajátként birtoklás egyrészt azt jelenti, hogy külső megnyilvánulásaiban úgy birtokol, mintha tulajdonos lenne, például fizeti az ingatlan közterheit, karbantartja az ingatlant, stb. A sajátként birtoklás másik ismérve, hogy a birtokos alapos okkal feltételezheti, hogy birtoklását kívülálló személy – akár a tulajdonos - nem szakíthatja meg. Ez nem azt jelenti, hogy azt kell hinnie, hogy ő a tulajdonos, hanem azt kell feltételeznie, hogy az ingatlan a sajátja. Így nem lehet szó elbirtoklásról, ha a birtokosnak a birtoklásra más jogcíme van, például bérlőként vagy szívességi használóként birtokolja az ingatlant.

A 15 éves birtoklásnak szakadatlannak kell lennie. Az elbirtoklási idő megszakad, ha a tulajdonos az ingatlan visszaadása iránti követelését bírósági úton érvényesíti, vagy az ingatlanra vonatkozó tulajdonosi jogát gyakorolja. Szintén megszakad az elbirtoklás, ha a birtokos az ingatlan birtokát akaratán kívül elveszti, és azt 1 éven belül nem szerzi vissza, vagy 1 éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy az újabb birtokosa adja vissza.

Kép: Pixabay

Megállapodás az elbirtoklásról

Az ingatlant elbirtokló személy a tulajdonjogot ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzi meg, azaz a tulajdonszerzésnek a bejegyzés nem feltétele. Az elbirtokló igényelheti, hogy tulajdonszerzését az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Ez azért fontos, mert ha az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos időközben jóhiszemű harmadik személynek eladja az ingatlant, aki az ingatlan-nyilvántartási adatokban bízva szerez tulajdont, e személlyel szemben az elbirtoklásra nem lehet hivatkozni.

Mikor támadható a szomszéd építkezés?
Azt gondolnánk, ha valamit jogerős építési engedély birtokában építettek, bármekkora gondot okoz is a szomszédnak, nem lehet megtámadni a bíróságon. Ez azonban tévedés. Szakértőnk segít!
Az elbirtoklás megállapítását és az elbirtokló tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti intézkedést gyakran bírósági perben szokták kérni. Ennek oka, hogy a tulajdonos általában vitatni szokta az elbirtoklást, vagy pedig nem is sikerül vele kapcsolatba lépni.

Nem feltétlenül szükséges azonban bírósághoz fordulni az elbirtoklás miatt. Amennyiben a tulajdonos az elbirtoklást elismeri, és az elbirtokló tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájárul, akkor a felek erről megállapodhatnak. Az ilyen megállapodás alkalmas az elbirtokló tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére, ha a törvényben előírt alaki és tartalmi feltételeknek megfelel. Az ilyen szerződést, hogy bejegyzésre alkalmas legyen, közjegyzői okiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratban kell megkötni.

Az elbirtoklás adózása

Köztudott, hogy ingatlan adásvétel esetén a vevőnek visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Az elbirtoklás nem ellenérték fejében való tulajdonszerzés, ezért felmerülhet a kérdés, hogy az elbirtokló köteles-e visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni?

Az Illetéktörvény megadja e kérdésre a választ. A törvény kimondja, hogy az ingatlan öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése is visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Így nem csak az ellenérték fejében szerzett ingatlan esetén, hanem az elbirtokolt ingatlan esetén is fizet az elbirtokló vagyonátruházási illetéket. Az illeték általános mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a 1 milliárd forint forgalmi értékig. E feletti értékű ingatlan esetén az 1 milliárd forint feletti részre további 2% illetéket kell fizetni, azzal, hogy az illeték legfeljebb 200 millió forint lehet.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mikor használhatjuk a szomszéd telkét?
Előfordul, hogy egy telek birtokosának a szomszédos telket átjárás céljából vagy más célból használnia kell. Természetesen a jogszabályok nem engedik, hogy a szomszéd telkét szabadon, bármely célra igénybe vegyük, hacsak ő maga hozzá nem járul ehhez. Azonban vannak esetek, amikor jogszabály biztosítja a szomszéd telek használatát. Milyen esetekben és hogyan? Szakértőnk segít!
hirdetés

Véleményvezér

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Az orosz és az ukrán hadsereg láthatóan nem bír egymással.
Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

A választások előtt fedezet nélkül kiszórt költségvetési milliárdok árát most fizetjük meg. A Pénzügyminisztérium gyakorlatilag átalakult adóemelési üzemmé.
Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Egy víztároló gátja pusztult el Ukrajnában, aminek következményeként 10 Balatonnyi víznek kell pár óra alatt lefolynia a Dnyiprón.
Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo