Egyszerűbben alkalmazhatunk alkalmi munkást

A nyári hónapokban nagyobb az igény az ún. egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerinti foglalkoztatottakra, akiket a köznyelvben csak „alkalmi munkavállalókként” aposztrofálnak. Azonban itt is tisztában kell lenni a szabályokkal.

„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.

Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!

2024. május 16. Budapest

Részletek és jelentkezés

Kép: SXC

Bár az alkalmi foglalkoztatás szabályai egyszerűbbek az általánosnál, (ennek segítségével kerülhetjük el a nyári leállást. De vannak még más tippjeink is!) mégis van néhány dolog, amivel nem árt tisztában lenni, ha élni szeretnénk ezen foglalkoztatási forma alkalmazásával - figyelmeztetett Pentz Edina az RSM-DTM bérszámfejtési vezetője legfrissebb blogbejegyzésében.

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozik az alkalmi munka, a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, a filmipari statiszták foglalkoztatása. Az alkalmi munkavállalókra vonatkozóan bizonyos feltételeknek eleget kell tenni a foglalkoztatotti létszám és a foglalkoztatás napjainak tekintetében. Az alkalmi munkavállalók létszáma ugyanis függ a foglalkoztató átlagos statisztikai állományi létszámától. Rugalmasságot jelenthet azonban, hogy a keret az év során egyenlőtlenül is felhasználható.

További korlátozást jelent, hogy a foglalkoztatás hetente legfeljebb 5 egymást követő napig, havonta legfeljebb 15 napig, évente maximum 90 napig tarthat. (Amit a munkavédelmi felügyelők előszeretettel ellenőriznek.)

Idénymunka

Az idénymunka esetén a feltételek kissé szabadabbak, mindössze az a kikötés érvényesül, hogy a foglalkoztatás egy munkavállaló esetében maximum évi 120 napon keresztül állhat fenn. A filmipari statiszták esetében még ez a korlát sem áll fenn a foglalkoztatotti létszám tekintetében.

Érdemes figyelemmel lenni továbbá, hogy harmadik országbeli állampolgár a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható.

Így foglalkoztassunk diákot
Vége a tanévnek, és ismét sok tízezernyi diák igyekszik zsebpénzét valamilyen nyári munkával kiegészíteni. A munka jellegétől és időtartamától függően igen sokféle foglalkoztatási lehetőséggel élhetnek a cégek, melyekre azonban igen eltérő jogszabályi előírások vonatkoznak.
Munkabér mértéke

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében a foglalkoztató nem köteles legalább a minimálbér összegének megfelelő juttatás fizetésére, azonban itt is érvényesülnek bizonyos minimumszabályok a bérezés tekintetében: a napi „minimálbér” a kötelező legkisebb munkabér 1 napi összegének 85 százaléka (2014-ben 3 970 Ft), illetve legalább középfokú végzettséget feltételező munkakör esetében a garantált bérminimum 1 napi összegének 87 százaléka (4 724 Ft). A törvény a filmipari statiszta esetében – valószínűleg az időtartambeli korlátozások hiánya miatt – egy maximumbért is meghatároz: a napi jövedelem itt nem haladhatja meg a 12 000 forintot.

Alkalmi munkavállalók bejelentése

Az egyszerűsített foglalkoztatást is köteles a munkáltató a NAV felé bejelenteni, azonban rendhagyó módon a bejelentést nemcsak elektronikusan, hanem telefonon is teljesítheti. A bejelentésre a munkavégzés megkezdése előtt, visszavonásra és módosításra a bejelentést követő 2 órán belül, illetve – amennyiben a foglalkoztatás a bejelentést követő napon kezdődik vagy több napon át tart, akkor – az adott napon reggel 8 óráig van lehetőség. Amennyiben ezt követően kerül sor a visszavonásra, úgy már beáll a munkáltató napi közteherfizetési-kötelezettsége.

Egyszerűsített közteherfizetés

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében a munkáltatónak nem kell a klasszikus munkaviszonyt érintő közterhekkel számolnia, hanem idényunka esetében mindössze napi 500 Ft, alkalmi munkánál napi 1 000 Ft, filmipari statiszta foglalkoztatásakor pedig napi 3 000 Ft megfizetésével teljesíti a közteherfizetési-kötelezettségét. A fenti összeg megfizetésével tehát sem neki, sem a munkavállalónak nem keletkezik egyéb fizetési kötelezettsége. A munkavállalónak kifizetett bér tehát nettó jövedelemként realizálódik.

Fontos megjegyezni azonban, hogy abban az esetben, ha a munkavállalónak kifizetett összeg meghaladja a foglalkoztatás napjainak és a minimálbér napi összegének (4 670 Ft) szorzatát (mentesített keretösszeg), akkor a felettes összeget a munkavállalónak a bevallásában szerepeltetni kell és az éves adóbevallás beadásával egyidejűleg ezen rész után 16 százalék személyi jövedelemadót (szja) kell fizetnie.

Munka Törvénykönyve: semmi sem változott?
Két éve lépett érvénybe az új Munka Törvénykönyve, amely lényegesen egyszerűsítette a rugalmas foglalkoztatási formákat. Egy friss felmérés szerint a cégvezetők többsége nem észlel könnyebbséget a szabályozás megváltozása miatt – igaz a legtöbben nem is alkalmazzák az új lehetőségeket.
További könnyebbséget jelent, hogy a foglalkoztatónak nem kell január 31-ig kiadni a munkavállaló számára az összesített igazolást, csupán arról kell írásban tájékoztatnia, hogy mikor, milyen összegben szerzett jövedelmet egyszerűsített foglalkoztatása következtében.

Néhány munkajogi könnyítés

Az új Munka törvénykönyvéről részletesebben itt olvashat!

A Munka Törvénykönyve is tartalmaz adminisztrációs könnyítést az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozóan:

- a munkaszerződéstől nem lehet elállni; nincs mód a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra; a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató nem köteles a munkaviszony végén az előírt igazolásokat kiadni;

- nincs határideje a munkaidő-beosztás előzetes közlésének és a munkáltató munkaidőkeret hiányában is alkalmazhat egyenlőtlen munkaidő-beosztást; nem érvényesülnek a vasárnapra, illetve munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás korlátai;

- nem alkalmazandók a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések, ugyanakkor a munkaviszony megszűnésekor a természetben igénybe nem vett, időarányos szabadságot meg kell váltani;

- nem jár betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság;

- minta-munkaszerződés (lásd 2010. évi LXXV. törvény melléklete) alkalmazása esetén nem kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartására és az írásos munkabér elszámolásra vonatkozó előírások

Véleményvezér

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba 

A nagy újraelosztási ráta ellenére alig jut az egészségügyre.
Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság

Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság 

Négy hónap alatt tűnt el a költségvetési hiány.
Újra lőnek az ukrán tüzérek

Újra lőnek az ukrán tüzérek 

Nagy hatótávolságú rakétákat is kapnak az ukránok.
Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján 

A magyar jogásztársadalom levizsgázott.
Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo