Így csökkenthető a társasági adó

Tudja, hogy a fizetendő társasági adó alapját és magát az adót is csökkentheti különböző kedvezményekkel? A Piac&Profit adótanácsadó szakértője segít, hogy mely cég milyen kedvezményekkel élhet.

Merre tovább, Magyarország? Hogyan éltünk idén, és hogyan fogunk jövőre?

Különleges, évzáró online Klasszis Klub
Petschnig Mária Zita közgazdásszal és Kéri László politológussal
- vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. december 14. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Kép:PP archív

Könyvelőiroda vezetői és adótanácsadói tapasztalataim szerint a kis- és középvállalkozásnak minősülő társaságok ügyvezetői és könyvelői, könyvelőirodái igen csekély hányada van tisztában azzal, hogy a fizetendő társasági adó alapját és magát az adót is csökkentheti különböző kedvezményekkel.

A könyvelőirodák az idők folyamán, megtanultak használni néhány adóalap illetve adócsökkentő lehetőséget, de a gyorsan változó jogszabályi környezetben nem mindig marad idejük arra, hogy az új lehetőségeket is már a bevezetés és az azt szorosan követő években megismerjék és használni tudják, mert a saját területükön is éppen elég változás befogadására kell alkalmasnak lenniük. Ezen a helyzeten igyekszünk segíteni.

Következő cikksorozatunkban kirándulásokat teszünk azon társasági adóalap és adókedvezmény csökkentő lehetőségek területén, amelyeket adótanácsadó segítségével, társaságára szabva, ön is minden bizonnyal használni tud majd.

A kirándulás elején tisztázzunk néhány fogalmat!

Mely társaságok minősülnek kis- és középvállalkozásnak?

Besorolási kategória

Összes foglalkoztatotti létszám

Éves nettó árbevétel vagy mérleg főösszeg

Az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján

Mikrovállalkozás

10 főnél kevesebb

az árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg

külön-külön vagy együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot

Kisvállalkozás

50 főnél kevesebb

az árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

Középvállalkozás

250 főnél kevesebb

az árbevétel legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy a mérlegfőösszeg 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg

 

Fontos a társaság besorolása, hiszen ez alapján lesz jogosult a kedvezmények igénybevételére. A kategóriába sorolásnál fontos a két éves szabály, amely azt rögzíti, hogy ha egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozáskénti minősítését, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy marad el azoktól. Új alapítású társaság a minősítést, várható adatai alapján teszi meg.

Mit nevezünk a számvitelben tárgyi eszköznek?

Olyan anyagi eszközöket, amelyeket rendeltetésszerűen használatba vettünk, üzembe helyeztünk és amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat.

Sok a változás, jó lesz figyelni!
Számos változás lépett életbe január elsejével, amelyek sokban módosíthatják a vállalkozások adózását. Többek között nemcsak az adózó, hanem kapcsolt vállalkozása is csökkentheti adózás előtti eredményét a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési (k+f) tevékenység közvetlen költségével.
Az önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeggel nem kell megnövelni az adóalapot, ha az adózó a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásban veszi figyelembe, feltéve, hogy a hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a hiba összegét.
Kiegészítették a veszteségelhatárolás átalakulásokra vonatkozó szabályozását: beolvadás esetén a jogutód a jogelődnél a beolvadás adóévében keletkezett veszteséget először a beolvadás napját magában foglaló adóévben veheti figyelembe.Hosszabb lesz a látványcsapatsport-támogatás utáni adókedvezmény érvényesítésének ideje és a bankkártyával, hitelkártyával fizetett éttermi nyugta alapján elszámolt költség ezután elismert költségnek minősül, feltéve, hogy reprezentációs célú.
Fajtái:
 • földterület,
 • telek,
 • telkesítés,
 • erdő,
 • ültetvény,
 • épület,
 • egyéb építmény,
 • műszaki berendezés,
 • gép,
 • jármű,
 • üzemi és üzleti felszerelés,
 • egyéb berendezés,
 • ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
 • tenyészállatok.
A legfontosabb fogalmak tisztázása után ismerkedjünk meg kirándulásunk első helyszínével, a hitelkamat után járó adókedvezménnyel!

A 2000. december 31. és 2013. december 31. között megkötött hitelszerződések alapján fizetett kamat 40%, a 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján fizetett kamat 60%-a vonható le a tárgyévi társasági adóból. A kedvezmény maximális összege adóévenként 6 millió forint.

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:

 • kis- és középvállalkozások vehetik igénybe,
 • pénzügyi intézménytől igénybevett hitel esetében,
 • tárgyi eszköz beszerzésre, előállításra vonatkozóan megkötött hitelszerződés alapján,
 • kizárólag e célra felhasznált hitelre (ideértve a felvett hitel visszafizetésére felvett más hitelt).
A társaság az adókedvezményt abban az adóévben veheti igénybe utoljára, amelyben a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie, s melynek utolsó napján a tárgyi eszköz a társaság nyilvántartásában szerepel.

Ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, akkor e szerint minősül állami támogatásnak, minden más esetben csekély összegű támogatásként, vagy kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásként kell nyilvántartani.

Gazdagné Novák Mária Countplus Kft www.adokultura.hu

 

Véleményvezér

Egyre fegyelmezetlenebb költségvetés

Egyre fegyelmezetlenebb költségvetés 

Hol van már 2019, amikor az év végén is még nulla körül forgott az államháztartás egyenlege.
Tele vannak a raktárak tisztán elektromos autókkal

Tele vannak a raktárak tisztán elektromos autókkal 

Meglepetésre nem fogynak olyan mértékben a tisztán elektromos autók az Egyesült Állmokban, ahogy várták. Klasszikus túltermelési válság jelei érzékelhetőek.
Újabb szereplő szállt be a KSH inflációs adatainak megkérdőjelezésébe

Újabb szereplő szállt be a KSH inflációs adatainak megkérdőjelezésébe 

Súlyos következményei lehetnek, ha komolyabb kétségek merülnek fel a magyar statisztikai adatok megbízhatóságával kapcsolatban.
Gigameglepetést hoztak a PISA-eredmények

Gigameglepetést hoztak a PISA-eredmények 

Egy olyan ország tanulói nyertek Európában, ahol még néhány évtizeddel ezelőtt a sötét kommunizmus tombolt. 
Meglepő adat, a kínaiak gazdagabbak már mint a magyarok

Meglepő adat, a kínaiak gazdagabbak már mint a magyarok 

Az egykor gyarmati sorban szenvedő oly elmaradott ázsiai országok igazán szépen felzárkóztak Európához a személyes vagyonokat tekintve.
Ismét nagyot dobott a Mentőszolgálat, 2 óra alatt érkeztek a sérülthöz, aki majdnem megfagyott

Ismét nagyot dobott a Mentőszolgálat, 2 óra alatt érkeztek a sérülthöz, aki majdnem megfagyott 

Leesett az első nagyobb decemberi hómennyiség. Nagyon vigyázzanak magukra, el ne csússzanak és el ne törjék a lábukat, mert nem biztos, hogy a mentő időben odaér. Elképesztő történet.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo