hirdetés

Hogyan módosítható a már megkötött szerződés?

Szerződéses viszonyokban előfordulhat, hogy a szerződés módosítására van szükség. Ilyenkor felmerül, hogy miként és milyen formában módosíthatnak a felek a szerződésen. Szintén felmerülő kérdés, hogy a szerződő felek valamelyike egyoldalúan változtathat-e a szerződésen, illetve külső szerv – például bíróság – módosíthatja-e a szerződést?
hirdetés

Szerződésmódosítás megegyezéssel

A szerződés módosításának leggyakoribb és legáltalánosabb esete a szerződés közös megegyezéssel való módosítása. Ahogy a szerződés megkötéséhez a felek egybehangzó akarata szükséges, úgy a szerződés is módosítható a felek egybehangzó megállapodásával. A szerződő felek lényegében a szerződés bármely tartalmi elemét megváltoztathatják közös megegyezéssel. Módosíthatják a szerződésből származó jogaikat és kötelezettségeiket, például bérleti szerződésben módosíthatják a bérleti díjat, a határozott időre szóló szerződést határozatlan idejűvé alakíthatják, stb. Szintén a szerződés módosítását jelenti, ha a felek személye megváltozik, így ha az egyik szerződő fél helyébe megegyezés alapján egy másik személy lép.

A szerződés azon része, amelyet a módosítás nem érint, változatlan formában fennmarad. A szerződés módosításának másik következménye az elévülési idő megszakadása.
A szerződésmódosítást olyan alakban kell megtenni, amelyben a felek a szerződést kötötték. Ha a felek megegyezése vagy jogszabály úgy rendelkezik, hogy a szerződés csak meghatározott formában (általában: írásban) érvényes, akkor a szerződésmódosítás lényeges elemei is csak e formában érvényesek.

Kép: Freestock

Egyoldalú szerződésmódosítás

Ha a felek szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja, a fél a szerződés tartalmát egyoldalúan módosíthatja. Ilyenkor az történik, hogy az egyik fél már a szerződés megkötésekor biztosítja a lehetőséget a másik félnek, hogy a szerződést egyoldalú döntése alapján módosítsa, vagy pedig jogszabály biztosítja e lehetőséget. Ez nem tényleges szerződés módosítás, hiszen a módosítás tartalma tekintetében a felek egyező akarata hiányzik. Nem kizárt persze, hogy a felek előre meghatározzák, hogy az egyoldalú módosításra milyen feltételek mellett, milyen szerződéses rendelkezések tekintetében, és milyen keretek között kerülhet sor. A korlátozás nélküli szerződésmódosítási jog kikötése adott esetben felvetheti annak lehetőségét, hogy az ilyen kikötés tisztességtelen szerződési feltételnek minősül.

Megszüntethető az eltartási szerződés?
Idős személyek gyakran kötnek tartási szerződést annak érdekében, hogy gondozásukat biztosítsák. Előfordul azonban, hogy a szerződés megkötését követően a tartást vállaló személy a tartást nem nyújtja, vagy nem tudja nyújtani, így szükségessé válik a szerződés megszüntetése. Milyen módon lehet megszüntetni vagy módosítani a tartási szerződést?
Szerződés jogszabállyal vagy bírósági úton való módosítása

Bírósági szerződésmódosítás esetén egy külső szereplő alakítja át a szerződést, így természetesen a felek közös megegyezésére nincsen szükség. Bíróság általi szerződésmódosítást csak a felek között fennálló tartós jogviszonyban lehet kérni, azaz eseti jellegű szerződések esetén nem.

A szerződést a bíróság akkor módosíthatja, ha a felek tartós viszonyában a szerződés megkötését követően olyan körülmény állt elő, melynek következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése a fél lényeges jogi érdekét sértené. A bírósági általi szerződésmódosítást megalapozó körülmény lehet például, a gazdasági körülmények előre nem látható, nagymértékű változása. (Erről a témáról itt olvashat bővebben!)

A szerződésmódosításra csak akkor kerülhet sor, ha a körülmények megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható. További feltételek, hogy a körülmények megváltozását nem a fél idézte elő, és a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázat körébe. A szerződést a bíróság a jövőre nézve módosíthatja, legkorábban a szerződésmódosításra irányuló per megindításának időpontjától.

Szűk körben, kivételesen előfordulhat, hogy a felek szerződését valamely utólag meghozott jogszabály kötelező erővel módosítja. Mivel ez jelentős külső beavatkozást jelent a szerződő felek egymás közötti viszonyába, ezért ilyen esetben az érintett fél kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását vagy a szerződéstől elállhat, ha a szerződés megváltozott tartalma lényeges jogi érdekét sérti.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Lehet-e szerződés egy e-mail?
Amikor a hétköznapi életben az emberek szerződésről beszélnek, akkor rendszerint írásba foglalt, és a felek által aláírt dokumentumra gondolnak. Azonban csak akkor beszélhetünk-e szerződésről, ha azt a felek írásba foglalták vagy szerződés létrejöhet más formában is? Manapság már mindennapos az e-mailben, vagy más elektronikus úton, közösségi médián keresztül történő kommunikáció. Létrejöhet-e ezen eszközök használatával is szerződés? Szakértőnk segít!
 
hirdetés

Véleményvezér

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.
Ugrált-e Juhász Péter meztelenül a Bazilika kilátóteraszán?

Ugrált-e Juhász Péter meztelenül a Bazilika kilátóteraszán?

Megosztotta a közvéleményt az a kormányelképzelés, hogy kiveszik a Btk-ból a közéleti diskurzusban elkövetett rágalmazást, becsületsértést. Sokan politikai okokat sejtenek.
Zárul a nagy magyar urnafalépítő korszak

Zárul a nagy magyar urnafalépítő korszak

2021 májusáig lehetett pályázni az önkormányzatoknak a Magyar Falu Program keretén belül temetők infrastrukturális fejlesztésére. A megvalósításra 18 hónapot kaptak a pályázat odaítélését követően.
Öt év után kiderült Fekete-Győr András ártatlan

Öt év után kiderült Fekete-Győr András ártatlan

Nem fognak expresszt elnevezni a magyar igazságszolgáltatásról, ez már biztos.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo