Cégfelvásárlások finanszírozása – szabadabb a pálya

A jövőre hatályba lépő új Ptk. enyhít a részvénytársaságokra vonatkozó pénzügyi segítségnyújtás tilalmán, elhárítva az adminisztratív akadályt egy tervezett cégfelvásárlás speciális, belső forrásból történő finanszírozása elől.

Egyszerűsödik a szabályozás - Kép: Pixabay

A részvénytársaságok akvizíciójának finanszírozása terén jelentős változást hoznak az új Ptk. pénzügyi segítséggel kapcsolatos szabályai. A jelenleg hatályos társasági törvény tiltja, hogy a részvénytársaságok kölcsönt nyújtsanak, illetve biztosítékot adjanak abból a célból, hogy részvényeiket egy másik társaság megszerezze. Ez a tilalom jelentősen megnehezíti a hitelből finanszírozott akvizíciókat, mivel a megvásárolni kívánt részvénytársaság eszközei az akvizíció céljára nyújtott hitel biztosítékaként nem vehetők igénybe. A tilalom kikerülésére a gyakorlat számos struktúrát dolgozott ki, ezek azonban meglehetősen bonyolultak, idő- és költségigényesek és a jogszerűségük sem mindig megkérdőjelezhetetlen - mutat rá a DLA Piper nemzetközi ügyvédi iroda elemzése.

Az új Ptk. gyökeresen szakít a jelenlegi szabályozással. A zártkörű részvénytársaságok teljes mértékben kikerülnek a tilalom alól, így a jövőben nem lesz jogi akadálya annak, hogy ezen társaságok eszközei az akvizíciót finanszírozó hitel biztosítékaként szolgáljanak. „Tekintettel arra, hogy a hatályos törvényi tilalom alapjául szolgáló európai uniós irányelv a közelmúltban enyhült, a hazai szabályozásban is indokolatlan lett volna fenntartani ezt a sokat vitatott korlátozást. A részvénytársaságokra irányuló felvásárlások finanszírozási lehetőségeinek javulása ugyan önmagában nem indít majd cégvásárlási hullámot, ugyanakkor kétségkívül elősegítheti a sikeres ügyletek megvalósulásának esélyét, ha a tranzakció egyéb feltételei adottak” - mondja Molnár Gábor, a DLA Piper nemzetközi ügyvédi iroda partnere. „Az akvizíciók megvalósíthatóságát mindenképpen javítja az új szabályozás, hiszen megteremti annak lehetőségét, hogy egy részvénytársaság felvásárlására könnyebben lehessen külső forrásokat bevonni. Így az akvizíciót nem feltétlenül kell teljes mértékben önerőből finanszírozni, illetve bonyolult kerülőutakat találni a tilalom kijátszására.”

Így változtatja meg a cégek életét a Ptk.
Számos ponton módosítja a társaságok belső finanszírozására vonatkozó szabályozást a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv. A korlátolt felelősségű társaságokat érintő talán legjelentősebb változás, hogy a kft. törzstőkéjének kötelező minimuma a jelenlegi ötszázezer forint helyett ismét hárommillió forint lesz. Emellett módosulnak a törzsbetétek mértékére, illetve a pótbefizetésre vonatkozó szabályok is.
Az új Ptk. nem csak a zártkörű részvénytársaságok esetében lazít a szabályozáson. A törvény hatálybalépését követően a nyilvános részvénytársaságok is nyújthatnak pénzügyi segítséget harmadik személyek részére az általuk kibocsátott részvények megszerzéséhez. Mindezt azonban kizárólag piaci feltételek mellett, osztalékfizetésre felhasználható vagyonuk terhére tehetik meg feltéve, hogy ehhez a közgyűlés háromnegyedes többséggel hozzájárul. Az új szabályozás a „pénzügyi segítség” nyújtásának feltételeit szabályozza, azonban nem határozza meg e fogalom pontos tartalmát. Mivel a fogalmat a jelenleg hatályos társasági törvény még csak nem is használja, a gyakorlatnak kell majd tartalommal megtöltenie ezt a - meglehetősen tágnak tűnő - kifejezést. Molnár Gábor szerint a nyugat-európai joggyakorlat alapján mindenesetre érdemes fejben tartani, hogy a „pénzügyi segítség” kérdése például olyan helyzetekben is felmerülhet, mint amikor egy nyilvános részvénytársaság egy benne részesedésszerzést fontolgató befektetővel szemben egy szándéknyilatkozatban vállal kártérítési kötelezettséget arra az esetre, ha a részvénytársaság megszakítaná a tárgyalásokat a potenciális befektetővel.

Az új Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó szabályai a nyilvános részvénytársaságok meghatározását is megváltoztatják. A jövőben csak azon társaságok tartoznak majd ebbe a körbe, amelyeknek részvényeit valamely tőzsdére bevezették. „Ez azt jelenti, hogy a nem tőzsdei nyilvános társaságok ’kategóriája’ a jövőben eltűnik. Ugyanakkor, mivel a tőzsdén kívül nyilvános formában működő cégek köre eddig sem volt igazán jelentős, ez a változás a gyakorlatban várhatóan nem fog érdemi következményekkel járni.”- mondta el Molnár Gábor.

A határon is átnyúlik az új Ptk.
A több országot érintő vállalatfelvásárlási, finanszírozási ügyletekre is hatással lesz a új Ptk. hatályba lépése. E tranzakciókban fontos szerepe van a társaságok által nyújtott biztosítéki lehetőségeknek, az e területhez kapcsolódó szabályozásnak, a törvényváltozás miatt komoly változásokra kell felkészülniük a finanszírozóknak és a cégeknek egyaránt.

Véleményvezér

Ilyen se volt még, nyilvános hirdetésben keresnek számlahamisítót

Ilyen se volt még, nyilvános hirdetésben keresnek számlahamisítót 

A magas adók miatt a csalók kánaánja Magyarország. A világrekorder áfa nagyon vonzó alternatíva a törvénykerülőknek.
Lecsúsztunk a második helyről, de azért még mindig dobogón vagyunk az inflációt tekintve

Lecsúsztunk a második helyről, de azért még mindig dobogón vagyunk az inflációt tekintve 

A világ legfejlettebb országainak inflációs listáján Törökország után megelőzött minket Kolumbia is. Az unióban azért őrizzük az első helyünket.
Hadházy Ákos pert nyert Müller Cecília ellen

Hadházy Ákos pert nyert Müller Cecília ellen 

Nyunyóka feltalálója megalázó vereséget szenvedett. Nem rágalmazás azt mondani róla, hogy visszaélt hivatali hatalmával.
Hol a legjobb gyereket nevelni? Nem fértünk be az első húszba

Hol a legjobb gyereket nevelni? Nem fértünk be az első húszba 

A kormány 12 éve hirdette meg családbarát programját. Sok eredmény nem látszik.
10-12 órát is kell várni egy kórház sürgősségi osztályán

10-12 órát is kell várni egy kórház sürgősségi osztályán 

Elképesztő kórházi fényképet közölt egy Facebook tag. Reméljük csak rémhír, vagy hamisítvány, de nem annak tűnik.
Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában 

Ausztriában jószerivel nem található olyan vendéglátóhely, ahol ne hallhatnánk magyar szót. A kormányzati sikerjelentések ellenére ismét nő a külföldön dolgozó magyarok száma.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo