Kisvállalkozás is lehet erőfölényben

Gazdasági erőfölényben „konyhanyelven” szólva az a vállalkozás van, amely valamilyen okból a piactól függetlenül hozhat döntéseket például arról, hogy mennyiért adja a termékét. Ez nemcsak nagy cégekre lehet igaz, a tisztességtelen verseny viszont mindenki számára tilos.

Kép:Pixabay

Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon az, aki a gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor tekintettel kellene lennie versenytársainak, vevőinek, partnereinek vele kapcsolatos várható magatartására. Gyakran emlegetett példa a tejtermékek piaca, ahol a nagyobb szereplők mesterségesen alacsonyan tartott áraikkal képesek komoly versenyhátrányt okozni a kisebb, a túlélés érdekében magasabb áron dolgozó versenytársaknak. Egy vállalkozás ugyanakkor akkor is kerülhet gazdasági erőfölénybe egyes vevőivel vagy beszállítóival szemben, ha az általa forgalmazott összetett termék piacán alacsony piaci részesedése van. Például úgy, hogy egy összetett termék egyik eleméért felelős.

Az összetett termékek egyik lényeges sajátossága, hogy a terméket (szolgáltatást) alkotó egyes részelemek, termékek, kapcsolódó szolgáltatások forgalma elszakadhat magának az összetett terméknek a forgalmától. Az összetett termék kizárólag valamennyi összetevőjével együtt használható megfelelően. Ebből eredhet annak a vállalkozásnak a gazdasági erőfölénye, amely az összetett termék valamelyik összetevő termékét vagy szolgáltatását forgalmazza. Tipikus összetett termékek azok az eszközök, berendezések, amelyek önálló alkatrészekből tevődnek össze, és ezek az alkatrészek szükség esetén pótolhatók. Például ha egy gépjármű az elsődleges termék, akkor a hozzá használható gumiabroncs (vagy bármely más, önállóan beszerezhető alkatrésze) lehet egy másodlagos termék.

A zár és a kulcsa

Az összetett termék alkotóelemei közötti kapcsolat hasonló ahhoz, mint ami egy zár és a hozzá való kulcs között van. A zár mint elsődleges és a hozzá való kulcs mint másodlagos termék piacai egymástól elkülönülten nem értelmezhetők, hiszen a kulcsnak csak az adott zárhoz való viszonyában van haszna. Ilyen esetekben gazdaságilag és technikailag ésszerű, bár egyáltalában nem szükségszerű, hogy a kulcsot ugyanaz a vállalkozás forgalmazza, mint a zárat. Az elsődleges és a másodlagos termék közötti kapcsolatot a felhasználás módja teremti meg. A zár nem használható a kulcs nélkül, a kulcsnak pedig nincs kereslete a zár nélkül. Ugyanakkor a zár használata során előfordulhat, hogy elveszítjük a kulcsot, beletörik a zárba stb., ilyenkor a kulcs iránti kereslet az elsődleges termék iránti kereslettől függetlenül jelenik meg.

Ezt tegye, ha a GVH fogadja reggel a munkahelyén
Előfordul, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) „előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét” tart. A „helyszíni kutatás”, más szóval „rajtaütésszerű helyszíni vizsgálat” esetén fontos, hogy tisztában legyünk a jogainkkal.
A relatív gazdasági erőfölényben lévő piaci szereplő alkupozíciója a vele szembekerülő üzleti partnerével szemben annál erősebb, minél inkább eltér egymástól az elsődleges és a másodlagos termék várható élettartama és ára.

Mindaddig, amíg vevőinek az elsődleges termékre fordított kiadásai meg nem térülnek, a másodlagos termék piacán az eladó nagymértékben függetlenítheti magát a piac hasonló helyzetben lévő szereplőinek vele kapcsolatos várható magatartásától. Vagyis amíg a lakat használható, a hozzá való kulcs tulajdonképpen bármilyen áron eladható lesz. (Természetesen egyszerű példánk esetében ez csak elméletileg igaz, de nem nehéz olyan elsődleges és másodlagos termékeket találni, ahol a valóságban is az lenne.)

Mindenképpen tilos

Ezt a helyzetet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról hozott 1996. évi LVII. törvény relatív gazdasági erőfölényként kezeli, mely tilos, és aki ilyet tapasztal, jogászi segítséggel okkal és alappal fordul a GVH-hoz vagy épp bírósághoz.

Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, ha az üzleti kapcsolatokban – ideértve az általános szerződési feltételek (ÁSZF) alkalmazásának esetét is – tisztességtelenül állapítanak meg vételi vagy eladási árakat, vagy más módon indokolatlan előnyt kötnek ki, vagy hátrányos feltételek elfogadására kényszerítik.

Tilos korlátozni a termelést, a forgalmazást vagy a műszaki fejlődést a végső üzletfelek kárára .Nem megengedett az sem, hogy indokolatlanul elzárkózzon a másik fél  az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától. Egyértelműen tilos  a másik fél gazdasági döntéseit saját előnyünk szerzése céljából befolyásolni.

15 mód, hogy vonzónak tűnjenek az áraink
Nem csak úgy lehet eladni valamit, hogy a mi termékünk a legolcsóbb. Még akkor sem, ha a magyar köztudottan nagyon árérzékeny piac. A marketingkommunikáció alapja, hogy hogyan tudunk valamit vonzóbban bemutatni. Az akciózáson kívül van még legalább 15 módja annak, hogy az árat vonzón bemutassuk. Mutatjuk, hogyan!

Véleményvezér

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.
A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester

A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester 

Bízzuk nyugodtan kecskére a káposztát, ez a magyar jogállamiság legújabb mérföldköve.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo