Fontos új részletszabályok az adózásban

Emelkedtek az illetékek, szigorodott a készpénzfizetési korlátozás és az iratbevonás szabálya, bizonyos eljárások esetében pedig kötelező az adózó képviselete.

Kép:MTI/KoszticsákSzilárd

Gazdálkodó szervezetek esetében az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett, fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárások illetéke 10 ezer forint 2013. január 1-jétől.

Változott a csőd- és felszámolási eljárás illetéke is. Jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében a felszámolási eljárás illetéke 80 ezer forintra, a csődeljárásé 50 ezer forintra nőtt. Tavaly a felszámolási eljárásért 50 ezer, csődeljárásért 30 ezer forintos illetéket rótt ki a hatóság. A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a felszámolási eljárás és a csődeljárás illetéke egységesen 30 ezer forint idén, írja blog bejegyzésében Pósa Lívia, könyvelő és bérszámfejtő tanácsadó. Ez a kör 2012-ben 25 ezer forint felszámolási eljárási illetéket fizetett, míg a csődeljárás illetéke 20 ezer forint volt a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján.

Adózás rendje

A fizetési könnyítés iránti kérelem esetében a hatósági eljárás ügyintézési határideje 15 napra csökken, ha az adózó minősített adóznak minősül és kérte a sürgősségi eljárást.

Az Art. meghatározza, hogy ki minősülhet minősített adózónak. Ennek alapján legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző három éves cégmúltra van szükség, valamint feltétel az is, hogy a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az adóhatóság nem állapított meg a vállalkozó terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetve legfeljebb két fizetéskönnyítési kérelmet adott be egy éven belül.

Az adatbázisba történő felvételt kérelmezni kell, és pozitív elbírálás esetén az állami adóhatóság külön nyilvántartásában tünteti fel az adózót. Persze ha valaki később az előírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a hatóság azonnal törli a nyilvántartásból.

Nem mentesít, ha nem vesszük át a levelet!
2013. január 1-től a kézbesítési vélelem beálltát minden eredménytelen küldeménykézbesítés esetében megállapítja az adóhatóság, majd a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos adatokat az adóhatóság internetes honlapján közzéteszi, és erről az ügyfélkapun keresztül értesíti az adózót. Kivétel, ha a címzett megtagadta az irat átvételét.
A kézbesítési vélelem megdöntését az adóhivatal honlapján való megjelenéstől számított 15 napon belül lehet kezdeményezni.
Január elsejétől a köztartozásmentes adózói adatbázisba kerülés is megéri, hiszen a listán szereplés ténye általánosan elfogadható a nemleges adó-, illetve együttes adóigazolás bemutatása helyett. Ráadásul a kérelem benyújtása illetékmentes, akár magánszemélyek is kérhetik felvételüket és így az üzleti partnerek felé is a pénzügyi megbízhatóság igazolása lehet.

Az adatbázis nyilvános, bárki számára, előzetes azonosítási eljárás nélkül a NAV honlapjáról elérhető. Mivel az itt szereplő adatok folyamatosan, minden hónap 10-én frissülnek, kizárólag aktuális információk lesznek a listán.

A köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos ügyek intézésére az új KOMA elnevezésű nyomtatványgarnitúra– kérelem, kérelem visszavonása, törlési kérelem és fellebbezés szolgál. A fellebbezést leszámítva csak elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül lehet ezzel kapcsolatos ügyeket intézni.

Szigorúbb készpénzforgalom

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó havonta termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfával növelt ellenértékeként szerződésenként maximum 1,5 millió forint összegben fizethet készpénzben egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak. Mind a két fél 20 százalékos mulasztási bírsággal sújtható a készpénzes kifizetés 1,5 millió forintot meghaladó része után, írja a Frame Könyvelő és Adótanácsadó Iroda bejegyzésében.

Idén már a NAV az ellenőrzés teljes ideje alatt bevonhatja az adózó iratait, ha fennáll annak a veszélye, hogy az ellenőrzés alá vont bizonylatokat, könyveket, az adózással összefüggő egyéb iratokat, információkat megsemmisítik. A bevont iratokat teljes körű beazonosítás mellett, jegyzőkönyvben kell átadni az adóhatóságnak.

A törvény 24/A §. 8. bekezdés alapján, aki éven túl nem fizeti az adókat, vagy nem készíti el az adóhatósághoz benyújtandó bevallásokat, határozott időre (180 napra) felfüggesztik az adószámát. Amennyiben ezen időszak alatt nem pótolja a hiányt, az adószámát automatikusan törlik.

Kötelező képviselet

2013. január 1-től a vámhatóság hatásköréből az állami adóhatóságéba kerül három adónem: A környezetvédelmi termékdíj, a népegészségügyi termékdíj valamint az energiaadó.

2013. január 1-től kötelező az adózó képviselete – ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő által – az alábbi négy hatósági eljárástípusban:

  1. Az adó feltételes megállapítására irányuló eljárás
  2. A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárás
  3. A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás
  4. A felügyeletei intézkedés  iránti kérelem alapján induló eljárás.
2013. január 1-től elektronikusan is meg lehet küldeni az adóhatóságnak az adóregisztrációs eljárást követő kockázatelemzési kérdőívet.

(forrás: Frame Könyvelő és Adótanácsadó Iroda, Gold Accountant Könyvelő- és Bérszámfejtő Iroda)

Véleményvezér

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása 

Ismét kifogtunk egy utolsó helyet az Európai Unióban.
Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium

Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium 

A pórul járt pedagógusok minden bizonnyal beperlik a Belügyminisztériumot.
Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival

Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival 

Valami bűzlik Dániában mondaná Shakespeare.
Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve

Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve 

Mennyire becsüljük meg nyugdíjasainkat?
Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester

Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester 

A vidéket még mindig a Fidesz uralja.
Hatalmas adóemelésre készül Putyin

Hatalmas adóemelésre készül Putyin 

Fogy Moszkva pénze, jön tehát a hadisarc.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo