hirdetés

Hogyan mérhető és hasonlítható össze a vállalatok fenntarthatósági teljesítménye?

A KPMG felmérése szerint a világ 250 legnagyobb vállalkozása közül 10-ből 9 vállalat készít már beszámolót az ESG (Enviromental/Környezeti, Social/Társadalmi, Governance/Vállalatirányítási) szempontoknak való megfelelésről. A klímaváltozási célok elérésének módja mellett a jelentéstételi gyakorlat is nagymértékben fejlesztendő. A beszámolókészítéshez ugyanis nem létezik még egy egységes standard, a vállalatok különböző módszertanokat alkalmaznak, ami lehetetlenné teszi az összehasonlítást regionálisan, szektoron belül és kívül és sokszor a vállalatok szintjén egyaránt.
hirdetés

Jelenleg száznál is több beszámolási módszertan létezik, amelyeket alkalmazhatnak a vállalatok a fenntarthatósági teljesítményük bemutatására. Ezek egymástól függetlenül vagy részben átfedve kerültek kialakításra. Eddig nem volt fenntarthatósági témában a pénzügyi beszámoló-készítéshez hasonló nemzetközi követelményrendszer (pl.: IFRS), ami segítené ennek a standardizálását.

Ezt felismerve a Világgazdasági Fórum (WEF) és a Nemzetközi Üzleti Tanács (IBC — International Business Council) kezdeményezte egy olyan módszertan kidolgozását, amely általános érvényű és kvantitatív, pénzügyi mérőszámokat egyaránt tartalmaz, és amelyek a vállalatok által alkalmazott fenntarthatósági jelentési keretrendszerbe illeszthetőek. Következetes használatukkal pedig az eltérő alapokon születő beszámolók összehasonlíthatóvá válnak. A megkérdezett vállalatok 90 százaléka üdvözölte egy általánosan elfogadott ESG metrika bevezetését a pénzpiac és a gazdaság egésze szempontjából.

Miért ez a sokszínűség a módszereket illetően?

A fenntarthatósági beszámolók készítése legtöbbször nem szabályozói szintről indultak el, hanem nagyvállalati vagy szakmai szervezetek, mint például a GRI, a CDP a maguk fókuszának megfelelően dolgoztak ki módszereiket. A fenntarthatósági standardok alkalmazása korábban csak korlátozott mértékben voltak kötelezőek egyes országokban, meghatározott vállalati körben (pl.: tőzsdei társaságok, állami érdekeltségű vállalatok, stb). Korábban is voltak harmonizációs törekvések, de eddig nem valósult meg a teljes konvergencia és standardizáltság. Ebből fakadóan előfordult, hogy a jelentések nem voltak teljes mértékben tényszerűek, teljeskörűek, összehasonlíthatóak vagy kiegyensúlyozottak, legtöbbször hiányzott belőlük a befektetői szemléletmód.

Szemléletváltás a fenntarthatóságról való beszédben

A vállalatoknak egyre tudatosabbnak és egyre érzékenyebbnek kell lenniük, oda kell figyelniük tevékenységük minden érintettjére. A munkavállalói közösség, a befektetők, a vevők, a beszállítók, a szabályozók, a hatóságok, a társadalom, a természeti környezet érzékeny és empatikus kezelése részben morális kötelezettség, részben egyre többek által felismert üzleti lehetőség, valódi kihatással a vállalat bevétel- és eredménytermelő képességére. Az ideális az az állapot, amikor a vállalat értékteremtése és részvényesi érték termelése összhangban vannak egymással.

A ’nice-to have’, azaz a ’jó, ha van megközelítést’ napjainkban felváltja a kötelezettség a fenntartható gazdaságra történő átállás érdekében. Ma már a befektetők, a szabályozók, a munkavállalók és a vállalatok tágabb környezete is többet vár el a cégektől, mint pusztán a profittermelést. A ’stakeholder capitalism’, avagy a minden érintett érdekeit figyelembe vevő vállalati működés jogos elvárás: környezettudatos, a szűkebb és tágabb közösségre odafigyelő és a vállalatvezetésében is az egészséges és egyenlő környezetre érzékeny működést takar. Miként lehet ezeket a szempontokat objektíven, összehasonlíthatóan mérni, hogy a cégek a kedvező fejleményekről beszámolás mellett az igazi kihívásokról is valós és egységes képet adjanak?

Szabályozói és piaci ESG-nyomás a vállalatokon és a pénzintézeteken

Az európai szabályozásban az elmúlt időszakban több fenntarthatósággal, környezeti kockázatok mérésével, kezelésével kapcsolatos előírás jelent meg. Ezek közé tartozik például a Taxonómia rendelet, az SFDR vagy az EBA hitelezési folyamatokra vonatkozó iránymutatása, ami az ESG faktorok hitelezési folyamatokba való beépítéséről is szól.

Dinamikus változás megy végbe a pénzügyi világban, amelyben a transzparencia hiánya, a nem riportált fenntarthatósági adatok sokkal magasabb kockázati besorolást, és így magasabb finanszírozási költségeket jelenthetnek.

A hitelnyújtásról és hitelmonitoringról szóló EBA ajánlás részletesen foglalkozik a hitelnyújtási, hitelelbírálási folyamattal. Az ajánlás következtében a bankoknak be kell építeni az ESG tényezőket a kockázati keretrendszerükbe. Ennek elemeként többek között a kockázati stratégiában, a hitelkockázati politikában és a kockázatkezelési politikák és eljárásrendek felülvizsgálata során figyelembe kell venniük az ESG tényezőkkel kapcsolatos kockázatokat is, de különösen a környezeti tényezők és az éghajlatváltozás által a hitelfelvevők pénzügyi helyzetére gyakorolt lehetséges hatásokat. Ezen előírások azonban csak a kezdetét mutatják a zöld pénzügyek térnyerésének, az EU 2050-re célul tűzte ki a karbonsemlegesség elérését, ehhez azonban további intézkedések szükségesek.

2015-ben a G20 országok megállapodtak arról, hogy ösztönzik a cégeket arra, hogy mérjék fel és publikálják a klímaváltozás rájuk gyakorolt hatásait. A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 2015-ben adta ki ajánlását arra vonatkozóan, hogy a vállalatok milyen módon mutassák be a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat és azok pénzügyi vonatkozásait. Eljött az ideje annak, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű adattal értékeljék a cégek a beazonosított klímakockázatok negatív következményei megelőzésére hozott akcióikat.

WEF - IBC 21 alapmutatója négy pilléren alapul

Összhangban az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival a WEF IBC metrika négy pilléren alapul, 18 témát fed le és 21 kvantitatív mutatót nevez meg, mint kritikus jelentőségűt, amiről a vállalatok részben vagy egészben gyűjtenek adatokat. A cél az lenne, hogy ezen mutatókra vonatkozóan, egységesen, minden vállalati fenntarthatósági beszámoló tartalmazzon adatot és mutassa be tevékenységét előmozdítva ezzel a transzparenciát, a mérhetőséget és az összehasonlíthatóságot.

Vállalatirányítás. Hogyan, milyen felelősséggel vezetem a vállalatomat? Pozitívak és fenntarthatóak-e a célkitűzéseim?

A legfontosabb pillér, mivel vállalatirányítási szinten közelít az ESG szempontokhoz. Ez a pillér a vállalat küldetését, a stakeholderek bevonását, hosszú távú működésével kapcsolatos felelősségét, tevékenysége klímakockázat szempontjából való felmérését és tudatosságát jelenti.

Emberek. Miként teremtek egyenlő, egészséges, motiváló környezetet a munkavállalóim közösségének?

A vállalat felelőssége a munkatársai iránt ennek a pillérnek a lényege. Az ezen pillér alá sorolt témák, kulcsmutatók a biztonságos munkahelyet,  az esélyegyenlőséget, a jövedelemegyenlőség, a különbözőség elfogadását és az emberi jogok érvényesítését ölelik fel.

Bolygó. Hogyan segítem azt, hogy a termelésem, a működésem és a fogyasztásom ne terhelje meg a bolygó erőforrásait?

A jövő generációi számára egy élhető bolygó biztosítása. Az ide sorolt mutatók és mérőszámok az üvegházhatású gázok kibocsátására, a TCFD végrehajtására, a felelős vízfogyasztásra vonatkoznak.

Prosperitás. Mit tesz a vállalat a gazdasági fenntarthatóság és a társadalmi jó érdekében?

A vállalat tevékenysége, aktivitása, amellyel tágabb és szűkebb társadalmi környezetének társadalmi ügyeire reagál, gazdasági és technológiai fejlődéséért tesz. A témák és mutatók, amelyek ide tartoznak: a foglalkoztatás, a befizetett adó, a kutatás-fejlesztési tevékenység.

A Világgazdasági Fórum (WEF) Nemzetközi Üzleti Tanácsa (IBC) módszertani segédlete az összehasonlíthatóság érdekében - a különböző jelentéskészítési szabályozásokkal megfeleltethetően - egy olyan kompozit mérőszám, amely 21 mutatón alapul, a világ legjobb iparági gyakorlatait foglalva össze. Harmonizációs keretrendszerként szolgál, amelyhez több, mint 100 neves vállalatvezető (CEO) mellett a KPMG szakemberei is hozzájárultak és véleményeztek.

2021 a fordulat éve

Jobb riportolni, mint nem riportolni. Hiszen a tapasztalataink szerint egyetlen vállalat sem akar ad hoc adatközlési igényeknek megfelelni, ugyanakkor olcsóbb hitelt, finanszírozást és jobb ESG-besorolást szeretne elérni. Ha nincs elérhető és megbízható információ pl.: a CO2 kibocsátásukról, akkor az akár versenyhátrányt vagy működési hatékonytalanságot is eredményezhet számukra. – mondja Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős regionális vezetője. 

A fenntarthatóságért folytatott közös erőfeszítésekben most az egyik legnagyobb kihívás a megbízható adatok elérhetősége. Sajnos jelenleg Magyarországon még mindig nem kötelező valamely nemzetközi standard (pl.: GRI) szerint jelentést készíteni még meghatározott vállalati körnek sem, de a BÉT ESG ajánlásai már tartalmaznak konkrét elvárásokat a kibocsátókkal szemben. Az Európai Unió szabályozásai (Taxonómiarendelet, SFDR, NFRD) ugyanakkor 2021-ben drámai fordulatot hozhatnak ebben a tekintetben.

A WEF és az IBC kezdeményezésére megszületett közös kulcsmutatók szerinti jelentésadás támogatást nyújt a cégeknek egy irányelv alkalmazására a már használt jelentéskészítési standardhoz igazodva. Egy objektív, közös és azonos módon mérhető mutatórendszer nagy előrelépés lenne, és azt, hogy ezt mi mennyire így gondoljuk, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a KPMG rögtön magán kezdte a megközelítésmód érvényesítését és ennek alapján elkészítette nemzetközi beszámolóját – fűzi hozzá Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős regionális vezetője. 

hirdetés

Véleményvezér

Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Pöttöm tankok tartanak Ukrajna felé

Az ukrajnai háború ott tart, hogy minden oldal mindent elővesz a hadi spájzból, ami még működik.
Orbán Viktor után Mészáros Lőrincet is feljelentette Hadházy Ákos

Orbán Viktor után Mészáros Lőrincet is feljelentette Hadházy Ákos

A korrupció ellen harcoló független képviselő Orbán Viktort hivatali visszaélés miatt jelentette fel, Mészáros Lőrincet csalásért.
Elképesztő adatok érkeznek Horvátországból az euró bevezetése után

Elképesztő adatok érkeznek Horvátországból az euró bevezetése után

Már semmi nem a régi. Korábban az euró bevezetése egy országban komoly inflációt okozott, most viszont Horvátországban meglepetést.
Rekord a 100 éven felüliek számában

Rekord a 100 éven felüliek számában

A világjárványt követően általános jelenség volt, hogy mindenütt csökkent a várható élettartam. Japánban viszont meghaladta a 90 ezret a 100 éven felüliek száma.
Szárnyal a német hadiipar

Szárnyal a német hadiipar

Két vesztes világháborút követően is Európa élén a német gazdaság, hadiiparuk pedig hatalmasat lépett előre.
Putyin körözött bűnöző lett akkor Magyarországon is?

Putyin körözött bűnöző lett akkor Magyarországon is?

A Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court) körözést adott ki az orosz elnökre, Vlagyimir Putyinra. 


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo