Minden, amit tudnia kell a magáncsődről

Június 10-én kezdte tárgyalni a parlament a magáncsőd – vagy más néven családi csődvédelem - bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. Mire szolgál majd a magáncsőd intézménye? Kik vehetik igénybe, és mik a működésének alapvető elvei? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a törvényjavaslat alapján. Szakértőnk segít!

Kép:PP archív

Mire szolgál a magáncsőd?

A cégeknél és más gazdálkodó szervezeteknél már régóta ismert és alkalmazott módszer a csődeljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelenné vált adós szabályozott keretek között egyezséget kössön azokkal, akiknek tartozik (a hitelezőkkel), és így végül fizetőképességét helyreállítsa.

A magánszemélyeknek részére mindeddig hasonló lehetőség nem állt rendelkezésre, ők legfeljebb azt tehették, hogy külön-külön egyezséget kötöttek a hitelezőikkel. Azonban, ha ez nem sikerült, akkor mindenképpen kiszolgáltatottak voltak a végrehajtási eljárásoknak, illetve más követelés behajtási módoknak. A magáncsőddel azonban a fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyek számára is megnyílik a lehetőség, hogy szabályozott keretek között hitelezőikkel megegyezzenek, és együttműködve rendezzék fennálló adósságukat.

Mi az a magáncsőd?
A csőd egy hivatalos adósságrendezési eljárás. Olyankor érdemes alkalmazni, amikor egy adósnak lenne esélye arra, hogy helyzetét rendezze (van jövedelme, illetve olyan vagyontárgyai, amelyek legalább részben fedezetet nyújtanak tartozásai kiegyenlítésére), s a probléma „csak” abból ered, hogy körülményei érdemben megváltoztak. Az eljárás lényege – némi leegyszerűsítéssel – az, hogy az adós a csőd bejelentésekor védelmet kap: nem kezdődik meg eszközei értékesítése, hanem egy külső szereplő, a csődgondnok vagy vagyonkezelő közreműködésével felmérik a jövedelmi és vagyoni helyzetet, s kidolgoznak egy olyan „programot”, amely eredményeként az adósság, illetve annak egy a hitelező által elfogadott mértékben csökkentett része visszafizetésre kerül, természetesen felügyelet mellett. Fontos azonban látni, hogy a csőd nem a kötelezettségek elengedéséről szól, hanem arról, hogy az adós megváltozott körülményeihez igazítják a tartózás rendezését. Segítségként egy ilyen eljárástól annyi várható, hogy kiszámítható körülményeket teremt azoknak, akik válságos helyzetbe kerültek.
Ki veheti majd igénybe?  

A magáncsőd útján való adósságrendezés igénybevétele önkéntes, és természetesen feltételekhez lesz kötve. A törvényjavaslat jelenlegi szövege szerint az egyik alapvető feltétel, hogy a magáncsőddel élni kívánó személynek legalább összesen 2 millió forintot elérő, de legfeljebb 60 millió forintig terjedő tartozása van. Tehát a kisebb összeggel tartozó személy ugyanúgy nem élhet majd e lehetőséggel, mint az, aki már nagyon jelentős tartozást halmozott fel. Az összeghatárok természetesen akár még változhatnak a törvény elfogadásáig. Feltétel az is, hogy a tartozások közül legalább egy fogyasztói hiteltartozás legyen.

Természetesen alapvető feltétel, hogy az érintett személy vagyonának értékét meghaladják a tartozásai. Ugyanakkor fontos, hogy az érintett rendelkezzen olyan jövedelemmel, vagyonnal, ami alapján van lehetőség az adósságrendezésre, tehát fizetőképességének helyreállítása nem reménytelen vállalkozás.

A törvényjavaslat még számos feltételt és kizáró esetet határoz meg. Például igyekeznek kizárni a nagy adóssághalmozókat, például azokat is, akik már 5-nél több hitelezőnek tartoznak. A javaslat igyekszik kizárni, hogy egyesek visszaélésszerűen éljenek a magáncsőd lehetőségével. Így például, aki saját hibájából eredménytelenül élt az adósságrendezéssel, az 10 éven belül nem vehet részt egy újabb adósságrendezésben.

Cél az egyezség

A magáncsőd célja, hogy az adós magánszemély és a hitelezői között egyezség jöjjön létre a tartozások rendezésére. Első körben az érintetteknek bírósági út nélkül kell megkísérelniük az egyezség megkötését, és ennek során együttműködésre kötelesek. Ha ez nem vezet sikerre, akkor bírósági úton kerülhet sor az adósságrendezési egyezség létrehozására.

A magánszemély hitelezői is motiváltak lesznek a részvételre, többek között azért is, mert a magáncsőd kezdeményezésnek időpontjától az adósságrendezés lezárásig már nem mondhatják fel fizetési késedelem miatt az adóssal kötött szerződéseket, és a már folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a végrehajtó további intézkedéseket sem tehet (pl. nem tűzhet ki árverést). Másrészt az egyezségben részt vevő hitelező bízhat abban, hogy legalább követelésének egy része megtérül, míg bírósági végrehajtás esetén könnyen lehet, hogy nem jutna a pénzéhez, különösen, ha több hitelező is „sorban áll” a végrehajtásban.

Az egyezség előkészítésében és végrehajtásában lényeges szerepe lesz magánszemély, illetve család részére kirendelt családi vagyonfelügyelőnek. Többek között ő méri fel az adósságrendezésbe bevonható vagyontárgyakat, és javaslatot tehet a jogszabályi keretek között, hogy mely vagyontárgyak kerüljenek értékesítésre az adósságrendezés során. Felügyeli az érintett adós gazdálkodását, és az egyezség betartását a felek részről. Természetesen az adós is köteles együttműködni a vagyonfelügyelővel, és a magáncsőd kezdeményezésével vállalja, hogy saját vagyonával való gazdálkodása korlátozott lesz, így például a mindennapi életvitelhez nem tartozó és a rendes gazdálkodáson túli fizetési kötelezettséget önállóan nem vállalhat.

Ideális esetben az adós teljesíti az egyezségben foglaltakat, így a tartozásai részben elengedésre kerülhetnek, és fizetőképessége is helyreáll.

Dr. Szabó Gergely ügyvéd Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Véleményvezér

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban 

80 felett már nincs sok esélyünk.
A francia elnök szerint a kis nemzeti vállalatok versenyképtelenek a nagy globális cégekkel szemben

A francia elnök szerint a kis nemzeti vállalatok versenyképtelenek a nagy globális cégekkel szemben 

A francia elnök keményen beszólt az európai gazdaságpolitikának.
Az osztogató-fosztogató állam nagyon drága

Az osztogató-fosztogató állam nagyon drága 

A kormány tavalyi, többször módosított hiánycélja sem teljesült.
Jobbról és balról is immár Magyar Péter nemiségét firtatják

Jobbról és balról is immár Magyar Péter nemiségét firtatják 

Lassan mulatságba fullad a magyar elit kommunikációs vergődése.
Minimum nettó 800 ezer forintos fizetés a Lidlben

Minimum nettó 800 ezer forintos fizetés a Lidlben 

Nem álom, valóság.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo