hirdetés

Mit mond a GDPR az elhunyt személyek adatainak védelméről?

A személyes adatokkal kapcsolatos hatályos adatvédelmi szabályozás (infotörvény) kizárólag élő természetes személyek személyes adataira terjed ki. Azonban mindenki meghal egyszer, legalábbis a tudomány jelenlegi állása szerint a halált senki sem kerülheti el. Ez felveti azt a kérdést, hogy mi lesz a sorsa az elhunyt személy személyes adatainak adatvédelmi jogi szempontból, illetve az egyes adatkezelőknek a szabályozási rendszerük kialakítása körében miként kell tekintettel lenniük erre a problémakörre – olvasható az RSM Hungary oldalán.

Hazai szálláshelyek, vendéglátóegységek, figyelem!

Pályázzanak és nyerjenek díjat az ország legjelentősebb designversenyén -
nevezzenek be a Klasszis TopDesign 2023 megmérettetésre!
Külföldi és hazai szakértőkből álló zsűri, bemutatkozási lehetőség a nagyközönségnek, exkluzív díjátadó gála.

Regisztráljon most!

hirdetés

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kifejezetten rögzíti, hogy annak rendelkezéseit nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra, viszont biztosítja annak lehetőségét, hogy a tagállamok saját hatáskörben elhunyt személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályozást alakítsanak ki.

Ezt az általános kiindulópontot nem érinti az a körülmény, hogy egyes, úgynevezett szektoriális szabályok már tartalmaznak rendelkezéseket elhunyt személyek személyes adatainak kezelése körében. (Például az egészségügyi törvény az egészségügyi dokumentáció, annak adatai megismeréséhez fűződő jog kapcsán szabályozza az érintett beteg halálát követő eseteket is.)

Más jogágak, így a Ptk. szabályozza a kegyeleti jog intézményét, amely védi a meghalt személy emlékét, amely emlék megsérthető az elhunyt személy személyes adataival történő visszaéléssel is, a Btk. pedig szabályozza a kegyeletsértés bűncselekményét. Ezek a jogági szabályozások azonban nem tartalmaznak rendelkezéseket az adatvédelem körébe tartozó érintetti jogoknak az érintett halálát követő, értelemszerűen más, harmadik személy(ek) által történő gyakorlásáról. A Ptk. csak az elhunyt emlékének „megsértése” esetén, a Btk. pedig az elhunyt emlékének becsületsértés vagy rágalmazás útján történő meggyalázása esetén teszi lehetővé a kegyeleti alapon történő fellépést – azaz a joggyakorlás az elhunyt emlékét sértő magatartásokra korlátozódik, és bírósági eljáráshoz kötött.

Továbbra is marad tehát a kérdés, hogy mi lesz a személyes adatainkkal és érintetti jogaink gyakorlásával halálunkat követően az adatvédelmi jog szempontjából?

Magyarországi szabályozás

2015-ben született meg Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása az online adatok halál utáni sorsáról. Az ajánlás online adatokkal kapcsolatosan született meg, de ettől elvonatkoztatva a NAIH általánosságban megállapította, hogy nincs olyan szabályozás, amely „irányadó́ az olyan személyes adatok kezelésével kapcsolatban, amelyek egy elhunyt személlyel kapcsolatosak, de kezelésüket nem törvény írja elő, hanem az a személy hozzájárulásán alapulna, ha az még életben lenne”.

Mint említettük, a GDPR nyitva hagyja a tagállamok számára azt a lehetőséget, hogy elhunyt személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó saját szabályozást alakítsanak ki.

Az Infotörvény GDPR tükrében történő jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztés beiktatna egy „személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően” szabályozási rendszert a hazai adatvédelmi jogba. Az Infotörvény tervezett módosítását még nem fogadták el, így azt sem tudni, hogy a szabályozási rendszer a javasolt formában fog-e megvalósulni, ha egyáltalán megvalósul.

GDPR: téged is érint
A GDPR az EU adatvédelmi rendelete, amely 2018. május 25-től jelentősen megváltoztatja az adatkezelési szabályokat Magyarországon is. Az új rendelet egységes adatkezelési szabályozást határoz meg az unió területére.
A tervezett szabályozás szerint egyrészről az érintett még életében nyilatkozattal rendelkezhet személyes adatai halálát követő sorsáról oly módon, hogy meghatalmaz egy személyt, aki az érintett halálát követően jogosult az egyes érintetti jogok gyakorlására. Másrészről ilyen meghatalmazás hiányában a törvény erejénél fogva jogosultak lennének az érintett hozzátartozói egyes érintetti jogok gyakorlására. Mind a két esetkör vonatkozásában egy, az érintett halálától számított ötéves objektív időbeli korlátot állítanának fel a jogok érvényesíthetősége körében.

Mint említettük, ez a tervezet még nincs elfogadva. Addig marad a már hivatkozott NAIH-ajánlás, amely felhívja „az online közösségi és egyéb szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók figyelmét arra, hogy adatvédelmi szabályzatukban tájékoztassák a felhasználókat az elhunyt felhasználókhoz köthető adatokkal kapcsolatos jelenlegi jogi lehetőségekre”, egyben már az ilyen szolgáltatások körében alkalmazott általános szerződéses feltételek kialakítása során legyenek tekintettel a kegyeleti jogok érvényesíthetőségére.

Megállapítható tehát, hogy az elhunytakkal kapcsolatos személyes adatok kezelése problematikáját az adatkezelők már jelenleg sem hagyhatják figyelmen kívül, amikor adatkezeléssel kapcsolatos szabályozási rendszerüket kialakítják.

Szerző: dr. Szűcs Bálint Ügyvéd

hirdetés

Véleményvezér

Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában

Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában 

Orbán Viktor szerint nem jó, hogy Európa megszabadult az orosz energiahordozóktól. A miniszterelnök erről tegnap, napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján beszélt.
Van ingyen ebéd

Van ingyen ebéd 

Szerencsések azok, akik a román határ mellett laknak. Kedvelt élelmiszereiket ugyanannál a multinál jóval olcsóbban kapják meg a szomszédoknál.
Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik

Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik 

Azerbajdzsán megtámadta Hegyi-Karabahot, hogy visszaszerezze egykori területét. Az akció teljesen átrendezi a kaukázusi erőviszonyokat.
Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti

Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti 

A befektetők jól átgondolják hová vigyék a pénzüket és ma nehéz jobb helyet találni az USA-nál.
Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi

Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi 

A szakemberek szerint beláthatatlanok a következmények.
A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében

A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében 

Magyarország népessége tényleg drámaian csökken, nemsokára Ausztria lélekszáma is több lesz, mint a miénk, de ez nem általános európai tendencia.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo