Aggályos az új törvény az MLE szerint

A Magyar Lapkiadók Egyesülete súlyos aggályát fejezi ki, hogy az Országgyűlés elfogadta – kivételes és sürgős tárgyalással (!) – az egyéni képviselői indítványként benyújtott, a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog jelentős korlátozását biztosító T/10904. számú törvényjavaslatot.

Kép:Pixabay

A vasárnap benyújtott - kivételes és sürgős eljárásban elfogadott - törvénymódosítást semmilyen társadalmi vagy szakmai egyeztetés nem előzte meg, álláspontunk szerint a javaslat parlamenti „megvitatása” is formális volt.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete véleménye szerint az elfogadott módosítás 1. §-a, amely bármilyen, külön törvényben szabályozott tájékoztatási eljárás esetén  lehetőséget biztosít arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) garanciális rendelkezéseinek hatálya alól kivonja az adatigénylést, (azaz megszünteti a bírósághoz fordulás lehetőségét), figyelemmel  a törvénymódosítás azon rendelkezéseire, amelyek lehetővé teszik, hogy a közérdekű adatok kezelője jogszabály erejénél fogva hagyja figyelmen kívül az adatigénylést, súlyosan sérti az információszabadságot, mint alkotmányos alapjogot.

A most elfogadott Infotv. módosítás sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében elismert, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében elismert  jogorvoslathoz való jog érvényesülését is, ami az adatigénylés megtagadása biztosítja a bírósági jogorvoslat.

Álláspontunk szerint a közérdekű adatok megismerésének ilyen fokú korlátozása sérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 10. § - át is. Azzal, hogy a sajtó képviselői nem juthatnak korlátozás nélkül a közérdekű adatokhoz, sérül a közönség megfelelő tájékoztatáshoz való joga.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete ezért tisztelettel kéri Áder János Elnök Urat, hogy a törvény módosítását ne írja alá, azt megfontolás végett küldje vissza az Országgyűlésnek.

Véleményvezér

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban 

80 felett már nincs sok esélyünk.
A francia elnök szerint a kis nemzeti vállalatok versenyképtelenek a nagy globális cégekkel szemben

A francia elnök szerint a kis nemzeti vállalatok versenyképtelenek a nagy globális cégekkel szemben 

A francia elnök keményen beszólt az európai gazdaságpolitikának.
Az osztogató-fosztogató állam nagyon drága

Az osztogató-fosztogató állam nagyon drága 

A kormány tavalyi, többször módosított hiánycélja sem teljesült.
Jobbról és balról is immár Magyar Péter nemiségét firtatják

Jobbról és balról is immár Magyar Péter nemiségét firtatják 

Lassan mulatságba fullad a magyar elit kommunikációs vergődése.
Minimum nettó 800 ezer forintos fizetés a Lidlben

Minimum nettó 800 ezer forintos fizetés a Lidlben 

Nem álom, valóság.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo