hirdetés

Az unatkozás szükségképpen vandalizmushoz vezet

Túl késő megváltoztatni a világot, hacsak nem tudunk többet fogyasztani a szeretetből. Így boldogabbak lehetnénk és csökkenne az ökológiai lábnyomunk, ezáltal fenntarthatóbbá válna a világ - mondta Kerekes Sándor, a hetedik Fenntarthatósági Csúcson.

Van kiút az értékválságból? Megállítható az akkugyárak terjedése itthon?
Van még jövőnk az EU-ban?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Donáth Annával, a Momentum EP-képviselőjével - vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. október 4. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

hirdetés

Kerekes Sándor Kép: PP, Fotó: Hatlaczki Balázs

Szent Ágoston szerint van három elítélendő emberi ösztön: a pénzsóvárság, a hatalomvágy és a kéjvágy. A hatalomvágy azonban lehet pozitív, ha az embert pozitív cselekvésre ösztönzi. A három vágynak egymást kell kordában tartania. Milton Keynes szerint jobb, ha az ember a bankszámlája felett uralkodik, mintha embertársai felett. Kerekes Sándor szerint figyelemre méltó Amartya Sen megjegyzése is: „az önérdek egy nagyszerű menekülési út az ördögi szenvedélyek hatása alól.”

„Ha a pénzsóvárság képes kordában tartani a hatalomvágyat, javára válik a világnak” – tette hozzá Kerekes Sándor és idézte Charles de Montesquieu gondolatát: „A kereskedelmi szellem magával hozza a mértékletesség, a gazdálkodás, az önmérséklés, a munka, az okosság, a nyugalom, a rend és a szabály szellemét, és így amíg ez a szellem uralkodik, az általa teremtett gazdagságnak semmi rossz hatása nincs”.

Max Weber viszont felteszi a kérdést, hogy „Hogyan lett ebből, a legjobb esetben erkölcsileg megtűrt viselkedésből, a Franklin Benjamin értelmében vett hivatás?” Weber szerint a két világvallás közti lényeges különbség a „munka” hivatásként való kezelésével kezdődött. Weber azt írja, hogy Luther a világtól elvonuló szerzetesi életet egyfajta önzésnek tekintette és elítélte. „Ezzel ellentétben a hivatásszerű munka a felebaráti szeretet külső kifejezésének tűnik fel neki , a munkamegosztás minden egyes embert arra kényszerít, hogy másokért dolgozzék” – összegzi Weber, aki szerint jobb az, ha valakinek van egy hivatása és azáltal használ az embereknek.

A népvándorlás egyenes következménye mindannak, amit az elmúlt hatvan év felelőtlensége létrehozott.
„ A protestánsok különleges hajlamot mutattak a gazdasági racionalizmusra” – emeli ki Kerekes Sándor Weber gondolatát. Ennek köszönhető, hogy a kapitalizmus motorjai a protestánsok voltak. A katolikusok nyugodtabbak, kisebb bennük a szerzési ösztön – emeli ki Kerekes Sándor Webber gondolatai alapján. A tulajdonlás és gazdagodás létezik. A globalizáció jó lenne, mert a hatékonyabb munkavégzést segíti, de garanciákat kellene adni a minimális alapjogok és méltányosság megteremtésére. Ez az üzenet nem kevesebb, mint, hogy a harmadik világban sem szabad 40 centért dolgoztatnia a fejlett világnak.

Kerekes ezután a Nobel díjas közgazdász, Jan Tinbergen gondolatával ment tovább. A Holland közgazdász szerint a harmadik világ országai gyakoroljanak teljes szuverenitást saját természeti és egyéb erőforrásaik kiaknázása felett, játsszanak nagyobb szerepet ezek feldolgozásában, és vizsgálják felül ennek megfelelően a külföldi beruházókkal és a nemzetek feletti vállalatokkal kötött valamennyi szerződésüket.

A 11. korong – avagy a fenntarthatatlanság okai
Soha ne oldd meg az okokat, csak az okozatokat „kezeld”! A politikai gondolat Abraham Lincolntól, az Egyesült Államok 16., és egyben első republikánus elnökétől származik. Mint hozzátette, ha megoldod a problémát, a végén feleslegessé válasz! Ez lehetne akár a fenntarthatatlanság receptjének mottója is – mondta előadásában Gyulai Iván ökológus a Magyar Fenntarthatósági Csúcson.
Polányi Károly pedig arra a következtetésre jutott, hogy amit pénzért megveszek nem része a boldogságnak. „Ha egyedül a piaci mechanizmus irányítaná az emberek és természeti környezetük sorsát, sőt még a vásárlóerő mennyiségét és felhasználását is, a társadalom elpusztulna.” „az állítólagos »munkaerő-árut« nem lehet ide-oda tologatni, összevissza felhasználni, netán kihasználatlanul hagyni anélkül, hogy ez ne hasson arra az egyénre is, aki történetesen az áru hordozója. A kulturális intézmények védőernyőjétől megfosztva az emberek belepusztulnának a társadalmi elhagyatottságba: meghalnának a heveny társadalmi felfordulás áldozataiként, erkölcstelenség, perverzió, bűn, éhhalál következtében. A természet elemeire hullana szét, a környezet, a táj szeméttelepekké válnának, a folyók elszennyeződnének. Vitathatatlan, hogy a munkaerő, a föld és a pénzpiacok valóban lényegesek egy piacgazdasághoz. De egyetlen társadalom sem bírná ki a lehető legrövidebb ideig sem e durva fikciórendszer hatásait, ha emberi és fizikai szubsztanciája, valamint üzleti szervezete nem lenne védve ennek az ördögi malomnak a pusztításától."

Erich Fronn olyan emberekről beszél, akik együttműködők, akik mind többet és többet akarnak fogyasztani, és akiknek az ízlése szabványosítva van, tehát könnyen befolyásolható és megjósolható. A tragédia viszont az, hogy a szárnyaló gazdasági teljesítmények mögött a tőke ellenőrzés nélküli érdekérvényesítése áll. Ha például Bangladesben elő lenne írva a minimálbér – legalább annyit kell keresni egy embernek, hogy a családját eltartsa, máris nem érné meg sokaknak ott dolgoztatni. Ezt persze lehet marxista filozófiának tekinteni, de akkor Atkinsont, Piketty-t és Saezt is annak kell tartsuk. Ők azt mondták: nő a különbség a szegény és a gazdag országok között, de nő a különbség egy adott országon belül a gazdagok és szegények között is. Már nem a felső 10% gazdagságáról beszélünk, inkább csak a felső 0,1% gazdagságáról.

Olyan világot kellene kitalálni, amelyben a javak egyenletes elosztására törekednénk
A Világbank jogásza, Karen Hudes szerint azonban egy ország csak úgy tud kitörni a pénzügyi függőségből, ha a saját kezébe veszi a pénzkibocsátását, ehhez pedig meg kell szabadulni a nemzetközi kontroll alól, elsősorban a mozgását korlátozó államadósságtól”.  Kerekes Sándor idézte David Pearce gondolatait is, aki 1993-ban magyarul is megjelent “Részvénytársasági kapitalizmus” című könyvében  így írt a jelenségről: „a termelő szférát a tulajdon és az irányítás szétválasztási elvével jellemzett nagy részvénytársaságok uralják. Középponti tartalma az, hogy a gazdasági hatalom a tőkésosztály kezéből átkerült a professzionális menedzserek kis csoportjának a kezébe, akiket a tőkepiac korlátai egyre kisebb hatékonysággal befolyásolnak, és a kapitalista etikai felfogással ellentétes gazdaságpolitikát valósítanak meg”. Mintha előre látta volna, hogy mi történik majd a világban 2008-ban.

Innováció, amely nem is olyan istenítendő?

Kerekes Sándor szerint valamikor a tudományt az motiválta, hogy jobbá tegye a világot, ma viszont ez az innováció mögött álló szándékok között az utolsó helyen szerepel. Ez furcsa változás. Ma a motivációs lista élén a technológia fejlődése áll, majd a tulajdonosok gazdagodása. Csomó olyan újítás van manapság, amely úgy indul, hogy tegyük jobbá a világot, mégsem ez lesz végül a legfőbb hozadéka. Ilyen például a Facebook, a Google, a génmanipulált növények, bizonyos gyógyszerek, az atomenergia Kerekes szerint. „ Jozef Stiglitz egyenesen azt mondja, hogy a 90-es évek öt chicagói Nobel-díjasának nincs olyan megállapítása, ami áttörő jelentőségű volna bármely alapvető tekintetben. „Nem foglalkoztak a világ olyan nyomasztó gondjaival, mint a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység vagy a környezetügy” - véli Stiglitz, aki szerint ennek egyenes következménye a népvándorlás.

A versenyt inkább lassítani kellene, több, az emberiség javát szolgáló innovációra van szükségünk
A népvándorlás tehát egyenes következménye mindannak, amit az elmúlt hatvan év felelőtlensége létrehozott. A versenyt inkább lassítani kellene, több együttműködésre, több, az emberiség javát szolgáló innovációra van szükségünk és időre ahhoz, hogy mindaz, amit az emberi lelemény felfedez, valóban az emberiség javát szolgálja – szögezi le Kerekes. Úgy véli: a modern kori népvándorlás is csak következmény, de miután nem tudunk vele mit kezdeni, a menekültek is az unatkozók tömegét szaporítják, destabilizálják a világot, mert az unatkozás szükségképpen vandalizmushoz vezet.

Olyan világot kellene Kerekes szerint kitalálni, amelyben a javak egyenletes elosztására törekednénk. Ebben az esetben megszabadulnánk az éhínségtől, migrációtól.

„Érdemes volna visszatérni a gyökerekhez, a helyi gazdasághoz, a felelős magántulajdonosok által működtetett kapitalizmushoz. Az nem ártana a Földnek, ha minden egy kicsit drágább lenne – talán jobban megfontolnánk, hogy miből és mennyit fogyasztunk. A szeretetből kellene többet fogyasztanunk, boldogabbak lehetnénk és csökkenne az ökológiai lábnyomunk, ezáltal fenntarthatóbbá válna a világ” – zárta előadását Kerekes Sándor.

Ha a döntéseket ugyanazok hozzák, nem változik semmi
Csak az a vég! - Csak azt tudnám feledni! – panaszolja Ádám az Úrnak Madách Imre: Az ember tragédiájának végén. Ezzel a gondolattal is indíthatta volna előadását Farkas István, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke, aki arról beszélt a Fenntarthatósági Csúcs 2016 konferencián, hogy vajon van-e értelme az egyéni akcióknak a globális elszegényedés katasztrofális helyzetében?
hirdetés

Véleményvezér

Az osztrák vasutasoknak elegük lett magyar kollégáikból

Az osztrák vasutasoknak elegük lett magyar kollégáikból 

Tényleg egészen elképesztő, hogy a magyar vasút mennyire képtelen megfelelni a kor elvárásainak.
A magyar élelmiszer-infláció fele az állami adóemelések eredménye

A magyar élelmiszer-infláció fele az állami adóemelések eredménye 

Érdekes az állami kommunikáció. Miközben folyamatosan az infláció elleni harc hőseként mutatja magát be a kormány az élelmiszer áremelkedés felét a kabinet generálta.
Szijjártó Péternek szerepelnie kellene a Kőgazdag Fiatalok című reality showban

Szijjártó Péternek szerepelnie kellene a Kőgazdag Fiatalok című reality showban 

Igazságtalan, hogy külügyminiszterünk nem kapott lehetőséget a legújabb, nézőszámot döntögető reality showban. Pont ugyanúgy él és gondolkodik, mint az ott szereplők.
A magyar kutatók is kárvallottjai ez egyetemi modellváltásnak

A magyar kutatók is kárvallottjai ez egyetemi modellváltásnak 

A nyilvánosság előtt nagy hangsúlyt kapott, hogy az Európai Unió kizárta a hallgatóknak szóló Erasmus programból a modellváltó magyar egyetemeket. Kevesebben tudják, hogy a kutatók is bajba kerültek.
Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában

Tíz százalékra csökkent az orosz gáz szerepe Európában 

Orbán Viktor szerint nem jó, hogy Európa megszabadult az orosz energiahordozóktól. A miniszterelnök erről tegnap, napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján beszélt.
Van ingyen ebéd

Van ingyen ebéd 

Szerencsések azok, akik a román határ mellett laknak. Kedvelt élelmiszereiket ugyanannál a multinál jóval olcsóbban kapják meg a szomszédoknál.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo