hirdetés

Egyszerűbb lehet a cégek élete

Átláthatóbb lesz a transzferárakra vonatkozó szabályozás, legalábbis egy, a kormány által kidolgozott rendelettervezet alapján, amely több bizonytalansági tényező kiiktatásával egyszerűsítheti a transzferárak alkalmazására kötelezett hazai vállalkozások életét.

Figyelem! Jelentősen módosulnak a cégekre vonatkozó ESG-előírások!

Alapjaiban változtathatja meg a cégek – nemcsak a nagyvállalatok, köztük a bankok és biztosítók, hanem a kis- és középvállalkozások (kkv) – működését, hogy a jövőben már olyan auditált (!) nem pénzügyi beszámolókat kell készíteni, ami nemzetközi szabványok alapján gyűjtött ESG-releváns adatokra támaszkodik.

Ne maradjon le, legyen naprakész az egyik legnagyobb horderejű kérdésben!

Jelentkezzen most konferenciánkra! >>

hirdetés

A legjelentősebb változás az, hogy a tervezet uniformizálja a transzferárképzés egyik legtöbbet vitatott területét, az összehasonlító adatok felkutatásának lépéseit. A MAZARS könyvvizsgáló cég szerint azt még nem lehet tudni, hogy milyen lesz az ellenőrzési megítélése a korábban készített nyilvántartásoknak, de célravezető azokat az új szabályozás fényében áttekinteni. Azoknak a társaságoknak, amelyek cégcsoporton belül kereskednek, szolgáltatnak, szolgáltatást vesznek igénybe, igen szigorú dokumentációs kötelezettségnek kell megfelelniük. Ennek a dokumentációnak az a célja, hogy a segítségével meghatározzák a csoporton belüli ügylet szokásos piaci értékét, és – amennyiben nem ezt alkalmazták a tranzakció során –, ez alapján kell módosítani a társasági adóalapot. A rendelet tervezete e nyilvántartás elkészítésének paramétereit pontosítja, illetve bizonyos szabályok kanonizálásával csökkenti az adózók egyedi mérlegelésének lehetőségeit, mutat rá a vállalat.

Egyszerűbb, átláthatóbb lesz az ügyintézés - Kép: SXC

A cég szakértői szerint az új rendelet alapjaiban alakítja át az összehasonlító adatkeresés kötelező követelményeit abban az esetben, amikor az összehasonlítás során, a piacon nehezen beszerezhető ügyletszintű adatok helyett cégszintű - praktikusan mérleg illetve eredmény-kimutatás adatokat – használnak a vállalkozások.

Eddig ugyanis – tételes szabályozás hiányában – az adózók dönthették el, hogy milyen automatikus szűrési lépéseket határoznak meg az adatbázis szűkítésére (pl. földrajzi terület szerinti szűrés, vagy a 100 legnagyobb piaci szereplő kiválasztása) attól függően, hogy milyen tranzakció volt a benchmark elemzés fókuszában, avagy mihez kerestek összehasonlításra alkalmas független adatot.  Ezzel szemben a PM rendelettervezete kötelező jelleggel előírja az ilyenkor alkalmazandó konkrét lépéseket, és egyben behatárolja az alkalmazható adatbázisok körét is. A könyvvizsgáló cég szerint a rendelet által meghatározott lépések követik az általánosan elfogadott szakmai gyakorlatot, ugyanakkor az is tény, hogy jövőben jelentősen szűkül majd az adózók mérlegelési jogköre a szűrési szempontok megválasztásában (pl. kötelező lépés lesz a tartósan veszteséges vállalkozások adatainak kizárása).

Itt megtudhatja, mik a tipikus hibák a transzferárak számításánál!

A rendelet ugyancsak elvárja, hogy a szűrési lépések után adódó mintának az adatbázisból automatikusan előálló adat- és információhalmazát az adózóknak egyesével interneten és más forrásból elérhető adatok alapján ellenőrizni és validálni kell. Például adott esetben a TEÁOR kód alapján az automatikus szűrési lépés után autóalkatrész-kereskedőként a mintában maradt cég honlapját, esetleg e-beszámolóból letöltött kiegészítő mellékletét is át kell böngészni, hogy a cég valóban ezzel a tevékenységgel foglalkozik-e, és a tevékenységkód nem csak feledékenységből szerepel még mindig a cégbírósági adatok között. (Ismert hazai jelenség, hogy a vállalkozások több olyan tevékenységi kört is felvesznek a „biztonság kedvéért”, amelyet aztán a gyakorlatban nem használnak.) A rendelet szerint ennek az úgynevezett kvalitatív, vagy kézi szűrésnek a hiányában az összehasonlító elemzés támadható, az elkészült nyilvántartás pedig kifogásolható lesz, és ezért adott esetben mulasztási bírsággal is sújtható a cég.

Transzferár-kiigazítás
A kapcsolt vállalkozásoknak úgy kell adóbevallásukat elkészíteni, hogy az piaci árakat tükrözzön a csoporton belüli ügyletek tekintetében. Ha ez nem felel meg a tényeknek, akkor kötelességük kiigazítást csinálni, ha nem akarják magukat kitenni egy későbbi fájdalmas adóhatósági megállapításnak. A szabálynak való megfelelés érdekében sok vállalkozás az üzleti év végét követően – vagyis jellemzően ezekben a hetekben és hónapokban – felülvizsgálja az év közben alkalmazott árait, szükség esetén pedig ki is igazítja azokat. A kiigazítás elmulasztása, de az érintett ügyletek bármely elemének adózási szempontból nem megfelelő kezelése is több százmilliós adóhiányhoz vagy jelentős mulasztási bírsághoz vezethet. Az adóhatóság formai és tartalmi szempontokat egyaránt vizsgál. A transzferár-kiigazítás a termékek vagy szolgáltatások év közben alkalmazott árának utólagos módosítását jelenti annak érdekében, hogy a társaságok megfeleljenek a kapcsolt vállalkozások működését szabályozó, piaci ár alkalmazására vonatkozó törvényi előírásnak. Ezt a kiigazítást a vállalatok megtehetik a társasági adóbevallásukban is, ami nem jár pénzmozgással, de jellemzően pénzügyileg is rendezik egymás között a felek. A naptári éves adózók a kiigazítás pénzügyi rendezését jellemzően január és február hónapokban végzik el, ha az év közben használt elszámoló árakról kiderül, hogy azok nem voltak megfelelőek.
„Bár a tervezetben meghatározott lépéseket csak a 2013. május 31. után készítendő nyilvántartásokra kell alkalmazni, az új kritériumok nyilván az adóhatóság eddigi elvárt gyakorlatát tükrözik. Érdemes tehát a tervezet tükrében áttekinteni, hogy a korábbi, még adóhatósági vizsgálattal le nem zárt évekre készült nyilvántartások esetén milyen összhang mutatkozik az adózó által készített keresés és a tervezetben foglalt útmutató között” – tanácsolja Nagy Gabriella, MAZARS Transzferár Üzletágának szenior menedzsere.

A szakértők szerint eddig a szokásos piaci ártartomány megítélésekor abban a tekintetben is eltértek a vélemények, hogy az összehasonlító minta teljes tartománya alkalmazható, vagy azt valamilyen statisztikai eszközzel szűkíteni kell. Az érvényes magyar transzferár-szabályozásban nincs utalás a minta szűkítésére, de a hatósági gyakorlat azt mutatta, hogy a mintát „erősen javasolt” az interkvartilis tartományra értelmezni. (Az összehasonlító adatok középső 50 százaléka fogadható csak el.

Regisztrált olvasóink itt megtalálják az ú módosításokat és azt, hogy kik tartoznak a hatálya alá.

Az új rendelettervezet ennek alkalmazását kötelezővé teszi az elemzések többségében, és ezzel nagyban szűkíti az adózók játékterét, valamint erősíti az adóhatóság pozícióját a transzferár vizsgálatokban. Sok adózó/ügylet profitabilitása ugyanis eddig csak a minimum-maximum, tág tartományába tudott beleesni, és ezt - konkrét jogszabályi előírás hiányában - az adóhatóság is nehezen tudta támadni. A jövőben ilyen esetben már automatikus adóalap kiigazítás várható a szűkített tartománynak megfelelő transzferárra.

Változtak a könyvvizsgálati kötelezettségek
Az idén tovább emelkednek a határértékek, amelyek fölött könyvvizsgálati kötelezettséget írnak elő a jogszabályok. Érdemes azonban alaposan átgondolni a hatásokat mielőtt egy cég az új szabályok alapján lemondana a könyvvizsgálatról.
A szakértők szerint a tervezetben egyértelmű könnyítésként jelenik meg, hogy egy ügylet értékét éves viszonylatban kell vizsgálni, azaz ha az adott ügylet szokásos piaci értéke az adott üzleti évben nem éri el az 50 millió Ft-ot, akkor nem kell nyilvántartást készíteni. Eddig a szerződéskötés időpontjától az adóév végéig kellett az értéket vizsgálni, ami éveken átnyúló információgyűjtést igényelt. Ezzel a változással több kisértékű ügylet kiesik a dokumentációs körből. Ugyancsak könnyítés és az adózói gyakorlatot segíti, hogy az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások esetén az elfogadott és alátámasztást nem igénylő felár sáv kibővül 3-7 százalékról 3-10 százalékra, ami egyébként így kerül összhangba az EU Joint Transfer Pricing Forum nemzetközi ajánlásával.

A nem főtevékenység keretében nyújtott vagy igénybe vett háttérszolgáltatások esetében, –amennyiben a kapcsolt felek az árazásra előírt módszert alkalmazzák (költség plusz 3-10%) –, ugyancsak nagy dokumentációs tehertől szabadulnak meg a vállalkozások, mivel ez esetben csak egyszerűsített, összehasonlító elemzés nélküli nyilvántartást kell vezetni, azaz nincs szükség adatbázis használatára, állítja a MAZARS.

Van új a NAV alatt: ezt is vizsgálja az idén az adóhatóság
Új területeken is ellenőrzéseket indít a NAV 2013-ban. Az idén először jelennek meg az adóhatóság revíziós palettáján a környezetvédelmi termékdíjjal és a pénzügyi tranzakciós illetékkel kapcsolatos vizsgálatok, valamint ellenőrzésre számíthatnak az adócsökkentő támogatásokat nyújtó vagy fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő vállalkozások, illetve az internetes kereskedők. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is vizsgálati slágerterület lesz az áfa, és a tulajdonosi-cégvezetői életút – hívta fel a vállalkozások figyelmét a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a közelmúltban közreadott ellenőrzési irányelveinek áttekintéséből kiderül, hogy várhatóan több, eddig kevéssé ellenőrzött területen is vizsgálódik majd idén az adóhatóság, mutat rá a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat.  Ilyenek lesznek például a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ellenőrzések, amelyek hatásköre 2013 januárjával kerültek át a vámhatóságtól a NAV-hoz.
hirdetés

Véleményvezér

Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában

Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában 

Orbán Viktor szerint nem jó, hogy Európa megszabadult az orosz energiahordozóktól. A miniszterelnök erről tegnap, napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján beszélt.
Van ingyen ebéd

Van ingyen ebéd 

Szerencsések azok, akik a román határ mellett laknak. Kedvelt élelmiszereiket ugyanannál a multinál jóval olcsóbban kapják meg a szomszédoknál.
Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik

Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik 

Azerbajdzsán megtámadta Hegyi-Karabahot, hogy visszaszerezze egykori területét. Az akció teljesen átrendezi a kaukázusi erőviszonyokat.
Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti

Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti 

A befektetők jól átgondolják hová vigyék a pénzüket és ma nehéz jobb helyet találni az USA-nál.
Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi

Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi 

A szakemberek szerint beláthatatlanok a következmények.
A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében

A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében 

Magyarország népessége tényleg drámaian csökken, nemsokára Ausztria lélekszáma is több lesz, mint a miénk, de ez nem általános európai tendencia.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo