Ezeket a feltételeket kell teljesíteni, vagy januártól büntet a NAV!

2013. december 20. péntek - 11:05 / piacesprofit.hu
  •    

Az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépeket lehet üzemeltetni a határidő lejárta után, de ehhez minden olyan feltételt teljesíteni kell, ami a NAV felé bizonyítja, hogy a kereskedő mindent megtett az online kassza beszerzéséhez.

Mindent meg kell tenni a beszerzéshez

Nemigen zárnak be üzletet, benzinkutat, boltot az év elején amiatt, mert az adott helyen nem üzemel online pénztárgép – mondta korábban a Magyar Nemzetnek a NAV informatikai elnökhelyettese. Vágújhelyi Ferenc szerint az adóhivatalnak az a feladata, hogy elősegítse a gazdaság egészséges működését, a hatósági fellépés nem béníthatja meg az országot, nem állíthatja le a mindennapi folyamatokat.

A korábbi bejelentések szerint minden egyes kereskedőt ellenőriz majd a NAV a pénztárgépek miatt, a boltbezárás azonban csak a legvégső szankció. Ugyanakkor valamilyen mértékű szankcióra számíthat, aki nem teljesíti január 1-re az átállást. Az NGM korábbi nyilatkozata szerint “az átállás megoldható, amennyiben a NAV hiányosságot állapít meg, szankcionálni fog.

A pénztárgépekről szóló rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek 2013. december 31-éig üzemeltethetők – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hivatal azonban felhívta a figyelmet, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely megtiltaná az adóalany számára, hogy gazdasági tevékenységét online pénztárgép nélkül folytassa, így a hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép 2013. december 31-ét követő használata kizárólag a Pénztárgéprendelet 71. § (1) bekezdésében foglaltak megsértését jelenti.

A rendelet megszegése esetén a NAV a magánszemélyeket 500 ezer forintig, nem magánszemélyeket 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. Az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárhatja, ha az adózó a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte.

A hivatkozott jogszabályi kötelezettség megsértésének adóhatóság által történő észlelése esetén az adóhatóság minden esetben mérlegeli, hogy az adóalany minden tőle elvárhatót megtett-e a kötelezettsége határidőben történő teljesítése érdekében. Ez minden adóalany tekintetében más- és más magatartást követel meg, amelynek megítélése során az adóhatóság fokozott körültekintéssel jár el.

Hat nagy áruházlánc állhat át online kasszákra
Sikerrel zárult hat áruházlánc kasszarendszerének hatósági engedélyezési eljárása csütörtökön, így végrehajthatják az online bekötést. A fiskalizáció az az eljárás, amellyel megfeleltetik a rendszereket a magyar jogszabályi előírásoknak. Az Auchan, az OMV, az XXXLutz, a Bauhaus, Duty Free és a Hervis kasszamegoldásait is alkalmasnak találta az engedélyeztetési hatóság arra, hogy végrehajtsák az online átállást. Ezzel egyszerre több szegmensben – élelmiszer és vegyes iparcikk, bútoráruház, sport, szabadidő, barkácsáruház, vámmentes bolt, illetve töltőállomás-hálózat – sikerül megvalósítani az online kasszabekötést.

Az adóalanytól elvárható magatartás általánosságban az alábbiak szerint határozható meg:

az üzembe helyezési kód igénylése,

a beszerezni kívánt online pénztárgép gyártójának/forgalmazójának kiválasztása, kapcsolatfelvétel,

forgalmazási engedély megléte esetén megrendelés leadása/szerződés megkötése,

egyedi igényekhez igazított rendszer kifejlesztése esetén az erre vonatkozó megrendelés és a gyártói/forgalmazói visszajelzések az engedélyezési folyamatról, a tervezett ütemezésről,

más, a fentiekkel egyenértékűnek tekinthető, dokumentált magatartás, amely a kötelezettség határidőben történő teljesítésére irányuló kifejezett és komoly szándékot alátámasztja.

A fentiek mellett az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használó, pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az online pénztárgép üzembe helyezéséig köteles havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltatni az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalma tekintetében a PTGNAPLO adatlap benyújtásával.

Az adóhatóság az ügy valamennyi körülményének értékelése alapján dönt a szankció alkalmazásáról, annak mértékéről, illetve – amennyiben az adóalany minden tőle elvárhatót megtett a kötelezettsége határidőben történő teljesítése érdekében – annak mellőzéséről.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek