Még mindig optimista a magyar gazdaság

2019. február 25. hétfő - 06:06 / piacesprofit.hu
  •    

A tavalyi év utolsó negyedévében folyamatosan emelkedett, 2019 első két hónapjában viszont csökkent a GKI konjunktúraindexe. Februárban az üzleti várakozások közül csak az építőipariak javultak, a fogyasztói várakozások pedig a februári javulás ellenére is elmaradtak a múlt év végitől. A magyar gazdaság szereplőire azonban összességében továbbra is erős optimizmus jellemző.

Az üzleti szférán belül a februári romlás az iparban és a kereskedelemben nem jelentős. Az iparban az elmúlt időszaki termelés és a rendelésállományok – ezen belül az export-rendelések – megítélése romlott, a termelési várakozások és a készletekről alkotott vélemény viszont kedvezőbbé vált.  Az építőipari bizalmi index – a decemberi és januári csökkenés után – februárban pozitívan korrigált. Ezzel alig maradt el a korábbi csúcsértéktől, azaz a termelői kilátások továbbra is kiválóak. A magasépítő cégek kilátásai érezhetően javultak, a mélyépítőké hibahatáron belül romlottak, de összességében immár egy éve ez utóbbiak az optimistábbak. Februárban az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség enyhén, a rendelésállományok értékelése számottevően javult.

emelkedtek a bevételek

Kép: Pixabay

A kereskedelmi bizalmi index februárban háromhavi csökkenés és egyhavi stagnálás után tovább mérséklődött, de még ezzel is az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv közepéhez áll közel. Az eladási pozíció megítélése rosszabb lett, a készlet-szinté nem változott, a rendelésállományé viszont kissé javult. A szolgáltatói bizalmi index februárban visszaesett a tavaly augusztusi szintre. Főleg az általános üzletmenet és az elmúlt időszaki forgalom megítélése romlott, amit a javuló forgalmi várakozások sem tudtak ellensúlyozni.

A foglalkoztatási szándék az építőipar kivételével – ahol viszont januárban volt kiugró mértékű a visszaesés – minden ágazatban óvatosabbá vált. A lakosság munkanélküliségtől való félelme februárban nem változott. Az áremelési törekvés az építőipar kivé-telével – ahol immár a válaszadók több mint fele készül áremelésre a következő három hónapban – minden ágazatban gyengült, a fogyasztók inflációs várakozása viszont tovább erősödött. A magyar gazdaság jövőjének megítélése a januári általános és jelen-tős romlás után jellemzően – főleg az építőiparban és a kereskedelemben – javult, az iparban viszont markánsan tovább erősödött a pesszimizmus. Valamivel jobb lett a la-kosság véleménye.

A GKI fogyasztói bizalmi index a januári csökkenés után februárban annál kisebb mértékben emelkedett.  A lakosság a saját pénzügyi helyzetét, a nagy értékű fogyasztási cikkek várható vásárlási lehetőségét és jövőbeli megtakarítási képességét kissé jobbnak érezte, mint januárban.

Magyarország profitálhat is a Brexitből
Már maga a Brexit folyamat és az azóta végbement változások is tanulságosak, de Magyarország számára konkrét előnyöket is kínálhat a brit kilépés. Még nem késő ringbe szállni a Brexit miatt távozó cégekért, vagy az esetleg hazaköltöző magyar vendégmunkásokért.