Mi a teendő a gazdasági társaság tőkevesztése esetén?

2019. február 08. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
 •    

Ha a gazdasági társaság veszteséges működésének következtében saját tőkéjének jelentős csökkenését könyveli el, ez nemcsak a társaság vagyoni helyzetének megnehezüléséhez vezethet. Ha a saját tőke csökkenése következtében a jogszabályi előírás szerinti tőkeszint sem teljesül, és a cég a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, ez akár a cég megszüntetéséhez is vezethet. Mi a teendő a gazdasági társaság tőkevesztése esetén?           

Jegyzett tőke

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje az a tőkeösszeg, amelyet a tagok a társaság létesítésekor vagy jegyzett tőke emeléskor bocsátanak a társaság rendelkezésére. A jegyzett tőke a tagok pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásaiból áll.

A társaság létrehozásakor előírt jegyzett tőkét a tagok, részvényesek a létesítő okiratban előírt módon és ütemezésben kötelesek rendelkezésre bocsátani. Ez történhet az alapításkor, illetve a létesítő okiratban meghatározott későbbi határidőben.

Nyilvános cégadatok: még mindig sokan nem tudják
Az üzleti életben egyre fontosabb az információ. Az információnak megbízhatónak és gyorsan, könnyen elérhetőnek kell lennie. Milyen információk ingyenesek egy cégről, és mire jók ezek? Sokan még mindig nem tudják ezekre a választ – hívta fel a figyelmet Dr. Kocsis Ildikó jogi szakértőnk.

A Polgári Törvénykönyv bizonyos társasági formákra előírja a jegyzett tőke kötelező legkisebb mértékét. Így korlátolt felelősségű társaság esetén a jegyzett tőke (törzstőke) minimuma 3 millió forint. Zártkörűen működő részvénytársaság esetén a minimális jegyzett tőke (alaptőke) 5 millió forint, nyilvánosan működő részvénytársaság esetén 20 millió forint.

Saját tőke

A jegyzett tőke lényegében azt mutatja meg, hogy a gazdasági társaság milyen tőkével alakult, és nem feltétlenül a jelenlegi tőkehelyzetét jellemzi. Ezzel szemben a saját tőke inkább a társaság tényleges tőkehelyzetét, szabadon felhasználható saját forrását mutatja.

A saját tőke a – jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett – jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a társaság tárgyév adózott eredményéből tevődik össze. A fentiekből következően a saját tőke mértéke lehet magasabb vagy alacsonyabb a jegyzett tőkénél, vagy azonos azzal.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

A gazdasági társaság tőkevesztése

Ha a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökken, az nem csak a cég saját tekintetében jelent problémát, hanem a társasággal kapcsolatban lévőknek is kockázatos. Ugyanis ha a társaságnak nem áll rendelkezésére elegendő forrás, akkor tartozásainak kiegyenlítése előbb-utóbb nehézségekbe fog ütközni. Ezért a társaságnak, illetve a tagoknak jogszabályi kötelezettsége is fennáll arra vonatkozóan, hogy intézkedjenek, ha a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke szintje alá csökken.

Saját tőke, jegyzett tőke – segítünk átlátni a lényeget
Mi a különsbség a saját tőke és a jegyzet tőke között, mikor, mire kell ügyelni ezekkel kapcsolatban? A Piac & Profit szakértője segít!

Ha egymást követő 2 üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, akkor a tagoknak a második év beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül gondoskodniuk kell a szükséges saját tőke biztosításáról. Ha e határidő lejár, és a saját tőke nem kerül pótlásra, vagy a tagok eleve nem látnak erre lehetőséget, akkor a társaság több lehetőség közül választhat.

 • A cég átalakulhat olyan társasági formába, amelynek alacsonyabb vagy nincsen kötelezően előírt jegyzett tőkéje. Például a kft. átalakulhat betéti társasággá.
 • A társaságnak lehetősége van arra is, hogy egy másik társasággal egyesüljön.
 • Természetesen a tagok választhatják azt a lehetőséget is, hogy a céget megszüntetik.

A Polgári Törvénykönyv a kft. esetén előírja, hogy

 • az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent.
 • Köteles a taggyűlés összehívására az ügyvezető akkor is, ha a kft. saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent.
Társasági jogi csapdák – komoly következményekkel
A pár évvel ezelőtt hatályba lépett Ptk. kiszélesítette a társaságok autonómiáját, így a cégek ma már bizonyos korlátok között bátran formálhatják saját képükre belső szervezetüket és működésüket. Ugyanakkor megmaradt számos, kevesek által ismert merev, társasági jogi szabály, amelyben való figyelmetlenség komoly jogi és anyagi következményekkel járhat

Ugyanígy köteles eljárni, és a részvénytársaság közgyűlését összehívni az igazgatóság, ha az rt.

 • saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 • a saját tőke a törvényi alaptőke-minimum alá csökkent.

A tőkerendezés lehetősége

Amennyiben a tagok, részvényesek a saját tőke biztosításáról döntenek, akkor ennek többféle módja van.

 • A tőkepótlás tipikus eszköze a tagok, részvényesek részére elrendelt pótbefizetés, ha ezt a létesítő okirat megengedi.
 • A saját tőke/jegyzett tőke aránya például úgy is helyreállítható, ha a cég a jegyzett tőkéjét leszállítja a megfelelő szintre, a jegyzett tőkén felüli saját tőke javára.
 • Ázsiós tőkeemelésnek nevezik azt a megoldást, ha a jegyzett tőkét úgy emelik, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás kisebb részével emelik a jegyzett tőkét, nagyobb részével a tőketartalékot, így növelve a saját tőkét a szükséges szintre.
 • A saját tőke emelésére az is lehet megoldás, ha a cég vagyonának könyv szerinti értéke jelentősen alacsonyabb a piaci értéknél, és ezt az eltérést értékhelyesbítés keretében rendezik.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

A fenti tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek