hirdetés

Jár a késedelmi kamat, fizethet a NAV

Az áfa visszatérítésére vonatkozó magyar szabályoknak az elhúzódó adóellenőrzésekkel összefüggő késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó rendelkezései nincsenek összhangban az uniós joggal – közölte az Európai Bíróság,
hirdetés

A mostani ítélet előzménye egy hosszúra nyúlt adóellenőrzés. A gabonakereskedelemmel foglalkozó Glencore Agriculture Hungary Kft. az áfa bevallásában megközelítőleg 4,5 milliárd forint adókülönbözet visszatérítését kérte az adóhatóságtól, amely a kérelem teljesítése előtt ellenőrzést folytatott le a vállalkozásnál. Ezen ellenőrzés során az adóhatóság a céget iratátadási kötelezettség megsértése miatt többször is mulasztási bírsággal sújtotta.

Az ellenőrzés évekig elhúzódott, és ezalatt a cég nem jutott hozzá a neki visszajáró pénzösszeghez, ami miatt az adóhatóságtól késedelmi kamat megfizetését követelte. Az adóhatóság azonban megtagadta a kamat megfizetését arra hivatkozva, hogy az iratátadási kötelezettségének megsértésével a vállalkozás maga is hozzájárult az adóvisszatérítés teljesítésének elhúzódásához.

fotó: PP archív

A cég és az adóhatóság jogvitájában eljáró Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a maga részéről megállapította, hogy az ellenőrzés nem elsősorban a cég magatartása miatt húzódott el.Az ügyben a bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy az uniós héa-irányelvvel  (a héa magyar jogi megfelelője az áfa) összhangban van-e a magyar jog azon rendelkezése, amely kártalanítás nélkül, az adóellenőrzési eljárás végéig elrendeli az adóalanynak visszajáró áfa visszatérítésének felfüggesztését, ha az adóalannyal szemben ezen eljárás folyamán mulasztási bírságot szabnak ki.

Ha nem figyelünk, nem is fogunk tudni az adóellenőrzésről
Bővült az az illetékességi kör, amelynek eredményesen lehet adóhatósági ellenőrzésre vonatkozó elektronikus megbízólevelet kézbesíteni. Ezért át kell tekinteni a meghatalmazottak körét, máskülönben úgy indulhat adóellenőrzés, hogy arról a társaság valójában nem is értesül, emiatt pedig önellenőrzésre sem lesz lehetősége.
A teljes követelés visszajár

A július 6-án meghozott ítéletében a Bíróság mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy az áfa különbözet visszatérítésének valamely tagállam által bevezetett szabályai nem sérthetik az adósemlegesség elvét azzal, hogy az adóalanyt kötelezik ezen adóteher részben vagy egészben történő viselésére. A szabályoknak lehetővé kell tenniük az adóalany számára, hogy megfelelő feltételek mellett az áfa különbözetből származó teljes követelését visszakapja, ami magában foglalja, hogy a visszatérítésnek ésszerű határidőn belül kell megtörténnie, és a visszatérítés elfogadott módja semmiképpen nem jelenthet az adóalany számára pénzügyi kockázatot.

A Bíróság szerint ugyanakkor e határidő főszabály szerint meghosszabbítható adóellenőrzés lefolytatása céljából, feltéve hogy e meghosszabbított határidő nem minősül ésszerűtlennek, és e hosszabbítás nem haladja meg azt a mértéket, amely az adóellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges. Abban az esetben azonban, ha az áfa különbözet adóalany számára történő visszatérítése ésszerű határidőn túl történik, a közös áfarendszer semlegességének elve megköveteli, hogy az adóalany terhére a szóban forgó összegek rendelkezésre nem állása okán így keletkezett pénzügyi veszteség késedelmi kamat fizetésével ellentételezésre kerüljön.

Mit tehetünk az adóellenőrzés után?
Amennyiben nem ért egyet adóhatósági ellenőrzés során tett megállapításokkal, azt több lépcsőben is vitathatja az adózó. Alapvetően minden ellenőrzés során abban bízunk, hogy nem lesz számottevő megállapítás, vagy a NAV nemleges jegyzőkönyvvel távozik. Az esetek többségében ez nem így van. Ezért szakértőnk segítségével röviden összefoglaljuk, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az adózók rendelkezésére.
Azzal a körülménnyel kapcsolatban, hogy a jelen ügyben érintett céget az adóellenőrzési eljárás során elkövetett mulasztások miatt többször is bírsággal sújtották, a Bíróság megállapítja, hogy nem fogadható el olyan helyzet, amelyben valamely adóalany, aki azzal, hogy megtagadta az adóhatósággal való együttműködést, és ily módon akadályozta az ellenőrzési eljárás lefolytatását, az áfa különbözet visszatérítésének késedelmét idézte elő, e késedelem miatt késedelmi kamatok fizetését követelhesse.

Csak indokolt mértékben

A Bíróság azonban ezzel összefüggésben kimondja, hogy nem tekinthető az adósemlegesség elvéből következő követelményekkel összeegyeztethetőnek a jelen ügyben vizsgálat alá vont azon magyar jogi szabályozás, amelynek alapján azon kizárólagos körülmény, hogy az adóalanyra mulasztása miatt bírságot szabtak ki az esetében lefolytatott adóellenőrzés során, lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy ezen ellenőrzés időtartamát az említett mulasztással nem indokolt ideig meghosszabbítsa anélkül, hogy köteles lenne a részére késedelmi kamatokat fizetni.

A Bíróság e tekintetben pontosítja, hogy annak meghatározása érdekében, hogy járnak e késedelmi kamatok, és adott esetben mely időponttól áll fenn az e kamatok fizetésére való jogosultság, értékelni kell, hogy az adóellenőrzési eljárás időtartamának mely része tudható be az adóalany magatartásának. A Bíróság mindezek alapján úgy ítéli meg, hogy a jelen ügyben vizsgálat alá vont magyar jogi szabályozás nincs összhangban az uniós héa-irányelvvel.

Bátrabbak lehetnénk az adóhatósággal szemben
Bátrabban kellene élniük a vállalkozásoknak a jogorvoslati lehetőségekkel az adóhatósággal szemben. Az adóhatóságnak a hazai áfaszabályozás mellett az uniós direktívákat és az Európai Unió Bíróságának döntéseit is figyelembe kellene vennie. A jó irányba tett bátortalan lépések mellett azonban a NAV továbbra is folytatja vitatható gyakorlatát: nem egy esetben összemossa a tisztességesen eljáró adózót és a vele szerződő tisztességtelen felet. A jogsértő határozatokba Magyarországon sem kell beletörődni: ha valós az ügylet és jogszabályszerű a számla, élni kell az áfavisszatérítés jogával.
hirdetés

Véleményvezér

Na végre, feljelentették Hadházy Ákost, kár, hogy ugyanazért, amiért Orbán Viktort nem

Na végre, feljelentették Hadházy Ákost, kár, hogy ugyanazért, amiért Orbán Viktort nem

2018 áprilisában a Fidesz parlamenti képviselői Orbán Viktor vezényletével elbontották a Kossuth téri kordont, ma már ugyanez tilos.
Sorozatos meglepetések a boltokban

Sorozatos meglepetések a boltokban

A boltok többségében áttértek a napi árazásra, szinte kiszámíthatatlan milyen meglepetések érhetik a vásárlókat.
A jövő üzlete a nővérimport

A jövő üzlete a nővérimport

Az életkor folyamatos emelkedése egyre nagyobb terheket ró az egészségügyre a világon mindenütt.
Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Szenzáció, egy fideszes megdicsérte Hadházy Ákost

Az uniós pénzből épített fideszes lombkorona nélküli lombkoronasétány még a kormánypártiakat is összezavarta.
A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A kormány különadói berobbantották a kínai kisboltok forgalmát

A Magyarországon dolgozó kínai kiskereskedők boldogan dörzsöhetik a tenyerüket.
Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Az ukrajnai háború ott tart, hogy minden oldal mindent elővesz a hadi spájzból, ami még működik.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo