A semmittevés is okozhat kárt

Csak az nem hibázik, aki nem is dolgozik – szokták mondani. Bizony előfordul, hogy akár már egyetlen hiba is súlyos kárt okoz a munkáltatónak. Mikor lesz felelős a dolgozó? Mennyi kártérítést kell a munkavállalónak megfizetnie? Megtudhatjuk az Érthető Jog blogjából.

Miért felel a munkavállaló?

A Munka Törvénykönyve kimondja, hogy

„A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.”
Ahhoz, hogy a munkavállaló fenti kártérítési felelőssége fennálljon, az egyik alapfeltétel, hogy ténylegesen munkaviszonyban legyen a károkozó magatartáskor. Ha valaki vállalkozási, vagy megbízási jogviszony keretében okoz kárt, rá nem a Munka Törvénykönyve, hanem a Polgári Törvénykönyvben lévő szabályok vonatkoznak – olvasható at Érthető Jog blogján.

Forrás: Érthető Jog

A semmittevés is okozhat kárt

Kárt többféle módon is lehet okozni. Egyrészt kárt okozhat, ha valaki ténylegesen tesz valamit, de az is, ha elmulaszt megtenni valamit. Károkozás történhet:
 • tényleges cselekvéssel vagy
 • mulasztással is.
Ezt minden esetben az adott körülmények határozzák meg, de általánosságban nem mondhatjuk, ha nem csináltam semmit, akkor kárt sem okozhattam. Gondoljunk például arra, hogy egy fontos iratot nem küld el valaki, helyette hetekig ott lapul a fiókja mélyén, vagy az iratkupac alatt. Ez bizony komoly károkat okozhat a munkáltatónak.
Miért jobb a papír az adott szónál?
Nem egyszer találkoztam már azzal a nézettel, hogy ha valamit le kell írni, az már régen rossz. “Mi papír nélkül is megbízunk egymásban.” – mondják. Egy valamit azonban biztosan nem vesznek figyelembe azok, akik úgy gondolják, hogy az írásbeli szerződések csupán felesleges cécót jelentenek és csak azt sugallják a másik félnek, hogy már az elején hiányzik a bizalom. Miért is jobb a papír, mint az adott szó?

A vétkesség sem mindig egyforma

A vétkességnek vannak fokozatai. A fizetendő kártérítésnél nem mindegy, hogy valaki
 • gondatlanul, vagy
 • szándékosan okozta-e a kárt.

Mikor beszélhetünk szándékosságról?

Ezt a kérdést a legfőbb bírói fórum is vizsgálta és kimondta, hogy

a munkavállaló szándékosan okoz kárt a munkáltatónak, ha

 • előre látja cselekményének (mulasztásának) károsító következményeit, és
 • azokat kívánja, vagy azokba belenyugszik.

Mi a gondatlanság?

Gondatlanságról akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló ugyan előre látja magatartása lehetséges következményeit, de vagy
 • könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy
 • a magatartása következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható gondosságot elmulasztja. Hétköznapi szóhasználattal ekkor mondjuk, hogy valaki hanyag.
A fentiek a leltárfelelősségre nem alkalmazhatóak. Arra külön szabályok vonatkoznak, ahol a kárfelelősség attól függetlenül fennáll, hogy vétkezett-e a dolgozó. De nem csak a vétkesség az egyetlen különbség, a leltárfelelősségnek más feltételei vannak. Ezeket később egy külön cikkben nézzük meg részletesen.
A közös ló, avagy több haszonélvező egy ingatlanban
Ahogy egy ingatlannak több tulajdonosa lehet, ugyanúgy előfordulhat az is, hogy az ingatlanon több személyt illet meg haszonélvezeti jog. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miként tudja több haszonélvező a jogait gyakorolni? Hogyan alakul a haszonélvezők egymás közötti viszonya?

Miből állhat az okozott kár?

A kár olyan hátrány, ami pénzben is kifejezhető. Az okozott kár az alábbiakból állhat:
 • tényleges kár, vagyis, ha valami megsemmisült, elveszett, megrongálódott,
 • elmaradt haszon: az az összeg, ami befolyt volna, amivel gyarapodott volna a munkáltató, ha nem történik meg a károkozás.
 • indokolt költség, amivel a kárt csökkentik.

Mi az, ami nem követelhető a munkavállalón?

A kár egy részét nem kell megfizetni a kárt okozó személynek.

Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején

 • nem volt előrelátható, vagy
 • amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy
 • amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
  Nyilvános cégadatok: még mindig sokan nem tudják
  Az üzleti életben egyre fontosabb az információ. Az információnak megbízhatónak és gyorsan, könnyen elérhetőnek kell lennie. Milyen információk ingyenesek egy cégről, és mire jók ezek? Sokan még mindig nem tudják ezekre a választ - hívta fel a figyelmet Dr. Kocsis Ildikó jogi szakértőnk.

Mennyi lehet a kártérítés?

A kártérítés mértékénél válik igazán fontossá, hogy a dolgozó hogyan okozta a kárt. Nem mindegy, hogy gondatlan volt, vagy súlyosan gondatlanul, netán szándékosan járt-e el.
 • Enyhe gondatlanság esetén a „kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét.” Ezt kollektív szerződés felemelheti nyolchavi távolléti díjnak megfelelő mértékig.
 • Ha szándékos, vagy súlyosan gondatlan volt a kárt okozó személy, akkor a teljes kárt meg kell fizetni.
A vezetőkre szigorúbb szabályok vonatkoznak, ők az enyhe gondatlanság esetén is a teljes kárért felelnek.

Egy hiba és a dolgozó élete végéig eladósodik?

A fenti szabályok sokszor szigorúnak tűnhetnek a dolgozók szemében. Egy hiba is komoly károkat okozhat, amit a munkavállaló nem, vagy csak hosszú évek alatt tudna megtéríteni.

A Munka Törvénykönyve kimondja, hogy

„A bíróság a munkavállalót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli.”
A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd.

Véleményvezér

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon  

Két ábra mutatja, hogy az európai országokban hogyan változott a zöldségek és gyümölcsök ára 2014 és 2023 között.
Szenzáció a magyar költségvetésben

Szenzáció a magyar költségvetésben 

Meglepő számok a nyugdíj költségvetési sorain.
Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba

Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba 

A kormánytagok luxusutazásai lassan mindennaposak.
Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban

Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban 

Az életszínvonal egyik legfontosabb mutatójában mindenki alá értünk Európában.
Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét

Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét 

A magyar nyomozó hatóságokról nem fognak expresszt elnevezni.
Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása 

Ismét kifogtunk egy utolsó helyet az Európai Unióban.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo