Mit tanulhat a magyar Xtend program a lengyel KKV tőzsdétől?

2018. június 08. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
 •    

A NewConnect tőzsdepiac Európa második legnagyobb alternatív kereskedési rendszere a maga 404 jegyzett cégével és 1.977 millió eurós összegű kapitalizációjával. A megnyitása óta eltelt időszak alatt a NewConnect-re belépett cégek 119 millió euró összegű osztalékot fizettek a részvényeseiknek. A BÉT által életre hívott Xtend is hasonló sikerek elérésére törekszik, amelynek alapját a lengyel és angol minta szolgáltatja. Hogy a magyar gazdaságban is elérhető-e az a kívánt gazdasági hatás, mint a lengyelben, még sok összetevőnek a függvénye, azonban a kezdeményezés mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. Tőkebefektetési jogi szakértőnk, a Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda tanulmánya a NewConnect sikereiről.

2007. augusztus 30-án nyitotta meg virtuális kapuit a NewConnect (NC), mint alternatív kereskedési rendszer, amelyet a Varsói Értéktőzsde szervezett meg és felügyel. A NC program kifejezetten fiatal és dinamikusan fejlődő lengyel és külföldi KKV-k számára került kifejlesztésre, mint a tőkebevonás alternatív formája. Azzal a szándékkal indították el a programot, hogy olyan KKV-kat érjenek el, amelyek egyébként nehezen jutnának a piaci finanszírozás bármilyen fajtájához, vagy nem tudnák teljesíteni a tőzsdére lépés szükséges és szigorú feltételeit. Így a NC liberálisabb formai kötelezettséget és információs követelményt biztosít, amely a platformon megjelenő KKV-k számára a tőkeszerzést az egyes hagyományos módoknál olcsóbbá teszi. A kezdeményezést sikerek övezték, amelynek eredményeként 2017. elejére 59 cég lépett át a főpiacra, a Varsói Értéktőzsdére.

A Varsói Értéktőzsde olyan KKV-k számára nyitotta meg a NC kapuit, amelyek

Mit kell tudnunk a KKV Tőzsdéről?
Egyre többet lehet arról hallani, hogy deklarált gazdaságpolitikai cél a KKV-k szabályozott piacra lépésének könnyítése. E cél érdekében egyrészt a BÉT létrehozta az Xtend programot, másrészt a KKV-k a Tőzsdefejlesztési Alap forrásait is igénybe tudják venni a piacralépés megkönnyítése érdekében. Az ilyen KKV piacokat a „hagyományos” tőzsdével ellentétben multilaterális kereskedési platformoknak (MTF) hívjuk.  Az alábbi cikkben a Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda közreműködésével az MTF legfontosabb jellemzőit gyűjtöttük össze.
 • legfeljebb 3-4 éve alakult részvénytársaságok és start-up fázisban tartanak,
 • részvényei korlátlanul átruházhatóak és a társaság nem fizetésképtelen, vagy nem áll felszámolási eljárás alatt,
 • együttműködik a Felhatalmazott Tanácsadóval,
 • meghatározott, minimális információt nyújt magáról a befektetők számára,
 • legfeljebb néhány 100 millió Ft-nak megfelelő tőkeösszeget kívánnak bevonni,
 • innovatív szektorban tevékenykednek (mint pl. információs technológia, biotechnológia, alternatív energia),
 • várható kapitalizáiója legfeljebb 1,5 Mrd forint, továbbá
 • magas növekedési potenciál jellemzi és esélyes arra, hogy a közeljövőben a szabályozott elsődleges piacra továbblépjen.

A NC előnye, hogy a platformon szereplő cégek részvényeikkel a nyilvános piacon kereskedhetnek, de működésük jogilag szigorúan szabályozott, amelyet direkt a platformon szereplő KKV-kra szabtak.

Miért választották a KKV-k a NewConnect-et?
 1. tőkebevonásra való igény, mind a NC-re való belépéskor, mind későbbi kibocsátás alkalmával;
 2. piacot teremtsenek a részvényeiknek, valamint lehetőséget teremtsenek a már meglévő részvényeseiknek az exitre;
 3. objektív piaci cégértéke(lés)t kaphatnak a részvényesek;
 4. megtörténhet a profil módosítása vagy kibővítése a tengerentúli működés célzatával;
 5. munkavállalók ösztönzése.

A NC platformon való szereplésnek két módja lehet: a privát felajánlás, mint zártkörű kibocsátás vagy a közfelajánlás, mint nyilvános kibocsátás.

A zártkörű kibocsátásban lévő ajánlat legfeljebb 149 személy számára szólhat, amelynek intézményi- és magánbefektetők lehetnek a címzettjei. Ezen felajánlás legfeljebb 2-3 hónapot vesz igénybe, amelynek egyik legfontosabb részét képezi az Információs dokumentum, amely a Felhatalmazott Tanácsadó által kerül elfogadásra.

Nyilvános kibocsátás esetén a KKV-nak, mint kibocsátónak azonos befogadási eljárásokat szükséges lefolytatni, mintha a szabályozott tőzsdepiacra vezetné be a részvényeit, ide értve azt is, hogy az általa nyújtott információs dokumentumot a Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnak is el kell fogadnia. A teljes eljárás legfeljebb 6-9 hónapot vesz igénybe.

Szerzőnkről:
pinterattila_kisDr. Pintér Attila LL.M., ügyvéd, társasági és cégjogi szakjogász, az ELTE Állam-, és Jogtudományi karának PhD hallgatója, kutatási témája a tőkebefektetések joga. A Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda tőkebefektetési és vállalatfinanszírozási üzletág vezetéséért felelős irodavezetőjeként számos tőkebefektetési és vállalatfelvásárlási projektben látta már el intézményi befektetők, valamint kis-, és középvállalkozások jogi képviseletét.

Ezen folyamatokban nélkülözhetetlen szerepet tölt be a Felhatalmazott Tanácsadó (Authorized Adviser), aki a bevezetés előtt és azt követően is közreműködik a KKV működésében. A NC indulásának tervezésekor ugyanis a szabályozó észlelte, hogy a lengyel KKV-k nem rendelkeznek jelentős cégvezetési tapasztalattal, és nem szívesen alkalmaznának ilyen kvalitással bíró külsős személyt. Ezért a Varsói Értéktőzsde akként döntött, hogy angol mintára (Nominated Advisor – Nomad) az ezzel járó feladatot és felelősségi kört kiszervezi, ezáltal megalkotva a Felhatalmazott Tanácsadó, mint jogi- és pénzügyi tanácsadó szerepkörét. A Felhatalmazott Tanácsadó felelős annak megítéléséért, hogy az adott KKV alkalmas-e a NC-re való belépésre. Ezen kívül informálja a NC működésének szabályairól az adott KKV ügyvezetését, továbbá tájékoztatja a felelősségi és kötelezettségi köreiről, továbbá monitoring keretében ellenőrzi, hogy az adott KKV az elvárt közzétételi kötelezettségének eleget tesz-e.

A Felhatalmazott Tanácsadó a NC rendszerben betöltött különös szerepét jól szemlélteti az a tény, hogy amennyiben az adott KKV megszünteti az együttműködését a Felhatalmazott Tanácsadóval, úgy a részvényeinek értékesítése is felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az nem jelöl ki újabb Felhatalmazott Tanácsadót.

A NC rendszerének fenntartásában – a szervezeti struktúrán és a kevésbé költséges belépésen kívül – jelentős szerepet játszanak a lengyel lakossági befektetők viszonylag magas száma, akik megtakarításaikat hajlandóak kockáztatni egy várhatóan magas hozam érdekében.

A BÉT Xtend platformja is nagyon hasonló struktúrában fog működni a jelenlegi elképzelések és publikált adatok szerint. A BÉT rendkívül alapos előkészítő munkákat végzett el, amelynek során elemezte a hazai KKV szektort, hogy mely cégek lehetnek alkalmasak a platformra való belépésre, továbbá a kötelező tanácsadók kijelölésére is már sor került, a BÉT szervezetrendszere felkészült a platform megnyitására. Kiváncsian várjuk, hogy a BÉT Xtend elindulásával a magyar befektetők hajlandóak-e kockázatatni megtakarításaikat, és kap-e a magyar KKV Tőzsde is olyan kiemelt sajtófigyelmet, mint amilyet az elmúlt év során a főpiacon, a BÉT-en való kereskedés kapott.

Szerző:

Dr. Pintér Attila LL.M.,

ügyvéd, társasági és cégjogi szakjogász

Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek