ÉVOSZ: a lánctartozáson nem segít a fedezetkezelés kiterjesztése

Kiterjesztené a fedezetkezelői rendszert a Belügyminisztérium a közbeszerzések hatálya alá eső beruházásokra is, hogy csökkentse a lánctartozások mértékét az építőiparban. Az ÉVOSZ szerint azonban ezzel amellett, hogy szükségtelenül nagy terheket rónak a vállalkozásokra, nem lehet felszámolni a jelenséget.

A jelenleg hatályos szabályozás alapján a közbeszerzéssel meghirdetett beruházásoknál nem kötelező a fedezetkezelés intézménye, mindez azonban megváltozhat, mivel a  Belügyminisztérium előterjesztést készített az építésüggyel összefüggő Kormányrendeletekkel kapcsolatban, ennek az előterjesztésnek a 75. §-a tartalmazza az építtetői fedezetkezelői rendszer "ismételt" kiterjesztését a közbeszerzések területére is. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) összefoglalta az építtetői fedezetkezelő újbóli bevezetésének korlátait, mindazokat az érveket, amelyek miatt szerintük a lánctartozás ily módon nem számolható fel. (Pedig az egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás segíthetné a nehéz helyzetben lévő építőipar újbóli beindulását.)

Az építési vállalkozásokat alapvetően érintő lánctartozási jelenség kialakulásának megakadályozására, illetve kezelésére többféle szakmai megoldási javaslat közül 2009. évben a Bajnai-kormány az építtetői fedezetkezelő rendszer általános bevezetésével tett kísérletet. Ennek ellentmondásai és végrehajtási nehézségei hamar világosak lettek és 2010. közepétől a közbeszerzések terén másfajta (egyébként kisebb korrekció után ma is jól működő) megoldást választott az új kormány; a fedezetkezelő intézménye a nagyobb volumenű magánberuházások megvalósítása során maradt fenn kötelező jelleggel.

Az építőipar terén a lánctartozás kialakulásának három általános oka lehet:

az építtetői fedezet hiánya miatt a megrendelő nem tud fizetni a fővállalkozónak, illetve a generálkivitelezőnek, akik így a megvalósítási lánc következő szereplőinek (alvállalkozók, szállítók) sem tudnak fizetni; az irreálisan alacsony vállalási árból fakadóan a generálkivitelező, illetve a fővállalkozó nem tud fizetni az alvállalkozóinak, akik így a megvalósítási lánc következő szereplőinek (szubalvállalkozók, szállítók, szolgáltatók) sem tudnak fizetni a rosszhiszemű (csaló) megrendelői magatartás, amikor a megrendelői pozícióban lévő szereplő (építtető, fővállalkozó, generálkivitelező, alvállalkozó) nem akar fizetni a megvalósítási láncban utána következőknek.

 

Mind a három esetben a lánctartozás elindításának az általános eszköze az adott munkát teljesítő vállalkozás teljesítésének el nem ismerése, amikor a megrendelő a teljesítésigazolás elől csalárd módon kibúvik (hamis kifogásokat keres, időt húz, indokolatlan jogi eszközökhöz nyúl a műszaki vitában, stb.); teljesítésigazolás hiányában pedig az egyébként jól teljesítő vállalkozás nem nyújthatja be a számláját, így nem jut a jogos járandóságához.

Könnyen belátható, hogy az építtetői fedezetkezelő rendszer erre az alapproblémára nem ad semmiféle megoldást, hiszen egyrészt nem tudja a hiányzó fedezetet megteremteni sem az 1., sem a 2. esetben, illetve  nem tudja a ki nem adott teljesítésigazolást kikényszeríteni a csalárd megrendelőből.

 

Ne mások miatt menjen csődbe!
A mai gazdasági környezetben egyértelműen szükség van kockázatkezelésre: az új partnerek előzetes minősítésére, a régiek folyamatos monitorozására és szakszerű követelésmenedzsmentre. Ezek együttesen védhetnek meg egy vállalkozást attól, hogy mások miatt csődhelyzetbe kerüljön. A jól működő vállalatok életét is megkeseríti a folyamatos fizetőképesség fenntartása, ami mindennapos küzdelemmé vált. Mivel a működésből származó pénzáramlás nem fedezi az esedékes kiadásokat, mára egyes ágazatokban cégek ezreinek létét teszik lehetetlenné a körbetartozások. Míg egy éve átlagosan naponta 62 cég ellen indult végelszámolás, addig 2012 első három hónapjában napi 102 ilyen bejegyzés történik, ami majdnem 100 százalékos emelkedést jelent.

A fedezetkezelő működése/működtetése nemcsak hatástalan, de káros is lenne, mivel lelassítja a kifizetéseket, szinte kezelhetetlenül nagy adminisztrációs terhet rak a vállalkozókra, működése pluszköltségeket gerjeszt. Ráadásul jogilag azt a nonszensz helyzetet veszi alapul, ami szerint a vállalkozói láncolatban egymás felett álló vállalkozók felelősséget kell vállaljanak olyan szereplőkért is, akikkel közvetlen szerződéses kapcsolatuk nem áll fenn, azok jogkövető magatartását semmilyen módon nem tudják kikényszeríteni.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljes építtetői fedezetkezelő rendszer lebénul, ha a láncolat bármely pontján szereplő egyetlen alvállalkozóval szemben is felszámolási eljárást kezdeményeznek, nehezíti, ellehetetleníti a teljesítési, jóteljesítési bankgaranciák beszerzését, mert a fedezetül szolgáló árbevétel bankra szóló engedményezhetőségét elbizonytalanítja, csökkenti a kihelyezett hitel határidős visszafizethetőségének biztonságát.

A hatályos közbeszerzési törvény, a végrehajtási rendeletei és az egyéb meglévő jogi keretek - például az építési törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet, stb. - betartásuk, illetve betartatásuk esetén ma is biztosítják az alvállalkozók jogos járandóságának közvetlen és relatíve gyors kifizetését; az építtetői fedezetkezelő intézményének erre a területre való kiterjesztése indokolatlan, azt a magánberuházások köréből is javasoljuk kiiktatni.

 

Miért nem fizetnek a vállalkozók?
A késedelmes fizetés háttérében meghúzódó okok sem változtak az elmúlt egy évben: a megkérdezett vállalkozások túlnyomó többsége továbbra is likviditási problémákkal küzd, és fizetőképessége fenntartása érdekében, kényszerűségből választja a szállítói hitelezést. Belföldi számlák esetében a megkérdezettek 66,8, külföldiek esetében pedig 46,2 százaléka mondta azt, hogy egyszerűen nincs elég pénze fizetni.

A fedezethiány, mint alapprobléma kezelésére természetesen a meglévő jogi instrumentumok továbbfejlesztése szükséges, például

az építtetői fedezetigazolások rendszerének szabályozása (legyen valódi fedezete a beruházásnak az építtetői oldalon),

a közbeszerzések terén az irreálisan alacsony ár életszerű szabályozása, annak kiszűrésének céljával,

a jogalap nélküli megrendelői nem fizetés esetére hatékony eszköz a vállalkozók kezébe (például átvéve a mai fedezetkezelői szabályozásból erre az esetre a munka felfüggesztésének, majd a szerződéstől való elállásnak a jogát),

állami faktoringszervezet létrehozása,

a vállalkozói teljesítések igazolása körüli vita esetére a jogi eljárások gyorsítása (akár hatékony „döntnöki szervezet" kialakításával),

a megrendelői nem fizetés esetére a valós teljesítés mértékéig jelzálogjog bejegyzési lehetőség megteremtése az ingatlanra, illetve a birtokvédelem megerősítése a kivitelezők javára.  

Az ÉVOSz határozott álláspontja, hogy a fentiekből is kiolvashatóan a fedezetkezelői rendszer nem jelent valós megoldást a lánctartozási probléma megoldására, ezért ellenezzük annak kiterjesztést a közbeszerzési folyamatra.

Véleményvezér

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.
A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester

A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester 

Bízzuk nyugodtan kecskére a káposztát, ez a magyar jogállamiság legújabb mérföldköve.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo