Csökkenthető az ügyvezetői felelősség egy jó szerződéssel

2014. szeptember 22. hétfő - 07:30 / Timár Gigi
  •    

Az ügyvezetők megváltozott felelősségi viszonyokból adódó kockázatának csökkentésére a legkézenfekvőbb módszer a szerződések pontos megfogalmazása – hangsúlyozta dr. Németh Gabriella ügyvéd a Piac & Profit KKV- Akadémiáján. De hogyan írjuk át a szerződéseket, hogy csökkentsük az ügyvezető rizikóját?

Kép: PP-archív

Még mindig sok a tisztázatlan kérdés a tavasszal hatályba lépett új Ptk.-ban meghatározott, megváltozott ügyvezetői felelősség kapcsán. A Piac & Profit KKV-Akadémiáján összefoglaltuk, amit tudni lehet és amire mindenképpen figyelni kell.

Az első és legalapvetőbb tanács, hogy minden esetben érdemes minél pontosabban megfogalmazott szerződéseket kötni. Ne bízzuk magunkat a Ptk.-ra – tanácsolja dr. Németh Gabriella. Minden esetben pontosítsuk a kötelezettségeket, azokat részletekben határozzuk meg, rögzítsük a szerződésszegés következményeit és minden egyéb részletet. A biztonság nem a jogi nyelven múlik, tehát a lényeg nem az, hogy hosszú és érthetetlen szerződésszövegeket készítsünk. Az is megteszi, ha a saját szavainkkal megfogalmazva készül a szerződés. Ugyanakkor az írott szó szerepe mindenképpen erősödik. Ne legyenek szóbeli szerződések akkor sem, ha az adott terülten a jog nem írja elő az írásbeliséget! Az írott szerződés a bizonyítás szempontjából nagyon fontos, érdemes élni vele – tanácsolja a jogász.

Lássunk néhány konkrét példát, mit érdemes rögzíteni a szerződésekben:

Mentesítési megállapodás: kizárható vagy korlátozható a felelősség a szerződésekben, külföldi tulajdonú, nagyobb cégeknél szokás a mentesítési megállapodás is – bár természetesen ezek sem korlátlanok. De meghatározhatók ügykörök és értékhatárok, amelyek biztonságot garantálnak.

Ügyvezetői felmentvény: a felelősség csökkenthető a felmentvény beépítésével. Ez a magyar céges kultúrában egyelőre nincs benne, pedig jó dolog. Minimum akkor, amikor az éves elfogadó mérleget elfogadjuk, akkor írjuk bele abba a dokumentumba az az évi teljesítés elfogadását. A felmentvény kapcsán érdemes leírni, hogy ha arról külön nem rendelkeznek a felek, de a beszámolót egyhangú döntéssel elfogadták a mérlegbeszámolót, ott a felmentvényt megadottnak tekintem – ezzel egy automatizmust építhetünk be.

Tiltakozás: ott van helye, ahol több ügyvezető van. Ha az ügyvezető nem ért egyet a döntéssel – ami mondjuk a tulajdonos nyomására – megvalósul, tiltakozhat saját jogi felelősségének csökkentése érdekében. Ahhoz viszont, hogy ez jogi szempontból értékelhető legyen, ezt ellenőrizhető formában kell tenni, csak így nyújt védettséget. Tehát ne telefonon, hanem legalább emailben rögzítsük! Érdemes azt is beleírni, hogy ha nem válaszol a megszólított, akkor mi lesz a következő lépés – javasolja a jogász.

Részvétel hiánya: nem szavazhat a döntéshozatalban az, aki a döntésben egyébként érdekelt – a részvétel hiánya kármentesíthet. Ez esetben is rögzíteni kell, hogy ki vett részt a szavazáson.

Felelősségbiztosítás rossz döntésekre
A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása nem új termék, nem új módozat, ugyanakkor az új Ptk. hatására tízszeresére emelkedett az ilyen szerződések száma – mondta el Kiss Viktor Dr. Risk.hu szakmai vezetője a KKV-Akadémián.
A biztosítás teljes és visszamenőleges fedezetet nyújt, vagyis minden múltbeli döntésre is érvényes, amellyel kapcsolatban még nem indult eljárás. Fedezi a hivatalos vizsgálati költségeket és jó hírnév sérelmével kapcsolatos összefüggő költségeket. A felmondás után 12 hónap automatikus kárbejelentési időszak jár, tehát a felmondás után ennyi ideig még ad fedezetet.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy nem fizet a biztosító szándékos bűncselekmény, személyi sérülés és tárgyi károkozás esetén (mert ezt más biztosítás lefedi), valamint a biztosítás megkötésekor már elindult ügy esetén.
A biztosítás díja céges szinten nem jelentős összeg – egy 200 millió forintos éves bevételű cég és 100 milliós felelősség esetén például 170 ezer forint az éves díj. Mindenképpen érdemes magasabb fedezettel kötni a szakember szerint, mert magasabb értékű ügyek esetén fogják ezeket az ügyeket valójában elindítani.

Előreláthatóság határainak rögzítése: megnőtt az előreláthatóság szerepe a károkozás során, így szigorodott a kimentés szabálya is. Fontos az előreláthatóság határainak rögzítése a szerződésben, hisz eddig a határig tart a felelősség. Erre figyeljünk az áttételesnek tűnő esetekben is, például a beszállító írja le, hogy az eladott tárgy/alkatrész stb. milyen célból kerül a vevőhöz (például egy nagyobb szerkezet alkatrészeként). Rögzítsünk mindent előre, ami előre látható, így kizárható, hogy például a biztosíték gyártója legyen a felelős az atomreaktor leállásáért. Ki lehet zárni a kártérítésből a következményi károkat például. Gondoljunk át és fektessünk le pontosan a szerződésben minden ilyen részletet.

Társasági szerződés ellenőrzése: fontos, hogy szerződések esetén – új partnerrel, nagy értékű szerződés esetén – kérjük el a társasági szerződést! Ez kell ahhoz, hogy kiderüljenek az esetleges képviseleti jogi korlátozások. Ne elégedjünk meg a cégjegyzékből lehívott ingyenes adatokkal!

Pontos tájékoztatás: minden lehetséges körülményről érdemes minél előbb tájékoztatni a másik felet! Minden lehetséges következményről stb. érdemes feljegyzést tenni – ez például védheti az ügyvezetőt a taggyűlés előtt, ha előre jelezte mondjuk a huszonhatodik lehetséges környezetvédelmi problémát is.

Egyéni helyett kollektív felelősség: most már kft. esetében is lehet igazgatóságot létrehozni. Ez esetben mind felelnek a cég teljes működéséért. Ez kollektív szerv, így nem egyszemélyi vezetés és egyszemélyi felelősség van, hanem ez egy kollektív testülethez telepíthető.

Biztosítás: ahol jogilag nem lehet kizárni a felelősséget – például személyi kár –, ott érdemes kötni mindenképp biztosítást. (Ld. keretes írásunkat.)

Meglévő szerződések módosításának szempontjai
A Ptk. szerint a már megkötött szerződésekre a szerződés kötésének időpontjában hatályos törvény vonatkozik.
Érdemes beleírni, hogy a szerződés csak a kötéssel azonos módon módosítható. Tehát ha egy kockás papírra írtuk, akkor úgy, de ha ügyvéd előtt köttetett, akkor csakis azon a módon.
Ha nem szerepel a szerződésben a felelősség témája, akkor valószínűleg érdemes ezzel kiegészíteni, mert jobban járunk a konkrétummal, mint ha az általános Ptk. szerinti dolgot kell rá vonatkoztatni.
A szerződésbe foglalva a vezető tisztségviselő felelőssége korlátozható a megbízási díj vagy a munkabér arányában. (Tehát rögzíthető, hogy kártérítésként mondjuk a havi juttatása hatszorosáig felelős a vezető.)
Korlátozható a felelősség időben is – vagyis ha vele szemben ezt x napon belül nem érvényesítik, úgy úgy tekintendő, hogy a cég áll helyt. Le lehet írni azt is, hogy a kárigényt három napon belül írásban, jegyzőkönyvvel be kell jelenteni.

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek