Jogkövetési vizsgálat vagy adóellenőrzés?

Az adóigazgatási rendtartás (Air.) 2018. január 1-től már csak két ellenőrzési típust nevesít: az adóellenőrzést és a jogkövetési vizsgálatot. Érdemes tisztában lenni a részletekkel.

Ahogy korábban kifejtettük, a NAV az adózókat – a kötelezően lefolytatandó ellenőrzéseken túl – célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával, valamint egyedi kockázatelemzési eljárás eredményeként választja ki adóellenőrzésre – írja blogjában az rsm.hu szakportál. 

A célzott kiválasztási rendszer folyamatainak, valamint az egyedi kockázatelemzés eredményeként állapítja meg a NAV, hogy végül  jogkövetési vizsgálatot vagy adóellenőrzést indít az adózóval szemben.

A részletekre is ügyelni kell - Kép: SXC

A jogkövetési eljárás  

Jogkövetési eljárás keretében a NAV ellenőrzi, hogy az adózó eleget tett-e jogszabály által előírt adókötelezettségeinek, azokat határidőben tette-e meg, illetve oly módon teljesíti-e, hogy az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas. 

Hogyan választja ki az adóhatóság, hogy kit fog ellenőrizni?
Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy mi alapján dönti el az adóhatóság, hogy mely társaságoknál, magánszemélyeknél végez ellenőrzést. A közérdekű bejelentések nyomán indult eljárások száma elenyésző, mára a NAV komplex kockázatelemzési és kiválasztási rendszerének folyamatai a meghatározóak e kérdésben. Az RSM Hungary adótanácsadó összefoglalta, mi alapján választják ki az ellenőrzés alanyait.
Emellett az adóhatóság adatokat gyűjthet a saját és az adózó nyilvántartásaiban, bevallásaiban szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, hitelességének megállapítása érdekében; vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát. A gazdasági események valódiságát, megkeresésre, a NAV – nyomozók által feltárt adatok és bizonyítékok alapján – a bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálhatja.

A jogkövetési vizsgálat fontos szerepet játszik a kiválasztási rendszer továbbfejlesztésében is, ugyanis a NAV annak során adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához.

Jogkövetési vizsgálatra gyakorlatilag bármikor sor kerülhet a fenti célok megvalósítása érdekében, akár az adott bevallási időszak lezárását megelőzően is, akár folyamatban lévő adóellenőrzés mellett is. A jogkövetési vizsgálatot meghatározott céllal rendelhetik el. 

Az adó-ellenőrzési eljárás

Ezzel szemben az adó-ellenőrzési eljárás során az adóhatóság az adómegállapítási, bevallási kötelezettséget ellenőrzi utólagosan. 

Adóellenőrzésnél: most szólj, vagy hallgass örökre….
Az adózás rendjének újrakodifikálásával megváltozott az észrevétel funkciója a 2018.01.01-je után induló adóellenőrzésekben. Ezentúl az észrevételnek elsődleges jelentősége lesz az ügyek megítélésében – hívta fel a figyelmet a LeitnerLeitner adótanácsadó blogjának legfrissebb bejegyzése.
Erre adónemenként, támogatásonként, időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében sor kerülhet. Ahogy az igényelt költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést a kiutalás előtt szintén vizsgálhatja a NAV adóellenőrzés keretében. Ha a kiutalás jogosságát részben megállapítja a NAV, úgy e részben gondoskodik a kiutalásról, a fennmaradó részben pedig folytatja az ellenőrzést.  

A tendencia szerint az adóellenőrzés célzott, koncentráltabb ellenőrzéstípus. E tendenciát jól mutatja, hogy 2017. január–szeptember időszakban 15 824 darab utólagos adóellenőrzést folytattak le, míg 2018 azonos időszakában 14 246 darabot, ugyanakkor közel azonos a megállapítással zárult vizsgálatok aránya, azaz a „találati pontosság” jelentősen javult. 

Adóellenőrzés és jogkövetési vizsgálat eltérő eredménnyel

A NAV ellenőrzési szemléletének és módszerének változását – miszerint az önkéntes jogkövetést elősegítő ellenőrzések felé mozdul a hatósági gyakorlat – jól szemlélteti, hogy 2017-ről az ellenőrzések száma mintegy 156 ezerről 134 ezerre csökkent. A csökkenő adó-ellenőrzési szám mellett a cél-, illetve jogkövetési vizsgálatok növekvő száma figyelhető meg. Míg 2017. január–szeptember időszakban mintegy 103 ezer ilyen típusú vizsgálatot folytattak le, idén szeptemberig már több mint 124 ezret.

Az adóellenőrzés és a jogkövetési vizsgálat között a leglényegesebb különbség, hogy ellenőrzéssel lezárt időszakot csak az adóellenőrzés teremt. Adóellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozóan ismételt ellenőrzésre csak törvényi feltételek fennállása esetén kerülhet sor.
A jogkövetési vizsgálat során vagy azt követően is lehetőség van önellenőrzés benyújtására, illetve az adóhatóságnak is van lehetősége ugyanazon időszakra és adónemre adóellenőrzést lefolytatnia. 

Fontos különbség továbbá, hogy amennyiben a NAV a jogkövetési vizsgálat során egyes kötelezettségeket érintően mulasztást tár fel, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíti, azonban adónemet érintő terhelő megállapítást nem tehet, adókülönbözetet nem állapíthat meg. A feltárt mulasztásokkal kapcsolatban indult hatósági eljárás során legfeljebb mulasztási bírság szabható ki határozatban. Súlyosabb mulasztás esetén az utólagos adóellenőrzés elrendelése lehet indokolt, ezt a tényt a jogkövetési vizsgálatról felvett jegyzőkönyv rögzítheti. 

A bevallott/bejelentett és bevallani/bejelenteni elmulasztott adó, költségvetési támogatás különbözetét (adókülönbözetet) utólag csak adóellenőrzés során lehet megállapítani, jogkövetési vizsgálat során erre nincs mód. 

Fontos tehát a vizsgálat elején nagyobb figyelmet szentelni az elrendelt vizsgálat típusának, amelyről a NAV által küldött értesítőből, illetve az átvett megbízólevélből tájékozódhatunk. Nem mindegy, hogy milyen ellenőrzés, milyen időszakra van folyamatban cégünkkel szemben, hiszen a jogkövetési vizsgálatnak és az adóellenőrzésnek más az irányultsága, célja és kerete, amely meghatározza az adózó és a NAV jogait és kötelezettségeit az eljárás során.

 

Véleményvezér

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút 

Köszörüljük ki a csorbát üzeni Magyar Péter azoknak, akik eddig azért bírálták, mert baloldali médiumoknál beszélt.
Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben

Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben 

90 forint felett egy zloty ára.
Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba

Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba 

Nem is tudni melyik a nagyobb baj, hogy nincs orvos, vagy, hogy illetéktelenül lakik a polgármester a szolgálati lakásban.
Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket

Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket 

Lóg az orruk az átvert méhészeknek.
A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart

A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart 

Megújulótermelésben a sor végén kullogunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo