Ezt kell tudni a tételes áfabevallásról

Jelentősen változik 2013-tól az áfa szabályozás. Az újdonságok egyike, hogy minden kétmillió forint vagy afeletti áfa összegű számláról tételes nyilatkozattételt kell adnia a vállalkozásoknak vevőként és eladóként is. Szakértőnk Pósa Lívia, a Gold Accountant Könyvelő- és Bérszámfejtő Iroda vezetője pontokba szedte, hogy mire kell figyelni.

Kép:sxc

Eladó nyilatkozattétele (Art. 31.B § 2. bekezdés)

Az eladónak adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, ha a belföldi nyilvántartásba vett áfa alanyra áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a kétmillió forintot. A bevallást abban az időszakban kell beadni, amikor az adófizetési kötelezettség keletkezik.

Nyilatkozni számlánként kell és a vevő adószámát, számlaszámát, teljesítés időpontját, adóalapot és az áthárított áfa összegét kell feltüntetni.

A nyilatkozat az áfa bevallás gyakoriságával megegyezik, az evás vállalkozónak pedig csak évente egyszer, az eva bevallásában kell nyilatkoznia annak ellenérem, hogy neki nem kell áfát bevallania.

Vevő nyilatkozattétele

Ha a felszámított áfa átlépi a kétmillió forintos határt, az áthárított áfa összegéről kell a vevőnek nyilatkoznia. A nyilatkozatot abban az időszakban teszi meg, amikor a levonható adót beállítja a bevallásában. A beadványban szerepelnie kell az eladó adószámának, számlaszámának, teljesítés időpontjának, adóalapjának és a felszámított áfa összegének.

Több adminisztráció, de jó irány
A hamis költségszámlák mellett az áfával történik a legtöbb adóvisszaélés - ezért is szigorítanak a szabályokon. Bár az adminisztrációt kétségtelenül bonyolítja az új szabályozás (nem csak az áfa, de más területeken is nő a cégek adminisztrációs terhe jövőre), Hegedüs Sándor az RSM DTM adószakértőjének a Metropolnak adott nyilatkozata szerint azonban ennek ellenére is jó az irány. Mint mondta, így könnyebben felderíthetőek lesznek a körbeszámlázások és visszaélések. Az új rendszer megnehezíti a számlagyárak dolgát.
A Csoportos adóalanyoknál – ha a csoport maga nem adóképes, de külön adószámmal rendelkezik és áfa alany – a csoport összes tagjának számláit kell figyelni, és a nyilatkozattételi kötelezettséget az alapján lehet megállapítani. A nyilatkozatban a csoport azonosítóját kell feltüntetni, nem pedig a tagokét külön-külön.

Abban az esetben, ha ugyanabban az időszakban ugyanazon adóalanytól több számlám van, de külön-külön egyik számlán sem éri a levonható adó összege a kétmillió forintot, de összevontan igen, akkor erről nem tételesen, hanem összevontan kell adatot szerepeltetni a nyilatkozatban. Fontos: a levonható adónak kell elérnie az értékhatárt, mert abban az esetben, ha valamilyen ok miatt nem vontam, vagy nem vonhattam le a felszámított adót, akkor a nyilatkozatban nem kell szerepeltetni.

Abban az esetben, ha ugyanazon adóalanytól ugyanabban az időszakban több számla kerül elszámolásra, és van olyan számla, amiben az áthárított adó legalább kétmillió forint, erről tételesen kell nyilatkozni. Az egyéb számlákat viszont az összevont nyilatkozatban kell szerepeltetni, amiben már nem kell feltüntetni a korábbi nyilatkozatban szereplő kétmillió forint áfa tartalmú számlát.

Az összevont adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a vevőre vonatkozik.

Számla módosítása

A módosításról nyilatkoznia kell annak, aki módosítja a számlát, amennyiben az eredeti számla adótartalma elérte a kétmillió forintot, és akkor is, ha ugyan az eredeti számla adótartalma ettől elmaradt, de a módosítást követően már átlépi a kétmilliós határt. Mindkét esetben fel kell tüntetni az eredeti számlát és a módosító számlát (számlákat) is a nyilatkozatban.

Abban az esetben, ha a módosítás a teljesítés időpontját érinti, a hibás időszakból ki kell venni és a helyes időpontban bevallani az adott tételt. A 77-78. paragrafus értelmében amennyiben a módosítás a fizetendő adó csökkenését eredményezi, nem kell az eredeti teljesítés időszakát önellenőrizni. Máskülönben viszont szükség van önellenőrzésre kell és az önellenőrzésben kell nyilatkozni is.

Abban az esetben, ha a módosítással az értékhatár alá csökken az adó összege, szintén kötelező adatot szolgáltatni az eredeti és a módosított számláról is.

A módosított számla befogadójának is szerepeltetni kell mind az eredeti mind a módosított számlát. Abban az esetben ha eredetileg nem érte el a kétmillió forintot az adó, de a módosítással eléri, mind az eredeti mind a módosító számlát is fel kell tüntetni. A nyilatkozatban a számla sorszámáról az adóalapra és az áthárított áfára gyakorolt hatásáról is nyilatkozni kell. Ha például a februári bevallásban volt egy számla, amelyikben az adó értéke elérte a kétmilliót és a módosítással már nem éri el, akkor a számla kibocsátás napja, de legalább a számla kibocsátását követő hónap 15. a korrekció időpontja. Ekkor kell elszámolni és az adott időszak bevallásába betenni az Art 31.B § 5. bekezdés szerint.

Pénzforgalmi elszámolásnál abban az időszakban kell a nyilatkozatot megtenni, amikor az első fizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a számla teljes összegéről kell a nyilatkozatnak készülnie. Az előlegről kiállított számla esetében is nyilatkozni kell, ha az adó eléri a kétmillió forintot, valamint akkor is, ha ugyan nem éri el ezt az összeget, de a teljes számla majd eléri. Ebben az esetben viszont nem az előleg kibocsátásának idejében, hanem a végszámla időpontjában kell nyilatkozni.

Pósa Lívia http://konyvelo.blogspot.hu/

Véleményvezér

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat 

Példátlan állami terrorcselekmény volt.
Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért

Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért 

Régen a lángos egy olcsó népi eledel volt, ma már egy másik kategória, ahogy sok egyéb élelmiszer is.
Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe

Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe 

Egy különleges közbeszerzés furcsaságai.
Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben

Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben  

2,2 milliárd forintból, EU-s támogatással épül egy tűzoltólaktanya. 
Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos

Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos  

i bölcsőde EU-s támogatással, 220 millióból épült Ürömön, leginkább egy villára hasonlít. 


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo