Vizsgálja a NAV a külföldi partnereket

Az ellenőrzések során a magyar adóhatóság – tényállás tisztázási kötelezettségére hivatkozva – előszeretettel keresi meg a külföldi adóhatóságokat az adózók külföldi partnereivel kapcsolatban.

Kép: SXC

A külföldi adóhatóság megkereséséről szóló értesítés legfontosabb jogkövetkezménye, hogy az adózó megkeresésről történő értesítésének postára adásától (a postai kézbesítés mellőzése esetén az értesítés átadásának napjától) a külföldi adóhatóság válaszának megérkezésétől számított 8. napig eltelt időtartamot (legfeljebb 1 évet) a megkereséssel érintett adó, illetve költségvetési támogatás tekintetében az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A fenti szabályozásból következően a külföldi adóhatóságok megkeresése az ellenőrzések határidejét meghosszabbítja, azaz az adóhatóságnak több idő áll rendelkezésére az ellenőrzés lefolytatására, figyelemmel arra is, hogy az adóhatóság a külföldi adóhatóság megkeresésének időtartama alatt az ellenőrzést folytathatja.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ellenőrzés határideje a megkeresésről történő értesítés postára adásától szünetel, így könnyen elképzelhető, hogy az adózó adott esetben nem is értesül a megkeresésről, és nem érti, miért húzódik el az ellenőrzés.

Jogok és kötelességek egy ellenőrzés során?
Az adóhatóság jogai: beléphet a vállalkozás helyiségeibe, vizsgálhatja az eszközöket és helyiségeket, iratokat, munkafolyamatokat. Nemcsak a vizsgált céggel kapcsolatban, hanem azokkal kapcsolatban is kérhet információt, akikkel a cég szerződéses kapcsolatban áll.
Az adóhatóság kötelezettségei:ellenőrzéskor igazolnia kell magát (igazolvánnyal és megbízólevéllel), tájékoztatást kell nyújtania az ellenőrzésről. Az adózó gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mértékben korlátozhatja. A megállapításokról folyamatosan tájékoztatni kell az adózót. A bizonyítási teher alapvetően az adóhatóságon van! Neki kell alátámasztania egy tényállást, emellett köteles az adózó javára szóló tényállásokat is feltárni – ezt sokszor hajlamos elfelejteni a hatóság, ezért érdemes figyelni rá, és adott esetben a fellebbezés lehetőségével is élni emiatt.
Az adózó jogai: jelen lehet az ellenőrzésnél, képviselőt állíthat. Célszerű egy független megbízottal képviseltetni magunkat az adóhatóság előtt (adótanácsadó, ügyvéd), ő objektívebb, így az eljárást sok esetben segíti komfortosabban levezényelni. Akadályoztatása esetén kérheti az ellenőrzés elhalasztását, maximum 60 napig. A jegyzőkönyvet megismerheti, és 15 napon belül észrevételt tehet ezzel kapcsolatban. Amíg nincs jogerős határozat, a megállapított adóhiányt nem kell megfizetni – ezért érdemes lehet végigvinni egy eljárást akár másodfokig. Emellett szól az is, hogy sok esetben az új eljárásban – korábban nem érdekelt résztvevőkkel – érhetünk el eredményt.

Az adózó kötelezettségei: együttműködés, adókedvezmény, mentesség igazolása, az ellenőrzés feltételeinek biztosítása.

Forrás: Farkas Gábor, a KPMG szenior menedzserének előadása a Piac&Profit KKV-Akadémiáján

Ki kell emelni a szabályozás kapcsán, hogy az ellenőrzés határideje csak a megkereséssel érintett adó, illetve költségvetési támogatás tekintetében szünetel, azaz ha az adóhatóság több adónemet egyszerre ellenőriz, de ezek közül a külföldi adóhatóságot csak az egyik adónemet érintően kereste meg, akkor a többi adónem tekintetében az ellenőrzést az általános szabályok szerinti határidőn belül be kell fejeznie. Sőt a 2011. január 1. óta hatályos szabályok szerint a külföldi megkeresés már az adó megállapításához való jog elévülésére sincs kihatással, azaz nem hosszabbítja meg az elévülési időt.

A gyakorlatban sokszor találkozunk olyan adóhatósági megállapításokkal, melyekben adózó terhére értékelik a külföldi adóhatóságoktól kapott válaszokat. A leggyakoribb ilyen válaszok szerint a külföldi adóhatóság nem találta az adózó partnerét, az ellenőrzést nem tudták lefolytatni vagy a külföldi társaság nem folytat gazdasági tevékenységet nyilvántartásuk szerint. Ezen válaszok tekintetében minden esetben érdemes szakértő véleményét kikérni, ugyanis az Európai Unió Bíróságának közelmúltban született döntései tükrében ezen válaszokat az adóhatóság már nem értékelheti adózók terhére.

Amennyiben a külföldi adóhatóság a megkeresésétől számított 1 éven belül nem válaszol, az ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető, ha a tényállás egyébként tisztázott. Ezen szabályra történő adóhatósági hivatkozásnál szintén igen körültekintően kell eljárniuk az adózóknak, ugyanis a külföldi adóhatóság megkeresése éppen a tényállás tisztázását szolgálja, tehát igen nehéz elképzelni olyan esetet, amikor a válasz hiányában is teljes körűen eleget tud tenni tényállás tisztázási kötelezettségének az adóhatóság.

dr. Nagy Szabolcs Balancing Kft.

Véleményvezér

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban

Románia is lehagyott minket a várható élettartam statisztikákban 

80 felett már nincs sok esélyünk.
A francia elnök szerint a kis nemzeti vállalatok versenyképtelenek a nagy globális cégekkel szemben

A francia elnök szerint a kis nemzeti vállalatok versenyképtelenek a nagy globális cégekkel szemben 

A francia elnök keményen beszólt az európai gazdaságpolitikának.
Az osztogató-fosztogató állam nagyon drága

Az osztogató-fosztogató állam nagyon drága 

A kormány tavalyi, többször módosított hiánycélja sem teljesült.
Jobbról és balról is immár Magyar Péter nemiségét firtatják

Jobbról és balról is immár Magyar Péter nemiségét firtatják 

Lassan mulatságba fullad a magyar elit kommunikációs vergődése.
Minimum nettó 800 ezer forintos fizetés a Lidlben

Minimum nettó 800 ezer forintos fizetés a Lidlben 

Nem álom, valóság.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo