Csökkent a német befektetők bizalma Magyarországon

2018. október 26. péntek - 10:04 / piacesprofit.hu
  •    

A magyarországi német társaságok jelenleg kevésbe optimisták a magyarországi gazdasági helyzetet illetően, mint fél évvel ezelőtt. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara aktuális felmérése egybecseng azon előrejelzésekkel, miszerint jövőre lassulhat a magyar gazdaság növekedési üteme.

Mind a nemzetgazdaság egésze, mind saját vállalatuk tekintetében a magyarországi német vállalatok már nem olyan optimisták, mint a 2018. februárban végzett felmérésben. A tavaszi elemzésben a vállalatok szinte minden kérdésben több mint tíz éve nem látott bizalmat fejeztek ki, a jelenlegi, szeptember elejétől október elejéig végzett felmérésben azonban nem sikerült újra elérni ezt a magas szintet .

A magyar gazdaság jelenlegi helyzetét még hasonlóan pozitívnak tekintik a cégek, mint tavasszal, de az elkövetkező időszakra vonatkozó kilátások némileg beborultak” – nyilatkozta Dale A. Martin, a DUIHK elnöke az eredmények bemutatása alkalmából. Jelenleg a felmérés szerint a válaszadók mindössze 35 százaléka várja az általános gazdasági helyzet további javulását (tavasszal: 43%), ugyanakkor viszont 13 százalék a romlásra számító vezetők aránya (tavasszal: 6%). Hasonló képet mutat a saját iparág és a saját üzleti helyzet értékelése is.

A pozitív és negatív válaszok egyenlege

(százalékban)

DUIHK1

Forrás: DUIHK-Konjunktúrafelmérés 2018/09

Ez elsősorban az értékesítési elvárások jelentős mértékű visszafogására vezethető vissza: Tavasszal a válaszadók 70 százaléka az árbevétel emelkedésére számított, és csak 6 százalék annak csökkenésére. Jelenleg az arány mindössze 55 – 17 százalék. Ugyanez érvényes az export-elvárások esetében is: A pozitív és negatív várakozások aránya a tavasszal mért 42 – 5 százalékról most 27 – 11 százalékra tolódott el.

Ezek az becslések összhangban vannak más intézmények előrejelzéseivel. Az Európai Bizottság pl. júliusi előrejelzésében megállapította, hogy a belföldi kereslet továbbra is dinamikusan fejlődik, azonban a külföldi piacokon uralkodó helyzet egyre kevésbé támogatja a növekedést.

Kelendő a magyar agy a német iparvidékeken
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 8. Be Smart versenyének nyertes startupjai a Ruhr Summiton, a Ruhr-vidék legjelentősebb, kiállítással és B2B találkozókkal összekötött startup konferenciáján mutatkoznak be október 11-12-én, Bochumban. A Közalapítvány és Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa másfél éve tartó, intenzív együttműködésének köszönhetően számos magyar startup ért már el üzleti sikereket az Észak-Rajna-Vesztfália régióban.

A gyengülő növekedési kilátások elkerülhetetlenül a foglalkoztatási és a befektetési szándékokkiigazításához is vezetnek. Tavasszal még a megkérdezett vállalatok 53 százaléka jelezte, hogy növelné munkahelyeinek számát, és csak 9 százalék számolt be csökkentési szándékról, a jelenlegi felmérésben ez az arány viszont már csak 41 – 15 százalék. A beruházási terveknél hasonló eltolódás mutatkozik: a tavaszi felmérésben a válaszadók 43 százaléka tervezett több, és 11 százalékuk kevesebb beruházást, mint az előző évben, jelenleg azonban ez az érték 37, ill. 13 százalék.

Tekintettel ezekre a tendenciákra, a DUIHK a folyó évre továbbra is erős, mintegy négy százalék körüli gazdasági növekedésre számit, de 2019-re bizonyos mértékű lassulásból kell kiindulni, mondta a Kamara elnöke, Dale Martin.

Az exportgazdaság gyengébb külföldi keresletet tapasztal

Érdemes azonban a válaszokat az exporthányad függvényében is vizsgálni. Megállapítható, hogy az erősen exportorientált vállalatok a nemzetgazdaság és a saját vállalat jelenlegi helyzetét pozitívabban látják, mint a kevésbé exportorientált vállalatok. Az elkövetkező évre vonatkozó elvárások esetén pedig legfeljebb azonosak, de többnyire kevésbé optimisták a főleg a világpiacra termelő vállalatok válaszai, mint az alacsony exportorientációjú vállalatoké.

A legnagyobb kockázat a saját üzleti fejlődéséhez

az elkövetkezendő 12 hónapban (részvények százalékban, csak egy lehetséges válasz)

DUIHK2

Forrás: DUIHK-Konjunktúrafelmérés 2018/09

A nagy exporthányaddal rendelkező cégek jelenleg ugyan még nagyobb arányban vennének fel új munkatársakat, de sokkal inkább visszafogottabbak, ami a beruházási terveket illeti. Úgy tűnik, hogy az exportkereslet jelenleg még indokolja a magas foglalkoztatást, de a kapacitások további bővítése már nem tűnik feltétlenül szükségesnek.

Érdemes megemlíteni ebben az összefüggésben, hogy az exportorientált vállalatok esetén a munkaerőköltség várt emelkedése „csak” 8 százalék, míg az inkább belpiaci orientáltságú vállalatoknál 10 százalékkal számolnak, amit a nemzetközi piacokon tapasztalható erősebb versenyre lehet visszavezetni.

A szakemberhiány továbbra is a legnagyobb kockázat

A szakképzett munkavállalók hiánya továbbra is dominál a jövőbeni kockázatok kérdésére adott válaszok között: minden negyedik vállalat esetében az elkövetkező tizenkét hónapban ez jelenti a vállalat üzleti fejlődésének legsúlyosabb kockázatát, közvetlenül utána pedig következik munkaköltségek alakulása. Mindkét esetben az erősen exportorientált vállalatok még inkább érintettnek érzik magukat, mint az egyéb vállalatok. A kereslet alakulását a harmadik legnagyobb kockázatnak nevezték meg, ami összhangban van a gazdasági fejlődés kevésbé optimista értékelésével.

Előrejelzések a magyar gazdaságra

előrejelzés dátuma

gazdasági növekedés százalékban

2018

2019

Európai Bizottság

2018.07. 12.

4,2

3,0

Kormány (2019-es költségvetési tervezet szerint)

2018. 06.13.

4,3

4,1

Nemzetközi Valutaalap (IMF)

2018.10.09.

4,0

3,3

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

2018.09.20.

4,4

3,5

Végül érdemes még megemlíteni az árfolyam kérdését. Utóbbi különösen a belső piacra irányuló vállalatok esetén nem elhanyagolható kockázat, hiszen számukra a gyengébb forint elsősorban magasabb beszerzési árat jelent az importált áruk esetében, miközben az exportorientált vállalatoknak általában inkább kedvez a gyengébb árfolyam.