GDPR – gyakori kérdések: hogyan kell kezelni a magánszemélyektől érkező kérelmeket?

2018. július 16. hétfő - 15:00 / piacesprofit.hu
  •    

Az uniós adatvédelmi rendelettel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre választ adó sorozatunkban a következőkben a vállalkozások számára fontos kérdéseket válaszoljuk meg az Európai Bizottság tájékoztató anyaga segítségével.

A Piac & Profit minden, a GDPR-al kapcsolatos cikkét itt találja!

Kérdés: 

Hogyan kell kezelni a magánszemélyektől érkező kérelmeket?

Válasz:

Megtörténhet, hogy magánszemélyek veszik fel közigazgatási szervekkel a kapcsolatot, hogy gyakorolhassák jogaikat az általános adatvédelmi rendelet értelmében (a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, kifogásolás, az automatizált adatkezelésen alapuló döntések alóli mentesülés joga).

Vegye figyelembe, hogy a magánszemélyeknek kifogásolási joguk van azzal szemben, ha közigazgatási szervek közérdekű feladat végrehajtása érdekében személyes adataikat kezelik. Az érintettnek a közigazgatási szerv számára be kell mutatnia a sajátos helyzetére vonatkozó indokokat. A közigazgatási szerv folytathatja az adatkezelést és megtagadhatja a kérelmet, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelésre kényszerítő erejű jogalapja van, amely elsőbbséget élvez az érintett jogaihoz és szabadságaihoz képest, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Itt elérhető az Európai Bizottság adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása!

A magánszemélyek nem jogosultak a rájuk vonatkozó adatok továbbítására olyan esetben, amikor az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében van szükség.

A kérelmekre a közigazgatási szervnek indokolatlan késedelem nélkül, és alapvetően a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolni kell. Kiegészítő információkat kérhet a kérelmező személyazonosságának megerősítése érdekében. A kérelem elutasítása esetén tájékoztatni kell az érintettet az elutasítás okairól, valamint arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz és jogorvoslatot kérni.

Előző kérdés: Kinek az adataira vonatkozik a szabályozás?

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek