Döntött a bíróság: a bridzs nem sport

2017. október 27. péntek - 11:25 / piacesprofit.hu
  •    

Történelmi ítéletet hozott az Európai Bíróság, eszerint a kontrakt versenybridzs nem tartozik a „sport” héairányelv értelmében vett fogalma alá, ilyen formán pedig nem részesülhet adóvisszatérítésben.

A The English Bridge Union (EBU) a kontrakt versenybridzs angliai szabályozásáért és népszerűsítéséért felelős nemzeti szervezet. Ez a kártyajáték a bridzsjáték egyik, nemzeti és nemzetközi szinten versenyszerűen játszott változata, amelyben az egyes csapatok egymást követően ugyanazokkal a lapokkal játszanak, mint a másik asztaloknál ülő csapatok. A pontozás ily módon a viszonylagos teljesítményen alapul. Az EBU kontraktversenybridzs-bajnokságokat szervez, amelyeken a tagok nevezési díj megfizetése ellenében vehetnek részt. Az EBU e nevezési díjak után megfizeti a héát. Az EBU a héairányelv alapján kérelmezte ezen adó visszatérítését. Úgy véli, hogy a meghatározott, sporttal szoros kapcsolatban álló szolgáltatások tekintetében az irányelv által biztosított mentességben kell részesülnie.

A brit adóhatóság azon az alapon utasította el e kérelmet, hogy azon rendelkezésekből, amelyek alapján a meghatározott, „a sporttal szoros kapcsolatban álló” szolgáltatások mentesülnek az adó alól, az következik, hogy a „sportnak” lényeges fizikai elemmel kell rendelkeznie.

eu zászló

Kép:EU

Az EBU keresetet indított az adóhatóság e határozatával szemben, amelyet elutasítottak. Az e keresettel szembeni fellebbezés nyomán az az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (másodfokú közigazgatási bíróság [adójogi és kancelláriai tanács], Egyesült Királyság), megállapítva, hogy a kontrakt versenybridzs magas szintű szellemi készségek igénybevételével jár, azzal a kérdéssel fordul a Bírósághoz, hogy az irányelv értelmében vett „sportról” beszélhetünk-e a kontrakt versenybridzs tekintetében.

A csütörtökön kihirdetett ítéletében az Európai Bíróság először is megjegyzi, hogy nem arra kérik, hogy általánosságban határozza meg a „sport” fogalmának jelentését, hanem hogy azt a héairányelv keretében értelmezze. A Bíróság emlékeztet arra, hogy mivel a 2006/112 irányelv egyáltalán nem határozza meg a „sport” fogalmát, az állandó ítélkezési gyakorlat alapján e kifejezést az általános nyelvhasználatban elfogadott szokásos jelentése alapulvételével kell megállapítani, figyelembe véve azon szövegkörnyezetet, amelyben e kifejezést használják, és a szabályozás által elérni kívánt célokat. A Bíróság megállapítja, hogy a héamentességekkel összefüggésben, amelyeket szigorúan kell értelmezni, az irányelvben szereplő „sport” fogalmának értelmezése e kifejezés általános jelentésének megfelelő tevékenységekre korlátozódik, amelyek nem elhanyagolható fizikai elemmel rendelkeznek.

Megálljt parancsol az Európai Bíróság a NAV gyakorlatának
Friss döntésében immár sokadszor mondta ki az Európai Unió Bírósága (EUB), hogy a NAV jogsértően tagadja meg az áfalevonást azoktól a tisztességes adózóktól, akik nem tudhatták, hogy az általuk befogadott számlán szereplő szolgáltatást nem a számla kiállítója teljesítette.

Jóllehet a Bíróság elismeri, hogy a kontrakt versenybridzs logikát, memóriát, stratégiát és laterális gondolkodást igényel, és az a fizikai és szellemi egészség szempontjából jótékony hatással járó tevékenységnek minősülhet az abban rendszeresen részt vevők számára, megállapítja, hogy az, hogy valamely tevékenység hozzájárul a szellemi és a fizikai egészség megőrzéséhez, önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy e tevékenység az ugyanezen rendelkezés értelmében vett „sport” fogalma alá tartozik. Az a körülmény, hogy valamely tevékenységet, amely hozzájárul a szellemi és a fizikai jólét megőrzéséhez, versenyszerűen gyakorolják, nem teszi lehetővé eltérő következtetés levonását.

A Bíróság megállapítja, hogy a kontrakt versenybridzshez hasonló tevékenység, amelyet elhanyagolhatónak tűnő fizikai elem jellemez, nem tartozik a héairányelv értelmében vett „sport” fogalma alá. Ugyanakkor a testület rámutatott arra, hogy az ilyen értelmezés nem érinti annak vizsgálatát, hogy valamely elhanyagolhatónak tűnő fizikai elemmel rendelkező tevékenység az irányelv értelmében vett „kulturális szolgáltatások” fogalma alá tartozhat-e, amennyiben e tevékenység, figyelemmel annak gyakorlására, történeti hátterére és azon hagyományokra, amelyekbe az illeszkedik, olyan helyet foglal el valamely ország társadalmi és kulturális örökségében, amely alapján ezen ország kultúrája részének tekinthető.

Egyelőre megússza a gigabírságot az Intel
A Európai Bíróság hatályon kívül helyezte azt az ítéletet, amely helybenhagyta az Európai Bizottság által az Intellel szemben erőfölénnyel való visszaélés miatt kiszabott 1,06 milliárd euró összegű bírságot, és az ügyet visszautalta a Törvényszékhez annak érdekében, hogy az vizsgálja meg az Intel által azzal kapcsolatban előadott érveket, hogy a vitatott engedmények alkalmasak-e a verseny torzítására.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek