Akkor is jár a fizetés, ha nem fizet osztalékot a cég

2014. április 18. péntek - 12:09 / piacesprofit.hu
  •    

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerint tévhit, hogy az új Ptk. alapján a gazdasági társaságokkal tagsági viszonyban is álló munkavállalók nem kaphatnak bért. A jogszabály szerint ugyanis a egy társaság eredménytartaléka negatív, vagyis nem fizethet osztalékot, akkor tagjainak nem teljesíthet semmilyen egyéb kifizetést sem.

lehet fizetést adni a működési költségek terhére – Kép: Pixabay

Mint azt korábban megírtuk, az új Ptk. értelmében az osztalékot nem fizető társaság tagjai a munkabért sem vehetik fel. Az új szabályok szerint ugyanis, ha a társaság osztalékfizetésre nem jogosult, úgy a tagjainak semmilyen egyéb jogviszonyra tekintettel nem teljesíthet kifizetést – függetlenül attól, hogy a tag jóhiszemű volt-e vagy sem. Az új szabály a polgári jog keretein kívüli kifizetéseket is tiltja: így a törvény betűje szerint a cég munkaviszonyból származó kifizetéseket sem teljesíthet.

A szaktárca szerint a Ptk. ugyan feltételekhez köti a gazdasági társaságok kifizetéseit a tagok számára, de tévedés azt hinni, hogy a tagok ezért nem kaphatnak fizetést. A KIM indoklása szerint ugyanis a gazdasági társaságok nem a saját tőkéjük terhére gazdálkodnak, hanem a munkabéreket a működési bevételek terhére fizetik, a hatályban lévő számviteli szabályok szerint – írta az origo.hu.

Itt olvashatja összefoglalónkat az új Ptk.-val kapcsolatban!

A működési bevételek és költségek a saját tőkétől számvitelileg elkülönülnek a társaság elszámolásaiban. Ezért a saját tőkéből való kifizetés szabályai és a tag munkavállalónak munkabérhez való joga között semmilyen közvetlen kapcsolat nem áll fenn. A Ptk. érintett rendelkezése ugyanis egy speciális társasági kifizetésre ad szabályt: amikor a társaság a tagnak a saját tőkéje terhére teljesít kifizetést. Ezek a kifizetések a társaság normál működésétől elkülönülő, valóban speciális kifizetések; ilyen tipikusan az osztalék.

Reagált a JHalsovszky ügyvédi iroda

Az iroda tudomásul veszi, hogy a Minisztérium úgy látja, nincs veszélyben adott esetben több tízezer ember bérfizetése, de a Minisztérium indokaival nem tud egyetérteni az alábbiak miatt:

A hivatkozott rendelkezés szerint a társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel nem teljesíthet kifizetést, ha a társaságnak nincsen egyébként osztalékfizetésre is felhasználható szabad eredménye vagy eredménytartaléka. Ugyanezen rendelkezés (4) bekezdése tartalmazza, hogy a szabály akkor is alkalmazandó, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.

Az iroda véleménye szerint a munkabérfizetés is a társaság saját tőkéjének terhére történik, hiszen a munkabér a társaság könyveiben egy költségelem, ennélfogva a társaság adott évi eredményét és ezáltal saját tőkéjét csökkenti. Nem minősülne saját tőke terhére történő kifizetésnek például a tag felé fennálló kölcsön törlesztése. A munkabérfizetés viszont igenis a saját tőke terhére történik, hiszen az a saját tőke értékét csökkenti.

A Minisztérium közleménye a kifizetés tipikus példájának az osztalékot tekinti. Az osztalékfizetés tagsági jogviszonyra tekintettel tett kifizetés. Nem ad azonban választ a Minisztérium arra, hogy melyek azok a tag részére a saját tőke terhére tett kifizetések, amelyek a tag „nem tagsági jogviszonyára tekintettel” kerülnek megtételre. A Minisztérium álláspontjának elfogadása esetén ilyen kifizetés egyáltalán nem is létezne. Ebben az esetben a hivatkozott rendelkezés csak egy üres halmazt testesítene meg. Valószínűtlen, hogy ez lett volna a jogalkotó szándéka.

A fentiek miatt, bár a Minisztérium álláspontja mindenképpen üdvözlendő, az iroda továbbra is szerencsésnek tartana egy jogszabály-módosítást a kérdéses ügyben.

A lízinggel is van egy kis gond
Az március közepétől hatályos új Polgári Törvénykönyv újrafogalmazza a lízing fogalmát, azonban az új definíció nyomán felmerülhet annak a veszélye, hogy egyes tartós bérleti, operatív lízingszerződések pénzügyi lízingnek minősülnek az új Ptk. rendszerében.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek