Már az ingatlanközvetítők is bedőlnek

Az idei év első negyedében 2009 hasonló időszakához képest 12 százalékkal nőtt a cégek fizetésképtelenségi mutatója. A leginkább kockázatos iparágaknak továbbra is az építőipar, a kereskedelmi vállalkozások minősülnek, valamint erőteljesen megnövekedett az eljárások száma az ingatlanközvetítőknél. - derül ki a Coface hitelbiztosító legfrisebb jelentéséből.

A Coface Hungary Hitelbiztosító legfrissebb elemzése szerint 2010 első negyedévében közel 12 százalékkal nőtt a fizetésképtelenséggel kapcsolatos hazai cégeljárások száma 2009 hasonló időszakához képest, bár a növekedés üteme lassul, ami részben annak köszönhető, hogy az elmúlt 4-5 év már elég magas bázist eredményezett.

A fizetésképtelenségi eljárások számának növekedés mértékének csökkenése tulajdonképpen összefüggésben van a gazdasági recesszió végével, amely a fejlett iparosodott országokban már látható ám Magyarországon ezek a jelek még nem tapasztalhatóak, nálunk még inkább növekedés látható a fizetésképtelenségi eljárások számát tekintve. Emellett a Coface Magyarországon továbbra sem tapasztalja a fizetési morál javulását. A magyar gazdasági szektorok közül a leginkább veszélyeztetettek továbbra is a nagykereskedelem, a kiskereskedelem és az építőipar. Ezek mellett az ingatlanközvetítéssel foglalkozók kerültek nagy bajba az első negyedévben derül ki a Coface Hungary legfrissebb elemzéséből.

Fizetésképtelenségi eljárások száma  

Év

Csőd

Felszámolás

Végelszámolás

Összesen

2010 I. negyedév

89

4258

3474

7821

2009 I. negyedév

14

3793

3195

7002

2008 I. negyedév

5

2904

2623

5532

2007 I. negyedév

8

2 498

2 011

4517

2006 I. negyedév

9

2 213

1 423

3645

 

Az adatok vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a Coface az összes eljárást bevonja a hazai fizetésképtelenségi tendencia mutatójába.

Az eljárások 54,44%-át a felszámolási eljárások adják, ezek volumene 12 százalékkal nőtt. Az ügyek másik nagy részét a végelszámolások teszik ki, számuk 9 százalékkal növekedett és alig javul a helyzet az „igazi csődeljárások" számát tekintve, megállapítható, hogy a tavaly szeptemberi csődtörvény módosítás még nem érte el célját, számuk ugyan emelkedik, de az eljárások közötti aránya változatlanul elenyésző.

Ágazati eltérések

Az építőipar megtartotta listavezető helyét 1 140 eljárással (19 százalékkal több, mint 2009-ben). A már meglévő ágazati problémákat az erőteljesen mérséklődött finanszírozási hajlam és a radikálisan csökkenő kereslet csak erősítette. Ezt az ágazatot - eltekintve a nagy szereplőktől - a Coface továbbra is átláthatatlannak tartja, a piaci szereplőket nehéz minősíteni. Ebben az iparágban bizonyosan csökkenie kell a cégek számának. De hiába csökkenne tartósan a kockázatos cégek száma - teszi hozzá Bagyura András, a Coface Hungary kereskedelmi vezetője - nem jelentené feltétlenül azt, hogy rövid időn belül eléri azt az egészséges arányt, amit a hazai gazdaság mérete megkíván.

A dobogó második és harmadik fokán a kis- és nagykereskedelem áll, 943 és 922 eljárással. Negyedik helyen, az előző évhez hasonlóan, ismét az ingatlangazdálkodás áll, 508 fizetésképtelenségi eljárással. Ezek mellett az eljárás alá vontak között a turizmus és vendéglátás, valamint a gépjárműiparban tevékenységet folytató vállalkozások vannak nagy arányban.  

A fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett iparágak 2010. első negyedév

Ágazat

Eljárások száma

Eljárások aránya

Építőipar

1 460

18,62%

Kiskereskedelem

943

12,02%

Nagykereskedelem

922

11,76%

Ingatlangazdálkodás

508

6,48%

Turizmus és vendéglátás

470

5,99%

Gépjárműipar

371

4,73%

Elektronika és számítástechnikai tevékenység

255

3,25%

Fuvarozás

223

2,84%

 

 

Összesen:

7 843

100,00%

kockázatosságot reálisan tükröző fizetésképtelenségi hányadot tekintve a szolgáltatók, a kereskedelmi vállalkozások valamint a textilipar állnak az első három helyen, de az országos átlag felett található számos ágazat, mint: az építőipari cégek, az acél és fémipar, a turizmus és vendéglátást végzők, a fuvarozók, a fa és bútoripar, a papír és csomagolóipar valamint a gépjárműipar.

 

Kilátások
Bár a jelenlegi helyzet még bizonytalan, mégis kedvezőbb a kép, mint egy évvel ezelőtt volt. Bagyura bízik abban, hogy az év hátralévő részében az eljárások növekedése üteme már nem fogja meghaladni az első három hónapban tapasztalt mértéket, sőt talán mérséklődik is, de figyelmeztet, hogy az első komoly jel az lesz a javulásra, ha abszolút értékben csökkenésnek indul a fizetésképtelenségi eljárások száma, erre azonban még várni kell. A magyar gazdaság válságból való kilábalásához a kockázat-kezelési és fizetésképtelenségi eljárások csökkenésén túl szükség lenne tőkeerős cégek beruházására és a gazdasági növekedés újraindulására. Ám kérdéses, hogy a magyar gazdaságpolitikában történik – e olyan érdemi változás, ami befolyásol-hatja a belső fogyasztás és a kereslet alakulását. Nem valószínűsíthető, hogy bármilyen új intézkedés közvetlen hatása rövid időn belül jelentkezhet, a jövőbeni gazdaságélénkítő lépések eredménye csak hosszabb távon lesz érezhető a cégek életében. Az említett okok miatt a hazai cégeknek az idei évben még egy stagnáló piaci környezettel kell szembenézniük. Ugyanakkor a Nyugat Európában és más fellendülő régiókban érzékelhető kibontakozó gazdasági élénkülés valamint a javuló kilátások következtében a bankok és a hitelbiztosítók kockázatvállalási politikája érzékelhetően javulni fog.

Építőipar a legrosszabb helyzetben

Az egyes iparágakban tevékenykedő cégek számát összehasonlítva az eljárások számával kiderül, hogy szintén az építőipar teljesít a legrosszabbul (eljárások (18,62%-a, összesen bejegyzett cégek 13,32%-a). Jellegzetes eltéréseket a kereskedelmi vállalkozásoknál (eljárások 23,78%-a, összesen bejegyzett cégek 18,4%-a), valamint a turizmusban tevékenykedő vállalatoknál (eljárások 5,99%-a, de a bejegyzett hazai cégek 4,80%-a), regisztrált a Coface. Ebben az összehasonlításban - az ingatlangazdálkodási ágazat (eljárások 6,48%-a, összesen bejegyzett cégek 13,87%-a) teljesített a legjobban.

Az eljárási arányok változását figyelve kiderül, hogy leginkább a gépjárműiparban romlott a helyzet. A globális pénzügyi válság hatására kialakult keresletcsökkenés világszerte jelentősen visszavetette az autógyárak termelését, ami a fizetésképtelenségi eljárások jelentős növekedését okozta ebben az ágazatban. Szintén  nagymértékű romlást regisztrált a Coface a logisztikai szektorban is. Az említett ágazatokban fizetésképtelenségi eljárások számának növekedése megközelíti az 50%-ot. Egyértelmű, hogy ők a válság igazi nagy vesztesei hiszen az összes eljárásban képviselt arányuknak nagymértékű növekedése világosan a visszaesésnek tudható be. Szintén nagy elmozdulás tapasztalható a pénzügyi közvetítőknél, melyet többnyire a visszafogott banki hitelezési tevékenység, valamint a hitelfelvevők sokkal visszafogottabb kereslete miatti visszaesés generált.

Energiaipar nincs válságban

Az alacsony bázisérték miatt az energiatermelőknél tapasztalhatunk további jelentős növekedést, de figyelembe véve az eljárások csekély számát - összesen csak 11 eljárásról beszélünk - jól látható, hogy a magas relatív növekedés ellenére szó sincs iparági válságról.

Magyarországon továbbra is a fizetési kockázatok növekedésére kell számítani azokban az ágazatokban is, melyeknél a globális és regionális trendek már javulást ígérnének. A hosszabb távú javuláshoz szükség volna az Unió gazdaságának jelentősebb gyorsulására, valamint a belső fogyasztás és a beruházások élénkülésére. Amíg ezek nem változnak jelentősen, addig a magyarországi cégek kockázati megítélésben sem várható érdemi javulás.

A fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett tevékenységek 2010. első negyedév  

Tevékenység (TEAOR)

Eljárások száma

Rangsor

Eljárások száma

Rangsor

Változás (2010/2009)

LAKÓ- ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

465

1

389

1

119,54%

SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE

380

2

305

2

124,59%

ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS

244

3

197

4

123,86%

KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS

185

4

162

5

114,20%

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ-, KÖNNYŰGÉPJÁRMŰ-KERESKEDELEM

172

5

121

8

142,15%

ÜZLETVITELI, EGYÉB VEZETÉSI TANÁCSADÁS

169

6

143

6

118,18%

M.N.S. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS

147

7

122

7

120,49%

RUHÁZAT KISKERESKEDELEM

145

8

103

11

140,78%

ITALSZOLGÁLTATÁS

125

9

112

10

111,61%

ÉLELMISZER JELLEGŰ BOLTI VEGYES KISKERESKEDELEM

116

10

113

9

102,65%

A földrajzi eloszlást vizsgálva kiderül, hogy 2010 első negyedévében a legtöbb eljárást természetesen a fővárosban, valamint Pest megyében folytatták (az összes hazai fizetésképtelenségi eljárás közel 50%-át). Budapesten az eljárások 41%-át, Pest megyében, pedig 10%-át indították.

Közép-Magyarország jobban áll

Az országos átlagnál jóval fejlettebb közép-magyarországi régiót kevésbé viselte meg a válság, amely részben a kedvezőbb pénzügyi helyzetüknek és nem kis részben a jóval tudatosabb követeléskezelési magatartásuknak köszönhető. Egyértelműen látszik, hogy a közép-magyarországi régió fejlettebb, gazdaságilag erősebb, mint az ország többi része - állítja Bagyura. A magyar cégek 53,74 százaléka Budapesten és Pest megyében van bejegyezve, de a fizetésképtelenségi eljárások aránya ehhez viszonyítva kisebb, az összes eljárás alá vont cég 50,41 százaléka került ki ebből a régióból. A kereskedelmi vezető úgy véli, hogy a közép-magyarországi régió cégeinek fizetésképtelenségi kitettsége alacsonyabb, mert amíg országos átlagban a fokozottan kockázatos cégek aránya 55 százalék, addig a Közép-Magyarországon ez az arány alacsonyabb valamint a cégek is tőkeerősebbek. A fizetésképtelenségi eljárások ágazati számát vizsgálva kiderül: a legtöbb fizetésképtelenségi eljárásban itt is az építőipari és kis- illetve nagykereskedelmi cégek érintettek csak úgy, mint azt az országos kép is mutatja.

A fizetésképtelenségi eljárások régióként (negyedév)

  

Végelszámolás

Csőd

Felszámolás

2010 

Régió

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Összesen

Dél-Alföld

296

312

10

2

443

329

749

Dél-Dunántúl

163

214

 

2

283

302

446

Észak-Alföld

186

271

5

 

613

824

804

Észak-Magyarország

285

275

12

2

422

275

719

Közép-Dunántúl

216

256

4

2

375

373

595

Közép-Magyarország

2 116

1 642

44

5

1791

1385

3 951

Nyugat-Dunántúl

207

225

14

1

327

305

548

Összesen:

3 474

3 195

89

14

4 258

3 793

7 821

Az első negyedévi eljárások megyei részarányát a megyékben bejegyzett cégek arányával összevetve, markáns eltéréseket tapasztaltunk Bács-Kiskun megyében (eljárások 5,33%-a, összesen bejegyzett cégek 3,3,78%-a), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (eljárások 2,98%-a, összesen bejegyzett cégek 1,96%-a), valamint Nógrád megyében (eljárások 1,99%-a, összesen bejegyzett cégek 0,91%-a). Ebben az összehasonlításban Pest (eljárások 9,54%, de a bejegyzett hazai cége 13,81%), valamint Baranya megye (eljárások 2,38%, de a bejegyzett hazai cége 3,36%) teljesített a legjobban.

Véleményvezér

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.
Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában

Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában 

Mindenképpen javítani kellene a finanszírozáson.
Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek

Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek 

A világgazdaság számai egyre javulnak, miközben a magyar államháztartás senyved.
Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben

Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben 

Tényleg ciki Brüsszelben az idegen nyelvet alig tudó magyar képviselők jelenléte.
Jó hír, mégsem pusztul el a világ

Jó hír, mégsem pusztul el a világ 

Sokan úgy gondolják, hogy addig létezik a világ, amíg vannak méhek.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo