Változtatható egyoldalúan a munkaköri leírás?

A munkaköri leírást a munkáltatónak kell közölnie a munkavállalóval a munkaviszony kezdetén. Előfordulhat azonban, hogy a feladatkörök változása miatt módosításra van szükség. Felmerülhet ennek kapcsán a kérdés: mit kell tartalmaznia a munkaköri leírásnak, és változtatható-e egyoldalúan a munkáltató által? Szakértőnk segít!

A munkakör

A munkakör azon munkák és feladatok összessége, amelyet a munkavállaló a munkaviszonyban köteles ellátni, és amelyben őt a munkáltató foglalkoztatni köteles. A munkakör meghatározását a munkaszerződésnek kell tartalmaznia. Nem beszélhetünk létrejött munkaszerződésről, ha a felek a munkakörben nem állapodtak meg.

A munkaköri feladatokat nem szükséges és nem is célszerű a munkaszerződésben minden feladatra vonatkozóan, részletesen körülírni. Rendszerint elegendő, ha a munkakör megnevezését tartalmazza a szerződés. A munkakör megjelölése tehát lehet általános jellegű, amennyiben abból kitűnik az elvégzendő munka jellege és az elvégezendő feladatok köre (pl. pénztáros). Kerülni kell azonban a túlzottan általános jellegű munkakör meghatározást, különösen akkor, ha a munkavállalónak munkaköri leírást sem adnak e munkakörre vonatkozóan.

Mi számít valójában a munkaerő felvételnél?
A munkaerő kiválasztás "alapokmánya" hagyományosan a munkaköri leírás. Szakértőnk szerint viszont érdemesebb kompetenciákat vizsgálni! Elmondjuk, hogy áll össze egy kompetencia térkép!
Magát a munkakört többféle módon meg lehet határozni, így a foglalkozás megjelölésével, a feladat jellegének általános meghatározásával, vagy a fontosabb munkafeladatok leírásával. Az sem kizárt, hogy egy dolgozót többféle munkakör ellátására alkalmazzanak.

Lehet, hogy az egész rendszert ideje lenne átgondolni.

A munkaköri leírás tartalma

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkakörbe tartozó feladatokról. A munkáltató e kötelezettségének rendszerint a munkaköri leírás átadásával tesz eleget.

Kép: Pixabay

A munkaköri leírás fogalmát és tartalmát a törvény az említetteken túl nem határozza meg. A minimális tartalom a törvény alapján a munkakörbe tartozó feladatokról szóló tájékoztatás. A feladatok meghatározás mind a munkáltató, mind a dolgozó számára fontos, hiszen ezek képezik a kötelezően ellátandó feladatokat. Más munkakörbe tartozó feladatok elvégzésre csak korlátozottan kötelezhető a munkavállaló, mivel a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a naptári évenként 44 munkanapot nem haladhatja meg. Továbbá a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (beleértve az eltérő munkakört is) nem jelenhet a munkavállalóra aránytalan sérelmet (például végzettségére tekintettel).

A munkafeladatok meghatározásán túl a munkaköri leírásban gyakran szabályoznak más kérdéseket is, így az alá-fölérendeltségi viszonyokat (felettes, beosztottak személye), a helyettesítést, a munkavállaló helyét a munkáltató szervezetében, a felelősségi köröket, a munkakör betöltésének személyi és egyéb feltételeit (végzettség, képzettség stb.).

A munkaköri leírás módosítása

A munkaköri leírás rendszerint nem része a munkaszerződésnek, ezért a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a tartalmát egyoldalúan módosítsa. Tehát például a munkakör jellegéből adódó egyes feladatokat kivehet, más feladatokat felvehet, kibővíthet. Azonban a módosítási lehetőségnek vannak korlátai. A munkáltató egyoldalúan nem alakíthatja át olyan mértékben a munkaköri leírásban foglalt feladatokat, hogy az a munkakör megváltozásához vezessen. Így például, a munkaköri leírás nem bővíthető ki egyoldalúan olyan feladatokkal, amelyek egyértelműen egy eltérő munkakör lényeges tevékenységei. A munkakör megváltoztatásához ugyanis már a felek közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosítása szükséges.

Dr. Szabó Gergely ügyvéd Kocsis és Szabó ügyvédi iroda

Véleményvezér

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon  

Két ábra mutatja, hogy az európai országokban hogyan változott a zöldségek és gyümölcsök ára 2014 és 2023 között.
Szenzáció a magyar költségvetésben

Szenzáció a magyar költségvetésben 

Meglepő számok a nyugdíj költségvetési sorain.
Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba

Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba 

A kormánytagok luxusutazásai lassan mindennaposak.
Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban

Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban 

Az életszínvonal egyik legfontosabb mutatójában mindenki alá értünk Európában.
Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét

Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét 

A magyar nyomozó hatóságokról nem fognak expresszt elnevezni.
Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása 

Ismét kifogtunk egy utolsó helyet az Európai Unióban.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo