Nem a kiadásokkal lesz gond a magyar büdzsében...

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az idei költségvetés adókból, illetékekből, valamint az állami vagyon értékesítéséből származó bevételeinek teljesülését általában közepes, egyes esetekben azonban magas kockázatúnak ítéli meg - ez derül ki a számvevőszéknek az államháztartás vagyoni és pénzügyi helyzetéről kiadott jelentéséből. A PM egyetért a kockázatokkal, ugyanakkor azt emeli ki, hogy az ÁSZ is megerősíti: a kormány végrehajtotta törvényi kötelezettségét, így a törvény által meghatározott határidőben a választók az április országgyűlési választások első fordulója előtt megismerhetik a költségvetés aktuális helyzetét.

200 milliárd mínusz?

A kiadásokat illetően azonban az ÁSZ úgy látja: bár itt is vannak kockázatot, fegyelmezett, szigorú gazdálkodással a törvényben maghatározott szint körül tarthatók. A hétfőn nyilvánosságra hozott jelentés szerint az áfa és a jövedéki adó bevétele a kormányzati prognózisnál összesen 48-67 milliárd forinttal lehet kevesebb, míg társasági adóból, hitelintézeti járadékból, evából, regisztrációs adóból a bevétel 63-81 milliárddal maradhat el a prognózistól.

Az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések megvalósulása szintén magas kockázatú az ÁSZ szerint, a valószínűsíthető bevételkiesés legalább 20-25 milliárd forint, míg a vagyonadó részleges hatályon kívül helyezése további 49 milliárd forint bevételkiesést jelent.

Az ÁSZ úgy ítéli meg, hogy a központi költségvetés prognosztizált pénzforgalmi szemléletű hiányának teljesülése még változatlan kiadási főösszeg mellett is kockázatos.

Tartalék maradjon tartalék 

Az ÁSZ célszerűnek tartaná, hogy a tartalékok (általános tartalék, céltartalék, stabilitási tartalék) előirányzott 188,9 milliárd forint összegéből a - 2010. március 5-i adatok szerint - még rendelkezésre álló, 143,8 milliárd forint az év hátralévő részében ne kerüljön felhasználásra, amely így a központi költségvetés várhatóan kieső bevételeinek "pótlására" szolgálhat. A fejezeti tartalékokat (13,5 milliárd forint) pedig a gazdasági folyamatok ismeretében használják fel.

Az ÁSZ bírálja, hogy bár az államháztartás egészéről kell a jelentést elkészíteni, ennek a követelménynek a rendelkezésre bocsátott anyagok nem tesznek eleget, mivel az önkormányzati alrendszer adatait nem tartalmazzák sem a vagyoni, sem a pénzügyi helyzetre vonatkozóan. A rendelkezésre bocsátott anyagokban szereplő, állami vagyonnal kapcsolatos kimutatásokban megjelenő adatok megbízhatósága sem biztosított a számvevők szerint, mivel az MNV Zrt. pénzügyi és vagyonnyilvántartása 2008-ban sem volt egységes, teljes körű és megbízható.

A 2010-es pénzpiaci folyamatok várakozásoknak megfelelő alakulása esetén, elkerülhető az 50 milliárd forint összegű kamatkockázati tartalék felhasználása, de itt is látnak kockázatokat a számvevők. Arra is figyelmeztetnek, hogy bár a PM a nemzetközi hitelcsomagból további lehívásokat nem tervez, azonban a pénzpiaci helyzet kedvezőtlen alakulása esetén szükségessé válhat a hitelcsomag fel nem használt teljes összegének, vagy egy részének lehívása.

Önkormányzati gondok

Az állami kezesség jellegéből adódóan az előirányzat és a prognózis nagyfokú bizonytalanságot hordoz. A prognosztizált összegtől 3-4 milliárd forinttal magasabb kifizetés valószínűsíthető - írják. Kritikával illeti az ÁSZ, hogy a helyi önkormányzati alrendszer eladósodásáról a PM jelentés nem tesz említést. Az 1.000 milliárd forint összegű adósságállomány, ezen belül a kötvénykibocsátással járó hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítése az érintett önkormányzatoknál, különösen a megyeieknél (megfelelő saját forrás hiányában) a gazdálkodást - ebből következően a közfeladat-ellátást - a következő években ellehetetlenítheti.

Különösen a megyei önkormányzatoknál aligha lesz elkerülhető a kormányzati segítség. A kötvénykibocsátásból származó betétállomány felhasználása az államháztartási hiánycél teljesítését veszélyeztetheti az elkövetkező években. Veszélyforrást jelentenek az önkormányzati kezességvállalások, amelyeket indokolt lenne országosan és önkormányzat típusonként bemutatni - jegyzi meg a jelentés.

Az önkormányzatok egészére nézve a PPP-konstrukcióban megvalósult önkormányzati beruházásokból fakadó kötelezettségek, következésképp azok kockázatai sem ismertek - hívja fel a figyelmet az ÁSZ.

A számvevők hiányolják a fejezetek későbbi éveket terhelő kötelezettségvállalásainak bemutatását is. A PM szempontrendszere ugyanis nem tartalmazta többek között a 2010-et követő évekre vonatkozó kötelezettségvállalások nagyságrendjét, a céltartalék terhére benyújtott többletigényeket, a követelések és kötelezettségek teljes körű bemutatását. Ráadásul az előző évhez hasonlóan, többszöri kérésük ellenére az idén sem álltak rendelkezésre a 2000-es sorszámú kormányhatározatok. Az ÁSZ részére eljuttatott jelentésekből az államháztartás vagyoni és pénzügyi helyzete, valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek nem állapíthatók meg - szögezi le a jelentés.

A PM is

A PM közleményében kiemelte, hogy a bevételi oldal kockázatait a PM is hangsúlyozta, hiszen a világgazdasági válság idején jelentős bizonytalansággal lehet az adóbevételeket tervezni. Egyetértenek abban is, hogy a költségvetésben meghatározott hiánycél tartásához jelentős tartalékok szükségesek, ezért döntött úgy a kormány, hogy az ÁSZ javaslatával megegyezően a közel 100 milliárd forintos stabilitási tartalékot lényegében befagyasztja. Ezen túl rendelkezésre áll az 50 milliárd forintos kamatkockázati tartalék, ami szintén a költségvetési hiánycélok elérhetőségét segíti. Mindezek mellett is egyetért a PM azzal a megállapítással, hogy a kitűzött hiánycél csakis fegyelmezett és feszes költségvetési gazdálkodással tartható, amelynek a teljes évben érvényesülnie kell.

A jelentés első változatát az ÁSZ kérésére kiegészítették az önkormányzatokra vonatkozó adatokkal - tették még hozzá.

Véleményvezér

Egyedül Magyar Péterről kellett titkosan szavazni

Egyedül Magyar Péterről kellett titkosan szavazni 

Magyar Péter szerint a róla szóló szavazáskor megszületett a Fidesz és a Szocialista frakció.
Szlovákia megkapta első F-16-os vadászgépeit

Szlovákia megkapta első F-16-os vadászgépeit 

Vásárolnak a szlovákok, miközben szidják az eladót.
Elismeréseket kap Joe Biden amerikai elnök

Elismeréseket kap Joe Biden amerikai elnök 

Joe Biden lemondott a következő négy évről, de megnyerte a következő hat hónapot!
Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz 

Már gyurcsányozni sem érdemes.
Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár

Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár 

Világváros lesz Kolozsvárból.
A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak

A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak 

Nem is volt, de azért megszüntetnék.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo